Γονιμότητα – Υπογονιμότητα

Ηλικία

Ο πιο βασικός και ο πιο καθοριστικός παράγοντας για την γονιμότητα της γυναίκας είναι η ηλικία της. Με την πάροδο του χρόνου ο αριθμός των ωοθυλακίων προοδευτικά ελαττώνεται. Η διαδικασία αυτή είναι αναπόφευκτη για την γυναίκα. Καθώς μεγαλώνει, τα αποθέματα των ωοθηκών της ελαττώνονται στα πλαίσια της φυσιολογικής διαδικασίας προοδευτικής εξάντλησης των αποθεμάτων των ωοθηκών. Είναι λοιπόν, δυστυχώς, αναπόφευκτο ότι η γονιμότητα μιας γυναίκας μειώνεται με την πάροδο των χρόνων.

Δείτε περισσότερα:

«Ευγονία» - Μονάδα Εξωσωματικής Γονιμοποίησης
Κωσταντίνου Βεντήρη 7 (HILTON), 115 28 Αθήνα

  • Email: info@eugonia.com.gr
  • Τηλ.: 210 723 6333
  • Fax: 210 721 3623

Μέλος σε:

Φωτογραφικό υλικό

© Copyright 2023 «Ευγονία» - Μονάδα Εξωσωματικής Γονιμοποίησης στην Αθήνα Ανάπτυξη εφαρμογής NetValue. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.