Γονιμότητα – Υπογονιμότητα

Υστεροσκόπηση – Λαπαροσκόπηση

Η Yστεροσκόπηση και η Λαπαροσκόπηση αποτελούν τη σύγχρονη διαγνωστική και θεραπευτική μέθοδο για την υπογονιμότητα και τυγχάνουν ευρείας αποδοχής.

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε: Η Υστεροσκόπηση και η Λαπαροσκόπηση

«Ευγονία» - Μονάδα Εξωσωματικής Γονιμοποίησης
Κωσταντίνου Βεντήρη 7 (HILTON), 115 28 Αθήνα

  • Email: info@eugonia.com.gr
  • Τηλ.: 210 723 6333
  • Fax: 210 721 3623

Μέλος σε:

Φωτογραφικό υλικό

© Copyright 2020 «Ευγονία» - Μονάδα Εξωσωματικής Γονιμοποίησης στην Αθήνα Ανάπτυξη εφαρμογής NetValue. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.