Εξωσωματική IVF

Τροποποιημένος φυσικός κύκλος (M.N.C.)

O τροποποιημένος φυσικός κύκλος έχει ένδειξη εφαρμογής σε περιπτώσεις εξαιρετικά πτωχής ανταπόκρισης ωοθηκών, εναλλακτικά σε πολλαπλές αποτυχημένες προσπάθειες, σε γυναίκες που δεν επιθυμούν φαρμακευτική διέγερση κ.α. Μπορεί να αποτελέσει εναλλακτική λύση πριν την ένδειξη δωρεάς ωαρίων σε επιλεγμένα περιστατικά.

Δείτε περισσότερα στις Εξελίξεις στην εξωσωματική – Ο φυσικός κύκλος

Η επιστημονική ομάδα της Ευγονίας έχει πολυετή εμπειρία και τεχνογνωσία στον τροποποιημένο φυσικό κύκλο και τις ενδείξεις του. Έχει δε να παρουσιάσει ενθαρρυντικό αριθμό περιστατικών με επιτυχίες κυήσεως.

«Ευγονία» - Μονάδα Εξωσωματικής Γονιμοποίησης
Κωσταντίνου Βεντήρη 7 (HILTON), 115 28 Αθήνα

  • Email: info@eugonia.com.gr
  • Τηλ.: 210 723 6333
  • Fax: 210 721 3623

Μέλος σε:

Φωτογραφικό υλικό

© Copyright 2023 «Ευγονία» - Μονάδα Εξωσωματικής Γονιμοποίησης στην Αθήνα Ανάπτυξη εφαρμογής NetValue. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.