Γονιμότητα – Υπογονιμότητα

Η μελέτη μας για τις πτωχές αποκρίτριες

Διεθνώς δεν έχει βρεθεί το βέλτιστο πρωτόκολλο για τις πτωχές ανταποκρίτριες. Στη μελέτη μας όμως βρήκαμε ότι αυξάνονται σημαντικά τα ποσοστά εξελισσόμενης κύησης σε γυναίκες με πτωχή ανταπόκριση όταν χορηγούμε πρωτόκολλο ανταγωνιστού. Επιθυμώντας να κοινοποιήσουμε τη γνώση και την εμπειρία μας στις πτωχές ανταποκρίτριες στην κρίση της διεθνούς κοινότητας δημοσιεύσαμε τη μελέτη μας στο επιστημονικό περιοδικό Human Reproduction. Αποτελεί τη μακράν μεγαλύτερη σε αριθμό ασθενών τυχαιοποιημένη προοπτική μελέτη (RCT) στην παγκόσμια βιβλιογραφία.

Στη μελέτη μας συγκρίνοντας δύο φαρμακευτικά πρωτόκολλα αποδείξαμε ότι το ευέλικτο πρωτόκολλο ανταγωνιστή οδηγεί σε σημαντική αύξηση των ποσοστών εξελισσόμενης κύησης σε σύγκριση με το βραχύ (short) πρωτόκολλο GnRH αγωνιστή.

Flexible GnRH antagonist versus flare-up GnRH agonist protocol in poor responders treated by IVF: a randomized controlled trial
Trifon G. Lainas, Ioannis A. Sfontouris, Evangelos G. Papanikolaou, John Z. Zorzovilis, George K. Petsas, George T. Lainas and Efstratios M. Kolibianakis.
Human Reproduction, 2008, Vol. 23, No 6, pp. 1355-1358
Δείτε τη δημοσίευση

«Ευγονία» - Μονάδα Εξωσωματικής Γονιμοποίησης
Κωσταντίνου Βεντήρη 7 (HILTON), 115 28 Αθήνα

  • Email: info@eugonia.com.gr
  • Τηλ.: 210 723 6333
  • Fax: 210 721 3623

Μέλος σε:

Φωτογραφικό υλικό

© Copyright 2021 «Ευγονία» - Μονάδα Εξωσωματικής Γονιμοποίησης στην Αθήνα Ανάπτυξη εφαρμογής NetValue. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.