Menu

Εξωσωματική IVF

Η συμβολή μας στην αντιμετώπιση του ΣΥΩ

Έχουμε σχεδιάσει και εφαρμόζουμε ένα πρωτοποριακό θεραπευτικό σχήμα αντιμετώπισης ήδη εγκατεστημένου σοβαρού ΣΥΩ με χορήγηση GnRH ανταγωνιστή.

Με αυτό το θεραπευτικό σχήμα αποφεύγεται η εισαγωγή σε νοσοκομείο, αφού κατορθώσαμε να επιτύχουμε την ταχεία αποδρομή του συνδρόμου.

Με τη νέα αυτή μέθοδο, η οποία αποτελεί παγκόσμια πρωτιά της επιστημονικής ομάδας της Ευγονίας, όλες οι γυναίκες μπορούν να προχωρήσουν με ασφάλεια τουλάχιστον μέχρι το στάδιο της ωοληψίας, αποφεύγοντας μια ανεπιθύμητη ακύρωση του κύκλου.

Η αποτελεσματικότητα και η ασφάλεια της μεθόδου έχουν αποσπάσει τους χαρακτηρισμούς «πρωτότυπη και ανατρεπτική» από την διεθνή επιστημονική κοινότητα για τις μελέτες της επιστημονικής ομάδας της Ευγονίας.

Επίσης, με την εφαρμογή αυτής της μεθόδου, επιτύχαμε τις πρώτες γεννήσεις παγκοσμίως υγιών μωρών μετά από μεταφορά βλαστοκύστεων σε εγκατεστημένο σοβαρό ΣΥΩ.

Η πρωτοποριακή για τα διεθνή  ιατρικά χρονικά αντιμετώπιση περιγράφεται σε μια μεγάλη μελέτη γυναικών υψηλού κινδύνου για ΣΥΩ. Με τη μελέτη αυτή προτείνεται αλλαγή στην καθημερινή διεθνή πρακτική για την αντιμετώπιση του σοβαρού ΣΥΩ.

Προτείνεται θεραπεία και αποφυγή νοσηλείας στη θέση της συμπτωματικής και μόνον ανακουφιστικής νοσοκομειακής περίθαλψης, που περιελάμβανε μεταξύ άλλων παρακεντήσεις, χορήγηση αλβουμινών και πιθανή νοσηλεία σε Μονάδες Εντατικής Θεραπείας για αρκετές ημέρες.

Με τη νέα επαναστατική θεραπεία (χορήγηση GnRH ανταγωνιστού στην ωχρινική φάση) η ασθενής ανακουφίζεται άμεσα από τα συμπτώματα και αρκούν ελάχιστες μόνον επισκέψεις στη Μονάδα για παρακολούθηση.

Η ολιγοήμερη θεραπεία συνίσταται στην υποδόρια χορήγηση μια φορά την ημέρα επί 4 ημέρες GnRH αγωνιστή (Orgalutran, Cetrotide) που είναι ακριβώς το ίδιο φάρμακο που χορηγείται στη διάρκεια της διέγερσης των ωοθηκών στα πρωτόκολλα ανταγωνιστή και στην ίδια δόση των 0,25 mg.

Αυτονόητο είναι ότι με τη θεραπεία ελαχιστοποιείται η σωματική, ψυχολογική και οικονομική επιβάρυνση της ασθενούς, σε σχέση με τη νοσοκομειακή περίθαλψη.

Σημειωτέον ότι η νοσοκομειακή συμπτωματική και ανακουφιστική αντιμετώπιση αποτελεί μέχρι σήμερα την καθιερωμένη διεθνή πρακτική για σοβαρό ΣΥΩ.

Με τη μελέτη προτείνεται εκτός των άλλων νέο σύστημα ταξινόμησης του ΣΥΩ βασισμένο σε αριθμητικές παραμέτρους για να είναι εύκολη η σύγκριση των μελετών.

Δείτε λεπτομερή αναφορά στις  μελέτες μας:

Pregnancy and neonatal outcomes following luteal GnRH antagonist administration in patients with severe early OHSS, Lainas G. T., Kolibianakis E. M., Sfontouris I. A., Zorzovilis I. Z., Petsas G. K., Lainas T. G., and Tarlatzis B. C. Human Reproduction 2013; 28: 1929-1942.
Δείτε την δημοσίευση

Outpatient management of severe early OHSS by administration of GnRH antagonist in the luteal phase: an observational cohort study, Lainas G., Kolibianakis E., Sfontouris I., Zorzovilis I., Petsas G., Tarlatzi T., Tarlatzis B., and Lainas T.. Reproductive Biology and Endocrinology 2012; 10: 69.
Δείτε την δημοσίευση

Η νέα αυτή μέθοδος αντιμετώπισης του σοβαρού ΣΥΩ περιγράφεται αναλυτικά και σε τρεις παλαιότερες μελέτες μας οι οποίες έχουν δημοσιευθεί στο επιστημονικό περιοδικό Reproductive Biomedicine Online.

Live births after management of severe OHSS by GnRH antagonist administration in the luteal phase. TG Lainas, IA Sfontouris, IZ Zorzovilis, GK Petsas, GT Lainas, E Alexopoulou, EM Kolibianakis

RBMOnline – Vol 19 No 6. 2009 789-795
Δείτε την δημοσίευση

Management of severe OHSS using GnRH antagonist and blastocyst cryopreservation in PCOS patients treated with long protocol. TG Lainas, IA Sfontouris, IZ Zorzovilis, GK Petsas, GT Lainas, GS Iliadis, EM Kolibianakis.

RBMOnline – Vol 18 No 1. 2009 15-20
Δείτε την δημοσίευση

Managment of severe early ovarian hyperstimulation syndrome by re-initiation of GnRH antagonist. TG Lainas, IA Sfontouris, IZ Zorzovilis, GK Petsas, GT Lainas, EM Kolibianakis

RBMOnline – Vol 15. No 4. 2007 408-412
Δείτε την δημοσίευση

«Ευγονία» - Μονάδα Εξωσωματικής Γονιμοποίησης
Κωσταντίνου Βεντήρη 7 (HILTON), 115 28 Αθήνα

  • Email: info@eugonia.com.gr
  • Τηλ.: 210 723 6333
  • Fax: 210 721 3623

Μέλος σε:
eshre asrm esge

Google Reviews
Covid
Η μονάδα μας λειτουργεί με βάση λεπτομερές πρωτόκολλο ασφαλείας, τηρώντας όλα τα μέτρα προστασίας σύμφωνα με τις οδηγίες του ΕΟΔΥ και της ΕΑΙΥΑ όσον αφορά τον Covid-19

Φωτογραφικό υλικό

© Copyright 2024 «Ευγονία» - Μονάδα Εξωσωματικής Γονιμοποίησης στην Αθήνα Ανάπτυξη εφαρμογής NetValue. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.
Menu