Menu

Εξωσωματική IVF

Τι είναι το ΣΥΩ

Τι είναι το ΣΥΩ

Το ΣΥΩ είναι η σοβαρότερη επιπλοκή των προγραμμάτων υποβοηθούμενης αναπαραγωγής. Το ΣΥΩ διακρίνεται σε ελαφράς, μέτριας και σοβαρής μορφής, ανάλογα με τη βαρύτητα των συμπτωμάτων. Τα συμπτώματα είναι διόγκωση και πόνος στην κοιλιά, πόνος στο στομάχι, τάση για έμετο, αύξηση του σωματικού βάρους και ελαττωμένη αποβολή ούρων. Το ΣΥΩ μέτριας μορφής εκδηλώνεται σε ποσοστό 3-6%, ενώ το σοβαρό ΣΥΩ σε ποσοστό 0.2-2% του συνόλου των γυναικών που εντάσσονται σε προγράμματα εξωσωματικής γονιμοποίησης. Η ήπια μορφή του συνδρόμου στερείται κλινικής σημασίας, ενώ η σοβαρή μορφή χαρακτηρίζεται από τη συσσώρευση υγρού στη περιτοναϊκή κοιλότητα, διόγκωση των ωοθηκών, άνοδο του αιματοκρίτη, των λευκών αιμοσφαιρίων και ηπατικών δεικτών. Σπάνια σε σοβαρότερες μορφές μπορεί να υπάρξει δυσχέρεια στην αναπνοή, λιποθυμική τάση και διαταραχές των αιματολογικών και βιοχημικών παραμέτρων. Τότε απαιτείται νοσηλεία στο νοσοκομείο για παρακολούθηση και θεραπεία. Το ΣΥΩ εμφανίζεται είτε 3-7 ημέρες μετά την ωοληψία (πρώιμη έναρξη – early onset), είτε σαν αποτέλεσμα επερχόμενης κύησης, ιδίως πολύδυμης, 12-17 ημέρες μετά την ωοληψία (όψιμη έναρξη – pregnancy induced). Η επερχόμενη κύηση δεν απειλείται από το σύνδρομο. Όμως το ΣΥΩ πυροδοτείται και ενισχύεται από την παρουσία της κυήσεως.

Παράγοντες κινδύνου

Μεταξύ των παραγόντων που αυξάνουν τον κίνδυνο για εμφάνιση ΣΥΩ περιλαμβάνονται οι πολυκυστικές ωοθήκες, η νεαρή ηλικία, το μικρό βάρος σώματος, οι υψηλές δόσεις γοναδοτροπινών, η εμφάνιση ΣΥΩ σε προηγούμενο κύκλο, η μεγάλη δόση hCG.Οι γυναίκες με πολυκυστικές ωοθήκες που υποβάλλονται σε εξωσωματική γονιμοποίηση έχουν μεγαλύτερη πιθανότητα εμφάνισης ΣΥΩ. Ειδικά η πιθανότητα σοβαρού ΣΥΩ στις γυναίκες αυτές κυμαίνεται από 9-38%. Η μεγάλη αυτή διακύμανση οφείλεται στην απουσία ενός ενιαίου παγκοσμίως αποδεκτού συστήματος κατηγοριοποίησης του ΣΥΩ.Δική μας πρόσφατη μελέτη (Lainas et al, 2012) έδειξε ότι χρησιμοποιώντας αυστηρά κριτήρια το ποσοστό του σοβαρού ΣΥΩ είναι 11,3%.

