Εξωσωματική IVF

Δωρεά γεννητικού υλικού

Είναι γεγονός ότι κάποια ζευγάρια αδυνατούν να αποκτήσουν παιδί προερχόμενο από το δικό τους γενετικό υλικό. Για αυτές τις περιπτώσεις η ιατρικώς υποβοηθούμενη αναπαραγωγή δίνει την δυνατότητα να πραγμαγματοποιήσουν το όνειρο για απόκτηση παιδιού με την χρήση “δανεικού” γενετικού υλικού. Υπάρχουν, λοιπόν, άνθρωποι που γίνονται δότες ωαρίων,σπέρματος και εμβρύων, συμβάλλοντας έτσι στην επίλυση του προβλήματος των υπογόνιμων ζευγαριών.

Δείτε περισσότερα:

«Ευγονία» - Μονάδα Εξωσωματικής Γονιμοποίησης
Κωσταντίνου Βεντήρη 7 (HILTON), 115 28 Αθήνα

  • Email: info@eugonia.com.gr
  • Τηλ.: 210 723 6333
  • Fax: 210 721 3623

Μέλος σε:

Φωτογραφικό υλικό

© Copyright 2023 «Ευγονία» - Μονάδα Εξωσωματικής Γονιμοποίησης στην Αθήνα Ανάπτυξη εφαρμογής NetValue. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.