Οι δημοσιεύσεις μας

Οι δημοσιεύσεις μας

Η σημασία των δημοσιεύσεων

Η παγκόσμια επιστημονική κοινότητα ενημερώνεται για τις διαρκείς ερευνητικές εξελίξεις μέσω επιστημονικών άρθρων, τα οποία δημοσιεύονται σε έγκριτα επιστημονικά περιοδικά. Η σημασία των επιστημονικών άρθρων, και η επιστημονική έρευνα την οποία περιγράφουν, αξιολογούνται λεπτομερώς με αυστηρότατα κριτήρια από τουλάχιστον 2 ή 3 ειδικούς επιστήμονες/καθηγητές από όλο τον κόσμο προτού γίνουν αποδεκτά για δημοσίευση, εξασφαλίζοντας έτσι ότι το συγκεκριμένο άρθρο είναι μοναδικό και προσφέρει στην επιστημονική κοινότητα κάτι καινούργιο και πρωτοποριακό.

Η δημοσίευση των ερευνητικών μας άρθρων, ιδιαίτερα σε περιοδικά παγκοσμίου φήμης, αποτελεί επιστημονική καταξίωση για την ομάδα της «Ευγονίας». Οι δημοσιεύσεις μας προσφέρουν στην παγκόσμια επιστημονική κοινότητα νέα τεχνογνωσία όσον αφορά πρωτόκολλα διέγερσης ωοθηκών, ασθενείς με πτωχή απόκριση, πολυκυστικές ωοθήκες και σύνδρομο υπερδιέγερσης ωοθηκών, τα οποία αφορούν μια μεγάλη μερίδα των γυναικών που υποβάλλονται σε Υποβοηθούμενη Αναπαραγωγή. Τα άρθρα αυτά, για τα οποία είμαστε υπερήφανοι, αντανακλούν σε μεγάλο βαθμό την βαθειά γνώση του αντικειμένου, την άριστη επιστημονική και τεχνολογική κατάρτιση, και τον διαρκή αγώνα που καταβάλλεται από όλα τα μέλη της «Ευγονίας», Ιατρούς, Εμβρυολόγους και Μαίες, για διαρκή βελτίωση και προσφορά άριστων υπηρεσιών στα ζευγάρια που μας εμπιστεύονται.

 

Δημοσιεύσεις σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά

 

Complex chromosomal aberrations in a fetus originating from oocytes with smooth endoplasmic reticulum (SER) aggregates.

Ioannis A. Sfontouris, George T. Lainas, Tryfon G. Lainas, Efthimios Faros,Maria Banti, Katerina Kardara, Katerina Anagnostopoulou, Harris Kontos, George K. Petsas & Efstratios M. Kolibianakis Δείτε τη δημοσίευση


Ultrasound and haematological changes during the early luteal phase in women at high risk for developing ovarian hyperstimulation syndrome.

Lainas GT, Lainas TG, Venetis CA, Sfontouris IA, Zorzovilis IZ, Alexopoulou E, Tarlatzis BC, Kolibianakis EM. Ultrasound Obstet Gynecol. 2017 Nov 6. doi: 10.1002/uog.18949. [Epub ahead of print] Δείτε τη δημοσίευση


Blastocyst utilization rates after continuous culture in two commercial single-step media: a prospective randomized study with sibling oocytes.

Sfontouris IA, Kolibianakis EM, Lainas GT, Venetis CA, Petsas GK, Tarlatzis BC, Lainas TG. J Assist Reprod Genet. 2017 Oct;34(10):1377-1383. doi: 10.1007/s10815-017-0997-0. Δείτε τη δημοσίευση


Blastocyst Development in a Single Medium Compared to Sequential Media: A Prospective Study with Sibling Oocytes

Ioannis A. Sfontouris, Efstratios M. Kolibianakis, George T. Lainas, George K. Petsas, Basil C. Tarlatzis, and Trifon G. Lainas, Reproductive Sciences, 2017, doi: 10.1177/1933719116687653 Δείτε τη δημοσίευση


Basal serum progesterone and history of elevated progesterone on the day of hCG are significant predictors of late follicular progesterone elevation in GnRH antagonist IVF cycles.

Venetis CA, Kolibianakis EM, Bosdou JK, Lainas GT, Sfontouris IA, Tarlatzis BC, Lainas TG.
Human Reproduction, 2016 Aug;31(8):1859-65. Δείτε την δημοσίευση


Estimating the net effect of progesterone elevation on the day of hCG on live birth rates after IVF: a cohort analysis of 3296 IVF cycles.

