Εξωσωματική IVF

Εξωσωματική - Κλασσική γονιμοποίηση (IVF)

Εξωσωματική – Κλασσική γονιμοποίηση (IVF)
Σχηματική παράσταση της γονιμοποίησης.

Το στάδιο αυτό είναι το κυρίως εργαστηριακό στάδιο της προσπάθειας. Μερικές ώρες μετά την ωοληψία, ο εμβρυολόγος τοποθετεί συγκεκριμένο αριθμό ενεργοποιημένων σπερματοζωαρίων σε κάθε τρυβλίο καλλιέργειας που περιέχει τα ωάρια μέσα σε θρεπτικό καλλιεργητικό υλικό.

Στην κλασσική μέθοδο εξωσωματικής γονιμοποίησης δεν πραγματοποιείται καμία άλλη παρέμβαση.

Τα σπερματοζωάρια έρχονται σε επαφή με το ωάριο μόνα τους και ένα από αυτά διεισδύει μέσα του και το γονιμοποιεί.

Αναλυτικότερα: Τα σπερματοζωάρια διαβρώνουν από μόνα τους τις κοκκιώδεις στοιβάδες, συναντούν το ωάριο, προσκολλώνται στη διαφανή ζώνη, και ένα από αυτά διεισδύει μέσα του και το γονιμοποιεί, περίπου 6-8 ώρες αργότερα.

VIDEO: Κλασσική γονιμοποίηση (IVF): τοποθέτηση σπερματοζωαρίων στο τρυβλίο που περιέχει τα ωάρια. Τα ωάρια και τα σπερματοζωάρια θα παραμείνουν μαζί μέσα στο καλλιεργητικό υγρό για 16-20 ώρες, προκειμένου να επιτευχθεί η γονιμοποίηση.

Το ωάριο αντιδρά στην είσοδο του σπερματοζωαρίου: πρώτον, η διαφανής ζώνη και η κυτταρική μεμβράνη αλλάζουν ώστε να παρεμποδίζεται η είσοδος άλλων σπερματοζωαρίων, και δεύτερον, το ωάριο (δευτερογενές ωοκύτταρο) συμπληρώνει τη δεύτερη μειωτική διαίρεση και εκβάλλει το δεύτερο πολικό σωμάτιο. Το ωάριο είναι εντελώς ώριμο και ο πυρήνας του ονομάζεται «θηλυκός προπυρήνας». Η κεφαλή του σπερματοζωαρίου μεγεθύνεται και ονομάζεται «αρσενικός προπυρήνας» ενώ η ουρά του εκφυλίζεται. 

 

 

Δείτε επίσης:

Ανθρώπινη Αναπαραγωγή – Φυσιολογική γονιμοποίηση

Μικρογονιμοποίηση (ICSI)

Έλεγχος γονιμοποίησης

Προεμφυτευτική γενετική διάγνωση

Ποσοστά επιτυχίας εξωσωματικής γονιμοποιήσης 

«Ευγονία» - Μονάδα Εξωσωματικής Γονιμοποίησης
Κωσταντίνου Βεντήρη 7 (HILTON), 115 28 Αθήνα

  • Email: info@eugonia.com.gr
  • Τηλ.: 210 723 6333
  • Fax: 210 721 3623

Μέλος σε:

Φωτογραφικό υλικό

© Copyright 2018 «Ευγονία» - Μονάδα Εξωσωματικής Γονιμοποίησης στην Αθήνα Ανάπτυξη εφαρμογής NetValue. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.