Γονιμότητα – Υπογονιμότητα

Εκτίμηση ωοθηκικών εφεδρειών

Η ωοθήκη είναι μια δεξαμενή ωοθυλακίων σε διάφορα στάδια ανάπτυξης. Με τον όρο ωοθηκικές εφεδρείες εννοούμε τα αποθέματα των ωοθηκών σε αριθμό ωοθυλακίων.Οι ωοθηκικές εφεδρείες εκφράζουν τη βιολογική ηλικία των ωοθηκών που είναι πιο σημαντική από τη χρονολογική ηλικία.

 

Δείτε περισσότερα στην ενότητα Εξωσωματική Γονιμοποίηση:

«Ευγονία» - Μονάδα Εξωσωματικής Γονιμοποίησης
Κωσταντίνου Βεντήρη 7 (HILTON), 115 28 Αθήνα

  • Email: info@eugonia.com.gr
  • Τηλ.: 210 723 6333
  • Fax: 210 721 3623

Μέλος σε:

Φωτογραφικό υλικό

© Copyright 2021 «Ευγονία» - Μονάδα Εξωσωματικής Γονιμοποίησης στην Αθήνα Ανάπτυξη εφαρμογής NetValue. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.