Venetis CA, Kolibianakis EM, Bosdou JK, Lainas GT, Sfontouris IA, Tarlatzis BC, Lainas TG.
Hum Reprod 2015;30:684-91. Δείτε την δημοσίευση


Live birth rates using conventional in vitro fertilization compared to intracytoplasmic sperm injection in Bologna poor responders with a single oocyte retrieved.

Sfontouris IA, Kolibianakis EM, Lainas GT, Navaratnarajah R, Tarlatzis BC, Lainas TG.
J Assist Reprod Genet 2015;32:691-7. Δείτε την δημοσίευση


Reply: Modified natural cycles for poor responders: addressing misconceptions and fallacies.

Kolibianakis EM, Lainas TG, Venetis CA.

Hum Reprod. 2016 Jan;31(1):222-3. Δείτε τη δημοσίευση


Live birth rates after modified natural cycle compared with high-dose FSH stimulation using GnRH antagonists in poor responders.

Lainas TG, Sfontouris IA, Venetis CA, Lainas GT, Zorzovilis IZ, Tarlatzis BC, Kolibianakis EM.
Human Reproduction 2015;30:2321-30. Δείτε την δημοσίευση


No evidence that embryo selection by near-infrared spectroscopy in addition to morphology is able to improve live birth rates: results from an individual patient data meta-analysis.

Vergouw CG, Heymans MW, Hardarson T, Sfontouris IA, Economou KA, Ahlström A et al.
Human Reproduction 2014;29:455-61. Δείτε την δημοσίευση


Serum vascular endothelial growth factor levels following luteal gonadotrophin-releasing hormone antagonist administration in women with severe early ovarian hyperstimulation syndrome,

GT Lainas, EM Kolibianakis, IA Sfontouris, IZ Zorzovilis, GK Petsas, TG Lainas, BC Tarlatzis. BJOG: An international Journal of Obstetrics and Gynaecology, Feb 2014 . Δείτε την δημοσίευση


Non-invasive metabolomic analysis using a commercial NIR instrument for embryo selection,

Sfontouris I. A., Lainas G. T., Sakkas D., Zorzovilis I. Z., Petsas G. K., and Lainas T. G.. Journal of Human Reproductive Sciences 2013; 6: 133-139. Δείτε την δημοσίευση


Pregnancy and neonatal outcomes following luteal GnRH antagonist administration in patients with severe early OHSS,

Lainas G. T., Kolibianakis E. M., Sfontouris I. A., Zorzovilis I. Z., Petsas G. K., Lainas T. G., and Tarlatzis B. C. Human Reproduction 2013; 28: 1929-1942. Δείτε την δημοσίευση


Outpatient management of severe early OHSS by administration of GnRH antagonist in the luteal phase: an observational cohort study,

Lainas G., Kolibianakis E., Sfontouris I., Zorzovilis I., Petsas G., Tarlatzi T., Tarlatzis B., and Lainas T.. Reproductive Biology and Endocrinology 2012; 10: 69.Δείτε την δημοσίευση


Flexible GnRH antagonist protocol versus GnRH agonist long protocol in patients with polycystic ovary syndrome treated for IVF: a prospective RCT.

Trifon G Lainas, Ioannis A Sfontouris, Ioannis Z Zorzovilis, George K Petsas, George T Lainas, Efthymia Alexopoulou, Efstratios M Kolibianakis Human Reproduction, 2010, Vol 25, No 3, pp. 683-689 Δείτε την δημοσίευση


Live births after management of severe OHSS by GnRH antagonist administration in the luteal phase

TG Lainas, IA Sfontouris, IZ Zorzovilis, GK Petsas, GT Lainas, E Alexopoulou, EM Kolibianakis Reproductive BioMedicine Online, 2009, Vol 19, No 6, pp 789-795 Δείτε την δημοσίευση


Management of severe OHSS using GnRH antagonist and blastocyst cryopreservation in PCOS patients treated with long protocol

TG Lainas, IA Sfontouris, IZ Zorzovilis, GK Petsas, GT Lainas, GS Iliadis, EM Kolibianakis. Reproductive BioMedicine Online, 2009, Vol. 18, No 1, pp 15-20 Δείτε την δημοσίευση


