Υστεροσκόπηση – Λαπαροσκόπηση

Υστεροσκόπηση – Τι είναι και πώς γίνεται

Η υστεροσκόπηση είναι μια ειδική εξέταση, με την οποία μπορούμε να παρατηρήσουμε την κοιλότητα της μήτρας, το ενδομήτριο, τα μητριαία στόμια των σαλπίγγων και τον αυλό του τραχήλου. Είναι σχεδόν ανώδυνη και διαρκεί λίγα λεπτά. Σε ελάχιστες περιπτώσεις ασθενών με έντονο άγχος, μπορεί να χορηγηθεί ελαφρά αναλγησία (μέθη).Η προσέγγιση της κοιλότητας της μήτρας γίνεται μέσω του κόλπου και του τραχήλου, χωρίς τομή ή τραυματισμούς. Γίνεται με τη βοήθεια του υστεροσκοπίου, το οποίο είναι ένα είδος «τηλεσκοπίου» μικρής διαμέτρου 2,9 mm.

VIDEO: Είσοδος του υστεροσκοπίου στην κοιλότητα της μήτρας. Παρατηρούνται καθαρά τα σαλπιγγικά στόμια. Φυσιολογική ενδομητρική κοιλότητα.

Για την πραγματοποίηση της υστεροσκόπησης είναι απαραίτητη η διάταση της κοιλότητας της μήτρας. Αυτό επιτυγχάνεται με χρήση αερίου διοξειδίου του άνθρακα (CO2) ή φυσιολογικού ορού, που διοχετεύεται στην κοιλότητα της μήτρας μέσω μιας ειδικής θήκης η οποία προσαρμόζεται στο υστεροσκόπιο.

Η θήκη μπορεί να είναι διαγνωστική ή επεμβατική. Μέσω αυτής είναι δυνατόν να εισέλθουν μικρά εργαλεία (ψαλίδια, λαβίδες, μικρά ηλεκτρόδια).

Οι σύγχρονες θήκες προσφέρουν και τη δυνατότητα συνεχούς ροής που είναι χρήσιμη για τη δημιουργία καθαρού οπτικού πεδίου το οποίο είναι άκρως απαραίτητο για την εκτέλεση υστεροσκοπικών επεμβάσεων. Επομένως, επεμβατικές θήκες συνεχούς ροής χρησιμοποιούνται για τη διενέργεια των επεμβάσεων αυτών.Το υστεροσκόπιο είναι συνδεδεμένο με πηγή ψυχρού φωτός (Xenon) με ειδικό καλώδιο οπτικών ινών. Ο λαμπτήρας της φωτεινής πηγής Xenon παράγει καθαρό λευκό φως, θερμοκρασίας 6000 Kelvin, αντίστοιχης με τη θερμοκρασία του ηλιακού φωτός. Στον προσοφθάλμιο φακό του υστεροσκοπίου προσαρμόζεται βιντεοκάμερα πολύ μικρού βάρους, πράγμα που επιτρέπει την προβολή της εικόνας σε έγχρωμη οθόνη και τη μαγνητοσκόπηση της επέμβασης.

Υστεροσκόπηση ιατρείου

Είναι η υστεροσκόπηση χωρίς νάρκωση που μπορεί να γίνει στο ιατρείο. Χρησιμοποιείται σχεδόν ο ίδιος εξοπλισμός με τον προηγούμενο. Η διαφορά συνίσταται στη χρησιμοποίηση αερίου CO2 για τη διάταση της κοιλότητας της μήτρας το οποίο προσάγεται στη θήκη του υστεροσκοπίου με σωλήνα πολυαιθυλενίου. Με τη βοήθεια ειδικού ηλεκτρονικού μηχανήματος ελεγχόμενης παροχής CO2 (Hysteroflator) προεπιλέγεται η ενδομητρική πίεση και ρυθμίζεται αυτόματα η ταχύτητα ροής του αερίου. Η ενδομητρική πίεση επιλέγεται σε χαμηλά επίπεδα για να αποφεύγονται οι συσπάσεις της μήτρας, καθώς και ο πόνος στη μήτρα και στους ώμους.Η εξέταση είναι σχεδόν ανώδυνη και διαρκεί λίγα λεπτά. Προϋπόθεση για την εφαρμογή της αποτελούν η καλή τεχνογνωσία, η βελτιωμένη τεχνική και η εμπειρία, διότι η διάταση της κοιλότητας της μήτρας με CO2 έχει περισσότερες τεχνικές δυσκολίες από την αντίστοιχη με υγρά μέσα διατάσεως όπως ο φυσιολογικός ορός. Δείτε επίσης:Σε τι χρησιμεύει & πότε γίνεταιΠοιες παθολογικές καταστάσεις διαγιγνώσκονται 

«Ευγονία» - Μονάδα Εξωσωματικής Γονιμοποίησης
Κωσταντίνου Βεντήρη 7 (HILTON), 115 28 Αθήνα

  • Email: info@eugonia.com.gr
  • Τηλ.: 210 723 6333
  • Fax: 210 721 3623

Μέλος σε:

Φωτογραφικό υλικό

© Copyright 2023 «Ευγονία» - Μονάδα Εξωσωματικής Γονιμοποίησης στην Αθήνα Ανάπτυξη εφαρμογής NetValue. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.