Menu

Η διαδρομή μας

Η διαδρομή μας

Η «Ευγονία» – εξέλιξη της «Ιατρικής Έρευνας» – στα 30 χρόνια λειτουργίας της έχει να επιδείξει κορυφαία ποσοστά επιτυχίας κυήσεως, συγκρίσιμα με τα καλύτερα διεθνώς.

2019
Ο γυναικολόγος αναπαραγωγής της Ευγονίας Δρ. Γεώργιος Λαϊνάς εξελέγη Επικεφαλής (Co-ordinator) στην ομάδα ειδικού ενδιαφέροντος του τομέα Αναπαραγωγικής Ενδοκρινολογίας (Special Interest Group of Reproductive Εndocrinology) της ESHRE. Μεταξύ των σημαντικών καθηκόντων του είναι ο καθορισμός των ομάδων κατευθυντηρίων οδηγιών (guidelines)
2018
Ο γυναικολόγος Δρ. Γεώργιος Λαϊνάς εκλέγεται συντονιστής (coordinator), της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Ανθρώπινης Αναπαραγωγής και Εμβρυολογίας SHRE).
2017
Η «Ευγονία» εναρμονίζεται και πιστοποιείται βάσει του προτύπου ΕΝ 15224, επικυρώνοντας την κορυφαία ποιότητα παροχής των Ιατρικών της Υπηρεσιών.
2016
Η «Ευγονία» ελέγχεται από την Εθνική Αρχή Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής (ΕΑΙΥΑ) και αδειοδοτείται ως Μονάδα Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής (ΜΙΥΑ) και Τράπεζα Κρυοσυντήρησης.
2015
Ο Γυναικολόγος Δρ. Γεώργιος Λαϊνάς εντάσσεται στην οικογένεια της Ευγονίας
2010
Όλες οι δραστηριότητες της εταιρείας πιστοποιούνται κατά ISO 9001, το οποίο αποτελεί το διεθνώς αναγνωρισμένο πρότυπο για τη Διαχείριση Ποιότητας. Παρέχει μεθοδικό και συστηματικό έλεγχο των επιχειρησιακών ενεργειών ώστε να εξασφαλίζεται συστηματικά η ικανοποίηση των αναγκών και των απαιτήσεων του πελάτη.
2000
Η διεύρυνση των δραστηριοτήτων της Μονάδας Εξωσωματικής Γονιμοποίησης οδηγεί στην επιλογή να αυτονομηθεί λειτουργικά και διοικητικά από το Διαγνωστικό Κέντρο και να πάρει τη νέα της ονομασία «Ευγονία».
1997
Από το Σεπτέμβριο, η μονάδα οριστικοποιεί τη νέα και σταθερή επιστημονική της σύνθεση με κλινικό υπεύθυνο τον Δρ. Τρύφωνα Γεωργ. Λαϊνά.
1992
Δημιουργείται και λειτουργεί το Τμήμα Υστεροσκοπικής – Λαπαροσκοπικής Χειρουργικής με στόχο, κάτω από την ίδια επιστημονική «στέγη» να ολοκληρώνεται η μελέτη των αιτίων υπογονιμότητας και παράλληλα να αναπτύσσεται η δυνατότητα θεραπευτικής παρέμβασης.
1991
Τα πρώτα βήματα γίνονται με την ίδρυση του Τμήματος Βιολογίας της Αναπαραγωγής. Τα πρώτα ποσοστά επιτυχίας κυήσεως είναι εντυπωσιακά, εφάμιλλα του παγκόσμιου μέσου όρου. Εξελίσσοντας διαρκώς την αρχική ιδέα, το κέντρο περνά σε νέες φάσεις ανάπτυξης.
1990
Αρχίζει να ωριμάζει η ιδέα της δημιουργίας ενός πρότυπου Ινστιτούτου Μελέτης και Θεραπείας της υπογονιμότητας.
1988
Δημιουργείται η «Ιατρική Έρευνα» που έχει ως βασικό της σκοπό να προσφέρει αξιόπιστες υπηρεσίες στο Διαγνωστικό Τομέα. Το ευρύ φάσμα εργαστηριακών και παρακλινικών εξετάσεών της, καλύπτει τις ανάγκες για τη διερεύνηση όλων των περιπτώσεων υπογονιμότητας.

«Ευγονία» - Μονάδα Εξωσωματικής Γονιμοποίησης
Κωσταντίνου Βεντήρη 7 (HILTON), 115 28 Αθήνα

  • Email: info@eugonia.com.gr
  • Τηλ.: 210 723 6333
  • Fax: 210 721 3623

Μέλος σε:
eshre asrm esge

Google Reviews
Covid
Η μονάδα μας λειτουργεί με βάση λεπτομερές πρωτόκολλο ασφαλείας, τηρώντας όλα τα μέτρα προστασίας σύμφωνα με τις οδηγίες του ΕΟΔΥ και της ΕΑΙΥΑ όσον αφορά τον Covid-19

Φωτογραφικό υλικό

© Copyright 2024 «Ευγονία» - Μονάδα Εξωσωματικής Γονιμοποίησης στην Αθήνα Ανάπτυξη εφαρμογής NetValue. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.
Menu