Flexible GnRH antagonist versus flare-up GnRH agonist protocol in poor responders treated by IVF: a randomized controlled trial

Trifon G. Lainas, Ioannis A. Sfontouris, Evangelos G. Papanikolaou, John Z. Zorzovilis, George K. Petsas, George T. Lainas and Efstratios M. Kolibianakis. Human Reproduction, 2008, Vol. 23, No 6, pp. 1355-1358 Δείτε την δημοσίευση


Managment of severe early ovarian hyperstimulation syndrome by re-initiation of GnRH antagonist

TG Lainas, IA Sfontouris, IZ Zorzovilis, GK Petsas, GT Lainas, EM Kolibianakis Reproductive BioMedicine Online, 2007, Vol. 15, No 4, pp 408-412 Δείτε την δημοσίευση


Initiation of GnRH antagonist on Day 1 of stimulation as compared to the long agonist protocol in PCOS patients. A randomized controlled trial: effect on hormonal levels and follicular development.

Lainas TG, Petsas GK, Zorzovilis IZ, Iliadis GS, Lainas GT, Cazlaris HE, Kolibianakis EM Human Reproduction, 2007, Vol. 22, No 6, pp. 1540-1546 Δείτε την δημοσίευση


In a flexible antagonist protocol, earlier, criteria-based initiation of GnRH antagonist is associated with increased pregnancy rates in IVF.

Trifon Lainas, John Zorzovilis, George Petsas, Georgia Stavropoulou, Haris Cazlaris, Vassiliki Daskalaki, George Lainas and Efthymia Alexopoulou Human Reproduction, 2005, Vol. 20, No 9, pp. 2426-2433 Δείτε την δημοσίευση


Osseous metaplasia: case report and review.

Trifon Lainas M.D., Ph.D., Ioannis Zorzovilis M.D., Georgios Petsas M.D., Ph.D., Efthymia Alexopoulou M.D., George Lainas and Tasos Ioakimidis, M.D Fertility and Sterility, 2004, Vol. 82, No 5, pp. 1433-1435 Δείτε την δημοσίευση


Administration of methylprednisolone to prevent severe ovarian hyperstimulation syndrome in patients undergoing in vitro fertilization

Trifon Lainas M.D., Georgios Petsas M.D., Georgia Stavropoulou B.Sc., Efthymia Alexopoulou M.D., George Iliadis M.Sc., Dimitrios Minaretzis M.D. Fertility and Sterility, 2002, Vol. 78, No 3, pp. 529-533 Δείτε την δημοσίευση

 

Ανακοινώσεις σε διεθνή και ελληνικά συνέδρια

Embryo development after continuous culture in two commercial single-step media: a prospective randomized study with sibling oocytes

Sfontouris IA, Kolibianakis EM, Lainas GT, Banti M, Venetis C, Petsas GK, Zorzovilis IZ, Lainas TG (2016). Poster presentation: 32nd Annual Meeting of ESHRE, Helsinki, Finland, 3-6 July 2016


Recombinant vs. urinary human chorionic gonadotrophin (hCG) for triggering final oocyte maturation in patients at risk for ovarian hyperstimulation syndrome OHSS: a randomized clinical trial

Lainas, T. Lainas, C. Venetis, I. Sfontouris, I. Zorzovilis, G. Petsas, J. Bosdou, B. Tarlatzis, E. Kolibianakis (2016) Poster presentation: 32nd Annual Meeting of ESHRE, Helsinki, Finland, 3-6 July 2016


Elevated progesterone on the day of triggering final oocyte maturation significantly predicts its reoccurrence in a subsequent IVF cycle

Venetis, E. Kolibianakis, J. Bosdou, G. Lainas, I. Sfontouris, B. Tarlatzis, T. Lainas (2016) Oral presentation: 32nd Annual Meeting of ESHRE, Helsinki, Finland, 3-6 July 2016


GnRH agonist for triggering final oocyte maturation in patients with PCO at high risk for severe OHSS: factors predicting live birth in subsequent FRET cycles

Tarlatzi, J. Bosdou, C. Venetis, G. Lainas, I. Sfontouris, A. Makedos, K. Chatzimeletiou, L. Zepiridis, A. Mitsoli, D. Savaidou, T. Lainas, B. Tarlatzis, E. Kolibianakis. (2016) Oral presentation: 32nd Annual Meeting of ESHRE, Helsinki, Finland, 3-6 July 2016


Similar implantation and pregnancy rates using a single medium versus sequential media for embryo culture: a randomized controlled trial

Sfontouris IA, Kolibianakis EM, Lainas GT, Zorzovilis IZ, Petsas GK, Lainas TG (2015), Human Reproduction 30 (Suppl 1):i232. Poster presentation: 31st Annual Meeting of ESHRE, Lisbon, Portugal, 14-17 June 2015


The optimal dose of triptorelin for triggering final oocyte maturation in patients at high-risk for OHSS: a randomized clinical trial.

