Εξωσωματική IVF

Δωρεά εμβρύων

Η δωρεά εμβρύων ενδείκνυται σε ζευγάρια με απώλεια της αναπαραγωγικής τους ικανότητας (συνήθως ταυτόχρονα της γυναίκας και του άνδρα). Τα έμβρυα της δωρεάς προέρχονται από κρυοσυντηρημένα έμβρυα, τα οποία οι γονείς επιθυμούν να δωρίσουν αντί να τα καταστρέψουν. Πρόκειται για μια γενναία αλτρουιστική πράξη.

Η απόφαση ανήκει αποκλειστικά στο ζευγάρι. Εάν αποφασίσουν τη δωρεά, υπογράφουν από κοινού ένα ειδικό έντυπο, στο οποίο δηλώνουν ότι αποποιούνται κάθε δικαιώματος και ότι παραχωρούν τα έμβρυα ανώνυμα και χωρίς οικονομικό αντάλλαγμα σε άγνωστους λήπτες. Σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία, τα έμβρυα που δωρίζονται θα πρέπει να προέρχονται από γυναίκα νεότερη των 40 ετών και άνδρα νεότερο των 50. Επίσης, τα έμβρυα δεν θα πρέπει να έχουν ξεπεράσει το 10ο έτος φύλαξης τους.

Το ζευγάρι που επιθυμεί να λάβει έμβρυα, επιλέγει, σε συνεργασία με το προσωπικό της ΕΥΓΟΝΙΑΣ, τα έμβρυα που ταιριάζουν όσο το δυνατό στα χαρακτηριστικά τους. Αυτά τα έμβρυα αποψύχονται και μεταφέρονται στην γυναίκα ακλουθώντας το πρωτόκολλο μιας τυπικής κατεψυγμένης εμβρυομεταφοράς με ή χωρίς ορμονική υποκατάσταση.

«Ευγονία» - Μονάδα Εξωσωματικής Γονιμοποίησης
Κωσταντίνου Βεντήρη 7 (HILTON), 115 28 Αθήνα

  • Email: info@eugonia.com.gr
  • Τηλ.: 210 723 6333
  • Fax: 210 721 3623

Μέλος σε:

Φωτογραφικό υλικό

© Copyright 2023 «Ευγονία» - Μονάδα Εξωσωματικής Γονιμοποίησης στην Αθήνα Ανάπτυξη εφαρμογής NetValue. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.