Πως προκαλείται

Το ΣΥΩ προκαλείται από τη χορήγηση εξωγενούς hCG (την τελευταία ένεση του προγράμματος) και συνήθως σχετίζεται με την παραγωγή μεγάλου αριθμού ωοθυλακίων (>20) κατά την ωοθηκική διέγερση. Από πλευράς παθοφυσιολογίας του ΣΥΩ, η σειρά των γεγονότων που οδηγούν στο ΣΥΩ έχει ως εξής: την διέγερση των ωοθηκών με φαρμακευτικές γοναδοτροπίνες, ακολουθεί στρατολόγηση και πολλαπλή ανάπτυξη ωοθυλακίων. Η χορήγηση της τελευταίας ένεσης πριν την ωοληψία (hCG – Pregnyl – Ovitrelle) προκαλεί μαζική ωχρινοποίηση (πολλαπλά ωχρά σωμάτια).Η έκκριση των ωοθηκών που περιέχουν πλέον πολλαπλά ωχρά σωμάτια ευθύνεται για την παραγωγή διαφόρων αγγειοκινητικών παραγόντων και κυρίως VEGF. Έτσι  προκαλούν αύξηση της διαπερατότητας των αγγείων. Αποτέλεσμα της αυξημένης διαπερατότητας των αγγείων είναι  η έξοδος υγρού από τα αγγεία και η μετατόπισή του στον τρίτο χώρο (π.χ. περιτόναιο). Αποτέλεσμα ασκίτης (υγρό στην κοιλιά) που δημιουργεί την κλινική εικόνα του ΣΥΩ.

Το ΣΥΩ αντιμετωπίζεται και προλαμβάνεται

Η ακριβής πρόβλεψη, η ενεργός πρόληψη και η δραστική αντιμετώπιση αποτελούν την πιο αποτελεσματική προσέγγιση στη θεραπεία του ΣΥΩ. Η επιστημονική ομάδα της Ευγονίας διαθέτει πολυετή βαθιά γνώση και συσσωρευμένη εμπειρία για τους παράγοντες κινδύνου και την πρόληψη του ΣΥΩ. Η εμπειρία αυτή μετουσιώνεται σε πρωτότυπες μελέτες δημοσιευμένες σε έγκυρα διεθνή επιστημονικά περιοδικά και διαλέξεις σε επιστημονικά συνέδρια και συμπόσια του επικεφαλής της ομάδας Δρα Τρ. Λαϊνά. Οι πρώτες δημοσιεύσεις αφορούν την πρόληψη του συνδρόμου είτε με χορήγηση συγκεκριμένων φαρμακευτικών σκευασμάτων (μεθυλπρεδνιζολόνη) είτε την χρήση φαρμακευτικών πρωτοκόλλων (ανταγωνιστών).Οι τελευταίες δημοσιεύσεις αφορούν την αντιμετώπιση του εγκατεστημένου σοβαρού ΣΥΩ και προβάλλουν σαν πρωτότυπη, ασφαλής και αποτελεσματική λύση που πρόκειται να αλλάξει ολόκληρη τη φιλοσοφία της πρόληψης, διαχείρισης και αντιμετώπισης του ΣΥΩ. 

Πίνακας 2: Ο Δρ. Τρύφων Λαϊνάς μιλά για την Αντιμετώπιση του Συνδρόμου Υπερδιέγερσης Ωοθηκών

Δείτε επίσης: Η συμβολή μας στην πρόληψη του ΣΥΩ 

Η συμβολή μας στην αντιμετώπιση του ΣΥΩ 

Τα νεότερα (φιλικότερα) πρωτόκολλα 

Τα πρωτόκολλα ήπιας διέγερσης 

«Ευγονία» - Μονάδα Εξωσωματικής Γονιμοποίησης
Κωσταντίνου Βεντήρη 7 (HILTON), 115 28 Αθήνα

  • Email: info@eugonia.com.gr
  • Τηλ.: 210 723 6333
  • Fax: 210 721 3623

Μέλος σε:
eshre asrm esge

Google Reviews
Covid
Η μονάδα μας λειτουργεί με βάση λεπτομερές πρωτόκολλο ασφαλείας, τηρώντας όλα τα μέτρα προστασίας σύμφωνα με τις οδηγίες του ΕΟΔΥ και της ΕΑΙΥΑ όσον αφορά τον Covid-19

Φωτογραφικό υλικό

© Copyright 2024 «Ευγονία» - Μονάδα Εξωσωματικής Γονιμοποίησης στην Αθήνα Ανάπτυξη εφαρμογής NetValue. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.
Menu