G.T. Lainas, J.K. Bosdou, C.A. Venetis, I.A. Sfontouris, K. Chatzimeletiou, L. Zepiridis, A. Makedos, A. Daniilidis, A. Mitsoli, D. Savvaidou, T.G. Lainas, B.C. Tarlatzis, E.M. Kolibianakis. (2015 Human Reproduction 30 (Suppl 1):i95. Oral presentation: 31st Annual Meeting of ESHRE, Lisbon, Portugal, 14-17 June 2015


Blastocyst development in single-step versus sequential culture media: a prospective randomized study with sibling oocytes.

I.A. Sfontouris, E.M. Kolibianakis, G.T. Lainas, I.Z. Zorzovilis G.K. Petsas, T.G. Lainas (2014) Human Reproduction 29 (suppl 1): i2. Oral presentation: 30th Annual Meeting of ESHRE, Munich, Germany, 29 June – 2 July 2014


Are pregnancy outcomes affected by the presence of hysteroscopic findings in asymptomatic women undergoing in vitro fertilization treatment?

Lainas, GT; Navaratnarajah, R; Sfontouris, IA; Venetis, C; Zorzovilis, IZ; Lainas TG (2014) Gynecological Surgery, 11 (Supl.1): ES23-0227; Oral presentation, ESGE Annual Meeting, Brussels 24-27 September 2014


Basal progesterone levels represent the only independent risk factor prior to initiation of stimulation for elevated progesterone on the day of hCG.

CA Venetis, EM Kolibianakis, GT Lainas, IA Sfontouris, BC Tarlatzis, TG Lainas. (2014) Fertility and Sterility 102 (3), e253. Poster: ASRM Annual Meeting, Hawaii USA, 18-22 October 2014


The true impact of elevated progesterone on the day of hCG on pregnancy rates after IVF: a cohort analysis of more than 3,600 cycles.

CA Venetis, EM Kolibianakis, GT Lainas, IA Sfontouris, BC Tarlatzis, TG Lainas Fertility and Sterility 102 (3), e318. Poster: ASRM Annual Meeting, Hawaii USA, 18-22 October 2014


Triggering of final oocyte maturation with gonadotrophin releasing hormone agonist in patients with polycystic ovaries undergoing in vitro fertilization.

TB Tarlatzi, EM Kolibianakis, JK Bosdou, CA Venetis, A Makedos, K Chatzimeletiou, L Zepiridis, G Lainas, IA Sfontouris, T Lainas, BC Tarlatzis Fertility and Sterility 102 (3), e262-e263. Poster: ASRM Annual Meeting, Hawaii USA, 18-22 October 2014


Effect of granulocyte-macrophage colony-stimulating factor (GM-CSF) on pregnancy rates in patients with multiple unsuccessful IVF attempts.

Sfontouris I. A., Lainas G. T., Anagnostara K., Kolibianakis E. M., and Lainas T. G. Human Reproduction 2013; 28: i60-i62. Ομιλία, ESHRE 29th Annual Meeting, Λονδίνο, 7-10 Ιουλίου 2013


Triggering of final oocyte maturation with GnRH agonist in patients with polycystic ovaries undergoing IVF

Sfontouris I. A., Lainas G. T., Sakkas D., Iliadis G. S., Anagnostara K., Zorzovilis I. Z., Petsas G. K., and Lainas T. G. Human Reproduction 2011; 26: i86. ESHRE 29th Annual Meeting, Λονδίνο, 7-10 Ιουλίου 2013


Triggering final oocyte maturation with GnRH agonist in patients with polycystic ovaries undergoing IVF

Kolibianakis E. M., Kyrou D., Venetis C. A., Sfontouris I., Lainas T. G., and Tarlatzis B. C.. Fertil. Steril. 2012; 98: S259. ASRM 68th Annual Meeting, 20 - 24 Οκτωβρίου 2012


