Εξωσωματική IVF

Ανταπόκριση ωοθηκών

Αφού χορηγηθούν τα φάρμακα διέγερσης, οι ωοθήκες ανταποκρίνονται παράγοντας πολλαπλά (συνήθως) ωοθυλάκια. Κάθε γυναίκα όμως είναι διαφορετική και είναι πολύ συχνό ίδιες δόσεις των ίδιων φαρμάκων να προκαλούν διαφορετική ανταπόκριση στις ωοθήκες τους. Σε μερικές περιπτώσεις παράγονται λίγα ωοθυλάκια ενώ σε άλλες περισσότερα του αναμενόμενου. Γι' αυτό το λόγο είναι εξαιρετικής σημασίας η εμπειρία του γιατρού ώστε να διαμορφώνει και να εξατομικεύει το πρωτόκολλο διέγερσης σας, βάσει πάντα των τελευταίων ερευνητικών δεδομένων.

Δείτε περισσότερα:

«Ευγονία» - Μονάδα Εξωσωματικής Γονιμοποίησης
Κωσταντίνου Βεντήρη 7 (HILTON), 115 28 Αθήνα

  • Email: info@eugonia.com.gr
  • Τηλ.: 210 723 6333
  • Fax: 210 721 3623

Μέλος σε:

Φωτογραφικό υλικό

© Copyright 2021 «Ευγονία» - Μονάδα Εξωσωματικής Γονιμοποίησης στην Αθήνα Ανάπτυξη εφαρμογής NetValue. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.