Menu

Εξωσωματική IVF

Υπερβολική ανταπόκριση των ωοθηκών (hyper responders)

Στην κατηγορία αυτή εντάσσονται γυναίκες με υπερβολική ανταπόκριση στα φάρμακα που χορηγούνται για τη διέγερση των ωοθηκών με αποτέλεσμα την ανάπτυξη υπερβολικά μεγάλου αριθμού ωοθυλακίων.

Οι παράγοντες που ευνοούν την υπερβολική ανταπόκριση είναι οι πολυκυστικές ωοθήκες, η μικρή ηλικία, το ελαττωμένο βάρος σώματος (χαμηλός δείκτης BMI), οι μεγάλες δόσεις γοναδοτροπινών ή η προοδευτικά αυξανόμενη δόση, τα επιθετικά πρωτόκολλα διέγερσης, το ιστορικό υπερβολικής ανταπόκρισης σε προηγούμενη προσπάθεια εξωσωματικής γονιμοποίησης κ.α.

Οι γυναίκες με υπερβολική ανταπόκριση των ωοθηκών έχουν σημαντικά αυξημένη πιθανότητα να εμφανίσουν σύνδρομο υπερδιέγερσης των ωοθηκών (ΣΥΩ) και πιθανώς τη σοβαρή μορφή του συνδρόμου που είναι μια από τις σοβαρότερες επιπλοκές των προγραμμάτων υποβοηθούμενης αναπαραγωγής.

Στόχος της διεθνούς επιστημονικής κοινότητας είναι να μετατραπεί το ΣΥΩ σε επιπλοκή του παρελθόντος. Συνεπώς, έχουν προταθεί ανά καιρούς διάφορα μέτρα πρόληψης του συνδρόμου, με διαφορετικά επίπεδα αποτελεσματικότητας.

Τα τελευταία χρόνια, έχει γίνει διεθνώς αποδεκτή η στρατηγική της «κλινικής απαλλαγμένης από ΣΥΩ» ή «OHSS-free clinic». Αυτή η στρατηγική πρόληψης του ΣΥΩ, η οποία εφαρμόζεται επιτυχώς στην Ευγονία, περιλαμβάνει 3 κυρίως βήματα, τα οποία πρέπει να εφαρμόζονται σε γυναίκες υψηλού κινδύνου:

 1. Χρήση πρωτοκόλλου ανταγωνιστών.
 2. Επαγωγή της τελικής ωρίμανσης των ωαρίων με GnRH αγωνιστή αντί της παραδοσιακής hCG.
 3. Κατάψυξη όλων των εμβρύων, και μεταφορά τους σε επόμενο κύκλο. Η μεταφορά εμβρύων στον ίδιο νωπό κύκλο μετά τη χορήγηση GnRH αγωνιστή δεν ενδείκνυται διότι σχετίζεται με χαμηλότερα ποσοστά κύησης και υψηλότερα ποσοστά βιοχημικής/παλίνδρομης κύησης εξαιτίας της αρνητικής επίδρασης του GnRH αγωνιστή στο ενδομήτριο.

 

Η συμβολή της Ευγονίας

Η επιστημονική ομάδα της Ευγονίας διαθέτει μακρά και εκτενή εμπειρία στη διαχείριση γυναικών που βρίσκονται σε υψηλό κίνδυνο εμφάνισης ΣΥΩ, τόσο όσον αφορά στην πρόληψη όσο και στην έγκαιρη διάγνωση του ΣΥΩ, καθιστώντας την Ευγονία διεθνές κέντρο έρευνας αλλά και κλινική αντιμετώπισης του συνδρόμου.

Επιπλέον, η Ευγονία αποδεικνύει τη διεθνή πρωτοπορία και εμπειρία στην πρόληψη και αντιμετώπιση του ΣΥΩ με μεγάλο αριθμό δημοσιευμένων μελετών σε έγκυρα διεθνή επιστημονικά περιοδικά και διαλέξεις σε διεθνή συνέδρια, με επικεφαλής τον Δρ Τρύφωνα Γ. Λαϊνά. Οι δημοσιεύσεις αντανακλούν τη γνώση και την εμπειρία που εφαρμόζονται στην καθημερινή κλινική πρακτική.

Οι πρόσφατες δημοσιεύσεις που σχετίζονται με την πρόληψη αφορούν τη χορήγηση GnRH αγωνιστή για την επαγωγή της τελικής ωρίμανσης των ωαρίων, τα κριτήρια πρόβλεψης σοβαρού ΣΥΩ, καθώς και τη χρήση πρωτοκόλλων ανταγωνιστών που θεωρούνται ασφαλέστερα για τις γυναίκες με υπερβολική ανταπόκριση. (Δείτε επίσης: Πρωτόκολλο ανταγωνιστών).

