Menu

Υστεροσκόπηση – Λαπαροσκόπηση

Διαγνωστική λαπαροσκόπηση

Λαπαροσκόπηση. Οι χειρουργοί κκ Τρύφων Λαϊνάς και Ιωάννης Ζορζοβίλης εκτελούν την επέμβαση από την εικόνα που εμφανίζεται στο monitor. Φωτογραφία από το χειρουργείο.
Λαπαροσκόπηση. Οι χειρουργοί κκ Τρύφων Λαϊνάς και Ιωάννης Ζορζοβίλης εκτελούν την επέμβαση από την εικόνα που εμφανίζεται στο monitor. Φωτογραφία από το χειρουργείο.
Ο Τρύφων Γ. Λαϊνάς και η ομάδα του είναι πρωτοπόροι στην λαπαροσκοπική χειρουργική από το 1992 . Διαθέτει τεράστια εμπειρία έχοντας εκτελέσει εκατοντάδες επεμβάσεις.Είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Γυναικολογικής Ενδοσκόπησης (ESGE) , της Αμερικανικής Εταιρείας Αναπαραγωγικής Ιατρικής (ASRM), της Ελληνικής Εταιρείας Γυναικολογικής Ενδοσκόπησης (EEGE) κ.ά. Έχει διατελέσει υπεύθυνος του τμήματος Ενδοσκοπικής Χειρουργικής στο Μαιευτήριο «ΙΑΣΩ».Ο Δρα Τρύφων Λαϊνάς και η ομάδα του χειρουργούν με γνώμονα την προστασία της αναπαραγωγικής ικανότητας της γυναίκας , είτε προσπαθώντας να διατηρήσουν τους υγιείς ιστούς, είτε να επανορθώσουν βλάβες που σχετίζονται με την γονιμότητα.

Τι είναι και πως γίνεται

Η διαγνωστική λαπαροσκόπηση είναι μια ειδική εξέταση-μικροεπέμβαση, που γίνεται υπό γενική αναισθησία στο νοσοκομείο. Με τη βοήθεια του λαπαροσκοπίου μπορούμε να παρατηρήσουμε το εσωτερικό της κοιλιάς και τα εσωτερικά γεννητικά όργανα της γυναίκας, από μια μικρή τομή (1cm) στον ομφαλό.Μπορεί να συνδυαστεί με την υστεροσκόπηση έτσι ώστε να υπάρχει ολοκληρωμένη εικόνα για την μήτρα αφού με την εξέταση αυτή παρατηρούμε το εσωτερικό της.Το λαπαροσκόπιο είναι ένα «τηλεσκόπιο» διαμέτρου συνήθως 10-11 mm. Διακρίνουμε δύο είδη λαπαροσκοπίων, τα διαγνωστικά και τα επεμβατικά. Η διαφορά τους έγκειται στο ότι τα επεμβατικά λαπαροσκόπια διαθέτουν εσωτερικά έναν αυλό διαμέτρου 5-7 mm, από τον οποίο μπορούν να περάσουν είτε εργαλεία, είτε η ακτίνα του laser CO2. Στην περίπτωση σύνδεσης με laser CO2 χρειάζεται ειδικός προσαρμοστής (coupler) που υποχρεώνει την ακτίνα laser να διέλθει από το κέντρο του αυλού χωρίς να αντανακλάται στα τοιχώματα (γεγονός που θα είχε ως συνέπεια την απώλεια ή την εκμηδένιση της ισχύος του laser). Τα διαγνωστικά λαπαροσκόπια έχουν καλύτερη και πιο φωτεινή εικόνα, διότι χρησιμοποιούν όλη τη διάμετρο του λαπαροσκοπίου για φωτισμό και εικόνα, ενώ στα επεμβατικά ο αυλός των εργαλείων περιορίζει αναγκαστικά τη διαθέσιμη επιφάνεια για μεταφορά φωτός και εικόνας. Τέλος, τα λαπαροσκόπια μπορεί να επισκοπούν ευθέως (υπό γωνία 0ο , που είναι τα συνήθως χρησιμοποιούμενα), ή υπό γωνία 8ο , 30ο ή 45ο.Το λαπαροσκόπιο είναι συνδεδεμένο, μέσω καλωδίου οπτικών ινών, με πηγή ψυχρού φωτισμού (Xenon). Η βιντεοκάμερα, πολύ μικρού βάρους, επιτρέπει την προβολή της εικόνας σε έγχρωμη οθόνη και τη μαγνητοσκόπηση της επέμβασης. Προκειμένου να επιτευχθεί καλή απεικόνιση, πραγματοποιείται διάταση της κοιλιάς, δηλαδή η κοιλιά γεμίζεται με αέριο. Το αέριο που χρησιμοποιείται είναι διοξείδιο του άνθρακος (CO2) και παρέχεται μέσω του ειδικού ηλεκτρονικού μηχανήματος insuflator. To insuflator προρυθμίζεται όσον αφορά την ενδοκοιλιακή πίεση και ρυθμίζει αυτόματα την παροχή του CO2 σε προεπιλεγμένο εύρος. Η ενδοκοιλιακή πίεση δεν πρέπει να υπερβαίνει τα διεθνώς αποδεκτά όρια ασφαλείας. Η χρήση του CO2 δεν έχει παρενέργειες. Μετά το τέλος της επέμβασης εκκενώνουμε το εσωτερικό της κοιλιάς από το CO2. Τα υπολείμματα του αερίου απορροφώνται και τα όργανα ανακαταλαμβάνουν τη φυσιολογική τους θέση.