Πρόκληση της τελικής ωοθυλακικής ωρίμανσης με χορήγηση GnRH αγωνιστή σε γυναίκες με πολυκυστικές ωοθήκες που υποβάλλονται σε εξωσωματική γονιμοποίηση

Μασουρίδου Σ., Κολυμπιανάκης Ε., Κύρου Δ., Σφοντούρης Ι., Βενέτης Χ., Λαϊνάς Γ., Ζεπειρίδης Λ., Μπίλη Ε., Γκριμπίζης Γ., Μιτσόλη Α., Σανοπούλου Θ., Πάγκου Θ., Λαϊνάς Τ., Ταρλατζής Β. 12ο Πανελλήνιο Συνέδριο στη Μαιευτική και Γυναικολογία, Θεσσαλονίκη, 17-20 Μαΐου 2012.


Assessment of embryo selection using non-invasive metabolomic analysis as an adjunct to morphology indicates improvement in implantation and fetal cardiac activity rates

Sfontouris I. A., Lainas G. T., Sakkas D., Iliadis G. S., Anagnostara K., Zorzovilis I. Z., Petsas G. K., and Lainas T. G. Human Reproduction 2011; 26: i86.
Oral presentation, ESHRE Conference 2011, Stockholm, Sweden
3-6 July 2011
Nominated for the "Fertility Society of Australia Exchange Award"


Treatment of peritoneal and ovarian endometriosis by using CO2 laser with or without 'swiftlase'.

Lainas, G. Petsas, I. Stathopoulos, N. Bournas, S. Eliadis.
4th Congress of the European Society for Gynaecological Endoscopy
Brussels, Belgium,
6 - 9 Dec. 1995.


Microsurgery in the treatment of tuboperitoneal infertility.

Sarris, T. Lainas, G. Alexandrakis, S. Eliadis and A. Comninos.
III World Congress of Reproduction, Berlin 22-23 March 1981.


Tubercolosis of the female genital system.

Comninos, E. Tsamanis, T. Lainas,
M. Al-Achmant and S. Sarris.
XI World Congress on Fertility and Sterility Dublin, IRELAND, 26 June-1 July 1983


Treatment of pelvic pain by ablation of the uterine nerve using Laser-Laparoscopic surgery (L.U.N.A.).

Lainas, I G. Petsas. Zorzovilis, I. Stathopoulos and S. Iliadis
Hellenic Medical Congress May 1998


L.U.N.A.(Laser uterine nerve ablation) for the treatment of severe dysmenorrhea - dyspareunia.

Lainas, I. Zorzovilis, I. Gatos, G. Petsas, S. Iliadis, K. Bouzouni and A. Ioakimidis
7th Hellenic Congress of Obstetrics and Gynaecology, Iraklio, Crete May 1997


Rectovaginal septum endometriosis. Diagnosis and treatment.

Lainas, S. Iliadis, I. Zorzovilis, I. Gatos, I. Stathopoulos, G. Petsas, N. Bournas
7th Hellenic Congress of Obstetrics and Gynaecology, Iraklio, Crete May 1997


Bicornis-bicervical uterus with or without haematocolpos.

Lainas, I. Zorzovilis, V. Paschoudis, I. Stathopoulos, K. Kostaras, S. Iliadis
7th Hellenic Congress of Obstetrics and Gynaecology, Iraklio, Crete May 1997


Treatment of peritoneal and ovarian endometriosis using Swiftlase.

Lainas, I. Zorzovilis, G. Petsas, I. Stathopoulos, A. Ioakimidis, A. Paraschos, S. Iliadis
7th Hellenic Congress of Obstetrics and Gynaecology, Iraklio, Crete May 1997


Cervical sarcoma in a 15 year old girl diagnosed using hysteroscopy.

Lainas, G. Petsas, A. Ioakimidis, V. Paschoudis
2nd Hellenic Congress of Child-Adolescent Gynaecology and
Endocrinology, Athens 6-9 December 1995


Pelvic infection disease and perihepatitis.

Lainas, S. Iliadis, G. Petsas, A. Ioakimidis, I. Stathopoulos and V. Paschoudis
2nd Hellenic Congress of Infection, Athens 28-29 January 1995


Two years experience of a laparoscopic surgery unit at Athens Maternity hospital (video).

Lainas, S. Iliadis, G. Petsas, A. Ioakimidis, I. Stathopoulos and V. Paschoudis
6th Hellenic Congress of Obstetrics and Gynaecology, Athens 23-26 November 1994


Laparoscopic management of ovarian cysts performed with the method of double suction using Nezhat probe without content spilage.