Δείτε τις δημοσιεύσεις μας:

 1. Ultrasound and haematological changes during the early luteal phase in women at high risk for developing ovarian hyperstimulation syndrome.
  Lainas GT, Lainas TG, Venetis CA, Sfontouris IA, Zorzovilis IZ, Alexopoulou E, Tarlatzis BC, Kolibianakis EM. Ultrasound Obstet Gynecol. 2018 Jan; 51(1):126-133. doi: 10.1002/uog.18949.

 2. The optimal dose of triptorelin for triggering final oocyte maturation in patients at high-risk for OHSS: a randomized clinical trial.
  G.T. Lainas, J.K. Bosdou, C.A. Venetis, I.A. Sfontouris, K. Chatzimeletiou, L. Zepiridis, A. Makedos, A. Daniilidis, A. Mitsoli, D. Savvaidou, T.G. Lainas, B.C. Tarlatzis, E.M. Kolibianakis. (2015 Human Reproduction 30 (Suppl 1):i95. Oral presentation: 31st Annual Meeting of ESHRE, Lisbon, Portugal, 14-17 June 2015

 3. Triggering of final oocyte maturation with gonadotrophin releasing hormone agonist in patients with polycystic ovaries undergoing in vitro fertilization.
  TB Tarlatzi, EM Kolibianakis, JK Bosdou, CA Venetis, A Makedos, K Chatzimeletiou, L Zepiridis, G Lainas, IA Sfontouris, T Lainas, BC Tarlatzis Fertility and Sterility 102 (3), e262-e263. Poster: ASRM Annual Meeting, Hawaii USA, 18-22 October 2014

 4. GnRH agonist for triggering final oocyte maturation in patients with PCO at high risk for severe OHSS: factors predicting live birth in subsequent FRET cycles
  Tarlatzi, J. Bosdou, C. Venetis, G. Lainas, I. Sfontouris, A. Makedos, K. Chatzimeletiou, L. Zepiridis, A. Mitsoli, D. Savaidou, T. Lainas, B. Tarlatzis, E. Kolibianakis. (2016) Oral presentation: 32nd Annual Meeting of ESHRE, Helsinki, Finland, 3-6 July 2016

 5. Flexible GnRH antagonist protocol versus GnRH agonist long protocol in patients with polycystic ovary syndrome treated for IVF: a prospective randomised controlled trial (RCT).
  Lainas TG, Sfontouris IA, Zorzovilis IZ, Petsas GK, Lainas GT, Alexopoulou E, Kolibianakis EM. Human Reproduction. 2010 25(3):683-9.

 

Αντιμετώπιση ΣΥΩ

Αποτελεί παγκόσμια πρωτοπορία η πρόταση της επιστημονικής ομάδας της Ευγονίας για χορήγηση ανταγωνιστή στην ωχρινική φάση με σκοπό την αντιμετώπιση του εγκατεστημένου σοβαρού ΣΥΩ. Η μέθοδος έχει γίνει αποδεκτή διεθνώς ως τριτοβάθμια πρόληψη του ΣΥΩ (tertiary prevention) και αποτελεί τη μοναδική μέθοδο για τη θεραπευτική αντιμετώπιση του εγκατεστημένου σοβαρού ΣΥΩ.

Δείτε τις δημοσιεύσεις μας:

Serum vascular endothelial growth factor levels following luteal gonadotrophin-releasing hormone antagonist administration in women with severe early ovarian hyperstimulation syndrome.

Pregnancy and neonatal outcomes following luteal GnRH antagonist administration in patients with severe early OHSS

Outpatient management of severe early OHSS by administration of GnRH antagonist in the luteal phase: an observational cohort study

Live births after management of severe OHSS by GnRH antagonist administration in the luteal phase.

Management of severe OHSS using GnRH antagonist and blastocyst cryopreservation in PCOS patients treated with long protocol.

Management of severe early ovarian hyperstimulation syndrome by re-initiation of GnRH antagonist.

«Ευγονία» - Μονάδα Εξωσωματικής Γονιμοποίησης
Κωσταντίνου Βεντήρη 7 (HILTON), 115 28 Αθήνα

 • Email: info@eugonia.com.gr
 • Τηλ.: 210 723 6333
 • Fax: 210 721 3623

Μέλος σε:
eshre asrm esge

Google Reviews
Covid
Η μονάδα μας λειτουργεί με βάση λεπτομερές πρωτόκολλο ασφαλείας, τηρώντας όλα τα μέτρα προστασίας σύμφωνα με τις οδηγίες του ΕΟΔΥ και της ΕΑΙΥΑ όσον αφορά τον Covid-19

Φωτογραφικό υλικό

© Copyright 2024 «Ευγονία» - Μονάδα Εξωσωματικής Γονιμοποίησης στην Αθήνα Ανάπτυξη εφαρμογής NetValue. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.
Menu