Εξωσωματική IVF

Εμβρυολογικές εξελίξεις

Οι πρόοδοι που έχουν συντελεστεί στην κλινική εμβρυολογία τις τελευταίες δεκαετίες είναι τεράστιες. Οι εξελίξεις στη βιοτεχνολογία συμβάλλουν στην ανάπτυξη νέων μεθόδων και τεχνικών, βελτιώνοντας τα ποσοστά γεννήσεων υγιών παιδιών. Μέσω αυτών των εξελίξεων προστήθενται στο "ρεπερτόριο" των εμβρυολόγων νέες μέθοδοι που είτε βρίσκουν καθολική εφαρμογή είτε αυξάνουν τις πιθανότητες επιτυχίας στα λεγόμενα "δύσκολα περιστατικά" Βασικό πιστεύω ολόκληρης της επιστημονικής ομάδας της Ευγονίας είναι ότι μέσω της έρευνας και της διαρκούς αναζήτησης μπορούμε να προσφέρουμε έγκυρη, αποτελεσματική αλλά και εξατομικευμένη θεραπεία υπογονιμότητας.

Μερικές απο τις πρόσφατες εξελίξεις στον κλάδο της κλινικής εμβρυολογίας:

«Ευγονία» - Μονάδα Εξωσωματικής Γονιμοποίησης
Κωσταντίνου Βεντήρη 7 (HILTON), 115 28 Αθήνα

  • Email: info@eugonia.com.gr
  • Τηλ.: 210 723 6333
  • Fax: 210 721 3623

Μέλος σε:

Φωτογραφικό υλικό

© Copyright 2021 «Ευγονία» - Μονάδα Εξωσωματικής Γονιμοποίησης στην Αθήνα Ανάπτυξη εφαρμογής NetValue. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.