Εξωσωματική IVF

Κλινική κύηση

Ενδομήτριος κλινική κύηση 8 εβδομάδων. Στο διακολπικό υπερηχογράφημα διακρίνεται το έμβρυο (αρχείο ΕΥΓΟΝΙΑΣ).

Δεκαπέντε ημέρες μετά τη θετική δοκιμασία κυήσεως γίνεται ένα διακολπικό υπερηχογράφημα που επιβεβαιώνει την κλινική κύηση. Διαπιστώνεται η ενδομήτρια κύηση, ο αριθμός των σάκων κυήσεως, η ύπαρξη εμβρύου και ο αριθμός των εμβρύων και ελέγχεται η καρδιακή λειτουργία τους.

Το έργο της Μονάδας Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής έχει ολοκληρωθεί. Η κύηση έχει επιτευχθεί και δεν διαφέρει στην πορεία της από μια φυσιολογική εγκυμοσύνη.

Δείτε ακόμα: Τα ποσοστά κυήσεων της Ευγονίας

«Ευγονία» - Μονάδα Εξωσωματικής Γονιμοποίησης
Κωσταντίνου Βεντήρη 7 (HILTON), 115 28 Αθήνα

  • Email: info@eugonia.com.gr
  • Τηλ.: 210 723 6333
  • Fax: 210 721 3623

Μέλος σε:

Φωτογραφικό υλικό

© Copyright 2023 «Ευγονία» - Μονάδα Εξωσωματικής Γονιμοποίησης στην Αθήνα Ανάπτυξη εφαρμογής NetValue. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.