Εξωσωματική IVF

Ωοληψία

Όταν τελειώσει η διαδικασία της διέγερσης των ωοθηκών και ο γιατρός κρίνει πως  υπάρχει ικανοποιητικός αριθμός ωοθυλακίων που έχουν φτάσει στο επιθυμητό μέγεθος, χορηγείται η τελευταία ένεση (HCG) που επάγει την τελική ωρίμανση των ωαρίων. Οι ενέσεις σταματάνε ύστερα απο αυτήν και προγραμματίζεται η ωοληψία της γυναίκας 34 – 36 ώρες μετά.

Δείτε περισσότερα:

«Ευγονία» - Μονάδα Εξωσωματικής Γονιμοποίησης
Κωσταντίνου Βεντήρη 7 (HILTON), 115 28 Αθήνα

  • Email: info@eugonia.com.gr
  • Τηλ.: 210 723 6333
  • Fax: 210 721 3623

Μέλος σε:

Φωτογραφικό υλικό

© Copyright 2021 «Ευγονία» - Μονάδα Εξωσωματικής Γονιμοποίησης στην Αθήνα Ανάπτυξη εφαρμογής NetValue. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.