Lainas, S. Iliadis, G. Petsas, A. Ioakimidis, I. Stathopoulos and V. Paschoudis
6th Hellenic Congress of Obstetrics and Gynaecology, Athens 23-26 November 1994


Hysteroscopic diagnosis and treatment of endometrial cavity pathology.

Lainas, S. Iliadis, V. Paschoudis, E. Hatzigiannis, A. Ioakimidis, I. Stathopoulos and B. Tzigounis
6th Hellenic Congress of Obstetrics and Gynaecology, Athens 23-26 November 1994


Laparoscopic diagnosis and treatment of subtle lesions of peritoneal endometriosis.

Lainas, S. Iliadis, V. Paschoudis, A. Ioakimidis, I. Stathopoulos and B. Tzigounis
6th Hellenic Congress of Obstetrics and Gynaecology, Athens 23-26 November 1994


Curtis-Fitz-Hugh syndrome and chlamydial pelvic infection.

Lainas, S. Iliadis, V. Paschoudis, A. Ioakimidis, I. Stathopoulos
6th Hellenic Congress of Obstetrics and Gynaecology, Athens 23-26 November 1994


Laparoscopic treatment of ectopic pregnancy.

Iliadis, T. Lainas, E. Hatzigiannis, A. Ioakimidis, V. Paschoudis and I. Stathopoulos
6th Hellenic Congress of Obstetrics and Gynaecology, Athens 23-26 November 1994


Laparoscopic treatment of peritoneal and ovarian endometriosis using Laser CO2.

Lainas, S. Iliadis, V. Paschoudis, A. Ioakimidis, I. Stathopoulos
6th Hellenic Congress of Obstetrics and Gynaecology, Athens 23-26 November 1994


Referral frequency for obstetric ultrasound, pregnancy DOPPLER and biophysical profile.

Stathopoulos, A. Tzeferakos, I. Christopoulos and T. Lainas
6th Hellenic Congress of Obstetrics and Gynaecology, Athens 23-26 November 1994


Delay of labour initiation and biophysical profile.

Stathopoulos, S. Iliadis, T. Lainas, V. Paschoudis and K. Gogas
6th Hellenic Congress of Obstetrics and Gynaecology, Athens 23-26 November 1994


Diagnosis of vaginal adenosis using the microhysteroscope Hamou II.

Lainas, S. Iliadis, A. Ioakimidis, V. Paschoudis, I. Stathopoulos
1st Hellenic Congress of Child-Adolescent Gynaecology and Endocrinology, Kastri, Athens 8-11 December 1993


Tuberculosis of the female reproductive system.

Komninos, E. Tsamanis, T. Lainas, M. Al-Ahmar and S. Sarris
Joint Meeting of the Greek Society of Fertility and Sterility and British Fertility Society, Rhodes 29-30 April 1983


Microsurgical treatment of tuboperitoneal infertility.

Sarris, N. Verikios, T. Lainas and A. Komninos
2nd Hellenic Congress of Perinatal Medicine, Athens 24-25 October 1981


Haematological changes during normal gestation.

Mavrelos, T. Lainas, D. Primikiris, M. Antonopoulos and A. Komninos
2nd Hellenic Congress of Perinatal Medicine, Athens 24-25 October 1981


The value of laparoscopy in the investigation of female infertility.

7th Hellenic Medical Congress, Athens 7-10 May 1981


Microsurgical treatment of female infertility.

Sarris, A. Komninos, T. Lainas and S. Iliadis
6th Hellenic Medical Congress, Athens 8-11 May 1980


Laparoscopic investigation of 270 cases of female infertility.

Komninos, S. Sarris and T. Lainas
6th Hellenic Medical Congress, Athens 8-11 May 1980

 

«Ευγονία» - Μονάδα Εξωσωματικής Γονιμοποίησης
Κωσταντίνου Βεντήρη 7 (HILTON), 115 28 Αθήνα

  • Email: info@eugonia.com.gr
  • Τηλ.: 210 723 6333
  • Fax: 210 721 3623

Μέλος σε:

Φωτογραφικό υλικό

© Copyright 2019 «Ευγονία» - Μονάδα Εξωσωματικής Γονιμοποίησης στην Αθήνα Ανάπτυξη εφαρμογής NetValue. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.