Κατάψυξη σπέρματος

Στην Ευγονία προσφέρουμε κατάψυξη σπέρματος για τη διαφύλαξη της ανδρικής υπογονιμότητας στις ακόλουθες περιπτώσεις:

  • Σε περίπτωση κινδύνου απώλειας της αναπαραγωγικής ικανότητας στον άνδρα (όπως περιπτώσεις αφαίρεσης όρχεων για θεραπευτικούς σκοπούς, προγραμματιζόμενης χημειοθεραπείας, ακτινοθεραπείας κ.λπ.).
  • Σε περίπτωση απουσίας του συζύγου την ημέρα της ωοληψίας ή της σπερματέγχυσης, για επαγγελματικούς λόγους (π.χ. ναυτικά ή στρατιωτικά επαγγέλματα).
  • Σε χειρουργική λήψη σπέρματος, όταν υπάρχει περίσσεια, ώστε να αποφευχθεί νέα βιοψία σε πιθανή επόμενη προσπάθεια.
  • Σε λήψη σπέρματος με ηλεκτροδιέγερση (περίσσεια).
  • Σε δυσκολία σπερμοληψίας για ψυχολογικούς λόγους.
  • Σε προοδευτική πτώση των παραμέτρων του σπέρματος.
  • Σε επιθυμητή στειροποίηση άνδρα με απολίνωση του σπερματικού πόρου.

Τα δείγματα κατεψυγμένου σπέρματος τοποθετούνται σε υγρό άζωτο και φυλάσσονται  κάτω από αυστηρά ελεγχόμενες συνθήκες στον εξειδικευμένο χώρο της Τράπεζας Κρυοσυντήρησης της Ευγονίας, η οποία είναι αδειοδοτημένη από την Εθνική Αρχή Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής. 

«Ευγονία» - Μονάδα Εξωσωματικής Γονιμοποίησης
Κωσταντίνου Βεντήρη 7 (HILTON), 115 28 Αθήνα

  • Email: info@eugonia.com.gr
  • Τηλ.: 210 723 6333
  • Fax: 210 721 3623

Μέλος σε:

Φωτογραφικό υλικό

© Copyright 2021 «Ευγονία» - Μονάδα Εξωσωματικής Γονιμοποίησης στην Αθήνα Ανάπτυξη εφαρμογής NetValue. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.