Γονιμότητα – Υπογονιμότητα

Αναπαραγωγική χειρουργική

Υπάρχουν περιπτώσεις υπογονιμότητας είτε του άνδρα είτε της γυναίκας που μπορούν να αντιμετωπιστούν μέσω αναπαραγωγικής χειρουργικής.

Στη γυναίκα χειρουργικές επεμβάσεις μπορούν να γίνουν για τη διόρθωση των παθολογικών καταστάσεων του τραχήλου, της μήτρας, των σαλπίγγων, των ωοθηκών και του περιτόναιου. Οι περισσότερες επεμβάσεις γίνονται σήμερα με εφαρμογή υστεροσκοπικής και λαπαροσκοπικής χειρουργικής.

Στον άνδρα οι επεμβάσεις που γίνονται συνήθως αφορούν παθολογικές καταστάσεις του όρχυ που σχετίζονται με την ελλατωματική παραγωγή σπερματος.

«Ευγονία» - Μονάδα Εξωσωματικής Γονιμοποίησης
Κωσταντίνου Βεντήρη 7 (HILTON), 115 28 Αθήνα

  • Email: info@eugonia.com.gr
  • Τηλ.: 210 723 6333
  • Fax: 210 721 3623

Μέλος σε:

Φωτογραφικό υλικό

© Copyright 2021 «Ευγονία» - Μονάδα Εξωσωματικής Γονιμοποίησης στην Αθήνα Ανάπτυξη εφαρμογής NetValue. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.