Η μονάδα μας

Καλωσόρισμα από τον Δρ. Τρύφωνα Λαϊνά

Τρύφων Λαϊνάς
Τρύφων Γ. Λαϊνάς
Διευθυντής της Μονάδας,
Διδάκτωρ Παν/μίου Αθηνών

Αγαπητοί μας φίλοι,

Βασική µας αρχή είναι, ότι, όλες οι γυναίκες έχουν δικαίωµα στην µητρότητα, εφόσον το επιθυµούν. Η υπογονιµότητα αν και πιο συχνή απ' ότι στο παρελθόν δεν είναι πλέον εµπόδιο αξεπέραστο. Αυτό που χρειάζεται είναι υπεύθυνη ενηµέρωση, εξατοµικευµένη αντιµετώπιση και εφαρµογή των τελευταίων επιστηµονικών µεθόδων στην υποβοηθούµενη αναπαραγωγή (ΙΥΑ).

Η µονάδα µας δεν παρακολουθεί απλά τις εξελίξεις, αλλά είναι πρωτοπόρα στην έρευνα και συµµετέχει στη διαµόρφωσή τους µε τις δηµοσιεύσεις σε έγκριτα επιστηµονικά περιοδικά και τις ανακοινώσεις σε διεθνή φόρουµ, πρωτοποριακών µελετών που συµβάλλουν στην αποτελεσµατικότητα και την ασφάλεια των µεθόδων της εξωσωµατικής γονιµοποίησης. Τα αποτελέσµατα των µελετών µας, εξασφαλίζουν κορυφαία ποσοστά επιτυχηµένων κυήσεων τα οποία είναι παρόµοια και σε µερικές περιπτώσεις υψηλότερα από τα αντίστοιχα των πλέον επιστηµονικά προβεβληµένων µονάδων σε Ευρώπη και Αµερική. Μέρος της συµβολής µας είναι και η ενηµέρωση των ιατρών αλλά και του ευρύτερου κοινού, µε την δηµοσίευση του µοναδικού βιβλίου, σε επιστηµονικό επίπεδο για την Εξωσωµατική Γονιµοποίηση που κυκλοφορεί στην Ελλάδα.

Είναι επιλογή µας να αναπτύσσουµε προσωπικές σχέσεις µε κάθε ζευγάρι που ζητά την βοήθειά µας. Ξέρουµε πολύ καλά ότι η ψυχολογική υποστήριξη είναι πολύ σηµαντική στην ευάλωτη κατάσταση που δηµιουργεί η αµφιβολία για το αίσιο αποτέλεσµα. Δεν συµφωνούµε µε την επιθετική παρέµβαση που δεν λαµβάνει υπόψιν της τα δεδοµένα κάθε ζεύγους, αντίθετα τα εκµεταλλευόµαστε προκειµένου να βοηθήσουµε την φύση να κάνει το έργο της ανεµπόδιστα.

Λέω συχνά στους συνεργάτες µου ότι κάθε ζευγάρι που περνά το κατώφλι µας, ακουµπά την ελπίδα του στα χέρια µας. Αυτό δεν συµβαίνει συχνά στις καθηµερινές σχέσεις, αυτό δεν περιέχεται στη συνηθισµένη ιατρική πρακτική, είναι µια βαθιά ανθρώπινη στιγµή, που µας στερεί την δυνατότητα να λειτουργήσουµε ψυχρά "επαγγελµατικά", ενώ µας δίνει την δύναµη να κάνουµε τα "αδύνατα" δυνατά για να ανταποκριθούµε σε αυτή την εµπιστοσύνη. Θα το καταλάβετε αµέσως, δεν χρειάζεστε τίποτα παραπάνω από την εντύπωση της πρώτης επίσκεψης.

Μέσω της ιστοσελίδας μας αλλά και των εντύπων μας, επιχειρούµε να διευκολύνουµε τις επιλογές σας προσφέροντας  βασική γνώση και έγκυρη επιστηµονικά πληροφόρηση για θέµατα που σχετίζονται άµεσα ή έµµεσα µε την υπογονιµότητα και την εξωσωµατική γονιµοποίηση. Για να γνωρίζετε τα στάδια και τις διαδικασίες της εξωσωµατικής γονιµοποίησης, τα φάρµακα, την ασφάλεια της µεθόδου για σας και το παιδί σας.

Τρύφων Λαϊνάς
Διδάκτωρ Παν/μίου Αθηνών, Γυναικολόγος
Διευθυντής Μονάδας
Ευγονία - Μονάδα Εξωσωματικής Γονιμοποίησης

«Ευγονία» - Μονάδα Εξωσωματικής Γονιμοποίησης
Κωσταντίνου Βεντήρη 7 (HILTON), 115 28 Αθήνα

  • Email: info@eugonia.com.gr
  • Τηλ.: 210 723 6333
  • Fax: 210 721 3623

Μέλος σε:

Φωτογραφικό υλικό

© Copyright 2021 «Ευγονία» - Μονάδα Εξωσωματικής Γονιμοποίησης στην Αθήνα Ανάπτυξη εφαρμογής NetValue. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.