Σε τι χρησιμεύει

Η λαπαροσκόπηση προσφέρει πολύτιμη βοήθεια στη διάγνωση πολλών γυναικολογικών παθήσεων και ιδιαίτερα των παθήσεων που έχουν σχέση με την υπογονιμότητα. Πολλές από αυτές δεν είναι δυνατό να διαγνωσθούν με άλλον τρόπο (υπερηχογράφημα, ή υστεροσαλπιγγογραφία). Με τη λαπαροσκόπηση μπορούμε να ελέγξουμε:

  • Το μέγεθος και τη μορφολογία της μήτρας, των σαλπίγγων και των ωοθηκών. (Εικ. 1)
  • Τη διαβατότητα των σαλπίγγων, πράγμα που επιτυγχάνεται με την εισαγωγή από τον τράχηλο της μήτρας, υπό μικρή πίεση, μιας ειδικής χρωστικής ουσίας (κυανού του μεθυλενίου) και τη διαπίστωση ότι η χρωστική αναβλύζει από τα άκρα (τον κώδωνα και τους κροσσούς) των σαλπίγγων. (Εικ. 2)
  • Τη σαλπιγγωοθηκική σχέση, δηλαδή την καλή επαφή του κώδωνα και των κροσσών της κάθε σάλπιγγας με την σύστοιχη ωοθήκη. (Εικ. 3)
  • Την παρουσία παθολογίας των έσω γεννητικών οργάνων, ιδιαίτερα ενδομητρίωσης και συμφύσεων.
Εικ. 1 – Το μέγεθος και τη μορφολογία της μήτρας, των σαλπίγγων και των ωοθηκών.
Εικ. 2– Τη διαβατότητα των σαλπίγγων, πράγμα που επιτυγχάνεται με την εισαγωγή από τον τράχηλο της μήτρας, υπό μικρή πίεση, μιας ειδικής χρωστικής ουσίας (κυανού του μεθυλενίου) και τη διαπίστωση ότι η χρωστική αναβλύζει από τα άκρα (τον κώδωνα και τους κροσσούς) των σαλπίγγων.
Εικ. 3 – Τη σαλπιγγωοθηκική σχέση, δηλαδή την καλή επαφή του κώδωνα και των κροσσών της κάθε σάλπιγγας με την σύστοιχη ωοθήκη.
 Σε πολλές παθολογικές καταστάσεις, η διάγνωση και η θεραπεία μπορούν να συνδυαστούν στον ίδιο χειρουργικό χρόνο, με την ίδια αναισθησία. Μετά την πρώτη φάση διάγνωσης και εκτίμησης των βλαβών ακολουθεί η κυρίως χειρουργική επέμβαση για την αποκατάστασή τους. Η ενδοσκοπική χειρουργική (λαπαροσκοπική και υστεροσκοπική χειρουργική) αποτελεί σημαντικό εργαλείο στη διερεύνηση και θεραπεία της υπογονιμότητας.  
 
Βίντεο: Διαγνωστική λαπαροσκόπηση - Φυσιολογική εικόνα από τα έσω γεννητικά όργανα.
 
Δείτε επίσης: Ενδομητρίωση

«Ευγονία» - Μονάδα Εξωσωματικής Γονιμοποίησης
Κωσταντίνου Βεντήρη 7 (HILTON), 115 28 Αθήνα

  • Email: info@eugonia.com.gr
  • Τηλ.: 210 723 6333
  • Fax: 210 721 3623

Μέλος σε:
eshre asrm esge

Google Reviews
Covid
Η μονάδα μας λειτουργεί με βάση λεπτομερές πρωτόκολλο ασφαλείας, τηρώντας όλα τα μέτρα προστασίας σύμφωνα με τις οδηγίες του ΕΟΔΥ και της ΕΑΙΥΑ όσον αφορά τον Covid-19

Φωτογραφικό υλικό

© Copyright 2024 «Ευγονία» - Μονάδα Εξωσωματικής Γονιμοποίησης στην Αθήνα Ανάπτυξη εφαρμογής NetValue. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.
Menu