Εξωσωματική IVF

Γιατί γίνεται & ενδείξεις

Διαδικασία απόψυξης εμβρύων. Η εμβρυολόγος ανασύρει από το κάνιστρο αζώτου την παγιέττα που περιέχει τα έμβρυα (αρχείο ΕΥΓΟΝΙΑΣ).

Κατά την προσπάθεια εξωσωματικής γονιμοποίησης, συνηθέστερα στα νέα ζευγάρια, συχνά προκύπτει μεγάλος αριθμός εμβρύων. Επιλέγεται για εμβρυομεταφορά ένας περιορισμένος αριθμός από έμβρυα της καλύτερης ποιότητας, αλλά δεν είναι σπάνιο να υπάρχουν υπεράριθμα έμβρυα καλής ποιότητας. Τα έμβρυα αυτά είναι δυνατόν να καταψυχθούν και να διατηρηθούν, ώστε να μεταφερθούν στη μήτρα αργότερα. Η βαθιά κατάψυξη και κρυοσυντήρηση γίνεται σε ειδικούς χώρους του εμβρυολογικού εργαστηρίου με την κατάλληλη υποδομή, είτε με ένα ειδικό μηχάνημα που επιτρέπει την προοδευτική μείωση της θερμοκρασίας με προγραμματισμένο τρόπο, είτε με την πιο πρόσφατη μέθοδο ταχείας κατάψυξης, που ονομάζεται υαλοποίηση (vitrification). Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας κατάψυξης, τα έμβρυα τοποθετούνται μέσα σε υγρό άζωτο (θερμοκρασία -196οC) και φυλάσσονται στις αποθήκες Dewar (πρόκειται για μεγάλα δοχεία τύπου «θερμός» χωρητικότητας δεκάδων λίτρων).

Εκτός από έμβρυα, είναι δυνατόν να καταψυχθούν και να κρυοσυντηρηθούν ωάρια, σπέρμα, ορχικός ιστός προερχόμενος από βιοψία όρχεως, και τμήματα φλοιού της ωοθήκης που περιέχουν αρχέγονα ωοθυλάκια.

Ενδείξεις κρυοσυντήρησης εμβρύων

Η κρυοσυντήρηση εμβρύων παρέχει διάφορες δυνατότητες:

  • Τη διατήρηση υπεράριθμων εμβρύων που προέκυψαν από μια προσπάθεια εξωσωματικής γονιμοποίησης.
  • Την αναβολή της εμβρυομεταφοράς σε ειδικές περιπτώσεις, όπου αυτό επιβάλλεται, (ανεπαρκής ανάπτυξη του ενδομητρίου σε έναν κύκλο εξωσωματικής γονιμοποίησης, κίνδυνος ανάπτυξης απειλητικής μορφής του συνδρόμου υπερδιεγέρσης των ωοθηκών, το οποίο μπορεί να επιδεινωθεί από την πιθανή εγκυμοσύνη).
  • Την έμμεση διαφύλαξη του αναπαραγωγικού δυναμικού μιας γυναίκας που πρόκειται να υποβληθεί σε στειρωτική θεραπεία (χημειοθεραπεία, ακτινοθεραπεία, αφαίρεση των ωοθηκών κ.λπ.), αλλά, στην περίπτωση αυτή, απαραίτητη προϋπόθεση είναι να υπάρχει ο σύντροφος που θα χορηγήσει το σπέρμα του για την εξωσωματική γονιμοποίηση των ωαρίων της.

Η κρυοσυντήρηση συμπληρώνει τις άλλες μεθόδους Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής και επιτρέπει τη σωρευτική αύξηση του ποσοστού επιτυχίας κυήσεως ανά ωοληψία, αφού από μία ωοληψία είναι δυνατόν να πραγματοποιηθούν περισσότερες εμβρυομεταφορές σε διαφορετικούς χρόνους. Αυτό μειώνει την ορμονική επιβάρυνση του οργανισμού της συντρόφου και το συνολικό κόστος (φαρμακευτικής αγωγής, αμοιβή της Μονάδας) ανά τέκνο που γεννάται με εξωσωματική γονιμοποίηση.

«Ευγονία» - Μονάδα Εξωσωματικής Γονιμοποίησης
Κωσταντίνου Βεντήρη 7 (HILTON), 115 28 Αθήνα

  • Email: info@eugonia.com.gr
  • Τηλ.: 210 723 6333
  • Fax: 210 721 3623

Μέλος σε:

Φωτογραφικό υλικό

© Copyright 2019 «Ευγονία» - Μονάδα Εξωσωματικής Γονιμοποίησης στην Αθήνα Ανάπτυξη εφαρμογής NetValue. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.