Ποσοστά επιτυχίας της Ευγονίας στην εξωσωματική γονιμοποίηση

Τα υψηλά ποσοστά κύησης της Ευγονίας κατατάσσονται ανάμεσα στα καλύτερα διεθνώς, και φτάνουν το 88%. Αντανακλούν τη βαθειά γνώση και εμπειρία του επιστημονικού προσωπικού, την εξατομικευμένη θεραπεία και την εφαρμογή των σύγχρονων μεθόδων στην αντιμετώπιση της υπογονιμότητας.

Από τι εξαρτώνται τα ποσοστά επιτυχίας της εξωσωματικής

Η επίτευξη εγκυμοσύνης στην εξωσωματική γονιμοποίηση εξαρτάται από πολλούς παράγοντες:

  • την  ποιότητα και τον αριθμό των εμβρύων
  • την ηλικία της γυναίκας
  • το σπέρμα του συζύγου
  • το αίτιο της υπογονιμότητας και άλλους αφανείς παράγοντες όπως
  • η τεχνογνωσία των ιατρών, των εμβρυολόγων, των μαιών και άλλων επιστημόνων που εμπλέκονται στη θεραπεία,
  • η υποδομή και ο ποιοτικός έλεγχος του εργαστηρίου.

 

Δείτε και συγκρίνετε τα ποσοστά μας με τα αντίστοιχα διεθνή. Η σύγκριση αποτελεί  τον καλύτερο δείκτη επιλογής της μονάδας.

 

Σας παραθέτουμε τα ποσοστά επιτυχίας της Ευγονίας σε 3 πίνακες:

 

EUGONIA chart 3 GR large

Πίνακας 1: Ποσοστά επιτυχίας νωπών βλαστοκύστων

Σημ: Ο πίνακας αναφέρεται αποκλειστικά στις γυναίκες που τα έμβρυά τους έφθασαν στο στάδιο της βλαστοκύστης.* Δεν συμπεριλαμβάνονται κύκλοι με κρυοσυντηρημένα έμβρυα.

Συγκεκριμένα σε γυναίκες ηλικίας <35 ετών το θετικό τεστ ήταν 88% , οι κλινικές εγκυμοσύνες 80% , οι εξελισσόμενες  73% , ενώ το ποσοστό των τοκετών έφτασε στο 70% ανά εμβρυομεταφορά.

Σε γυναίκες ηλικίας 35-39 ετών το θετικό τεστ ήταν 72% , οι κλινικές εγκυμοσύνες 56% , οι εξελισσόμενες  46% , ενώ το ποσοστό των τοκετών έφτασε στο 43% ανά εμβρυομεταφορά.Τέλος, σε γυναίκες ηλικίας 35-39 ετών το θετικό τεστ ήταν 56% , οι κλινικές εγκυμοσύνες 50%, οι εξελισσόμενες  39% , ενώ το ποσοστό των τοκετών έφτασε στο 33% ανά εμβρυομεταφορά.

Όπως καταγράφεται σε όλους τους πίνακες η ηλικία είναι καθοριστικός παράγοντας για την επιτυχή έκβαση της προσπάθειας εξωσωματικής. Φαίνεται ότι το ποσοστό επιτυχίας φθίνει ανάλογα με την αύξηση της ηλικίας.

 EUGONIA chart 1 GR

Πίνακας 2: Ποσοστά επιτυχίας νωπών εμβρύων

*Σημ: Ο πίνακας αναφέρεται στο γενικό πρόγραμμα. Συμπεριλαμβάνονται εμβρυομεταφορές εμβρύων 2ης, 3ης και 5ης- 6ης ημέρας (βλαστοκύστεις).
*Δεν συμπεριλαμβάνονται κύκλοι με κρυοσυντηρημένα έμβρυα.

ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΚΥΗΣΕΙΣ : ενδομήτριες κυήσεις > 7 εβδ. με θετική/ές καρδιακή/ές λειτουργία/ες
ΕΞΕΛΙΣΣΟΜΕΝΕΣ ΚΥΗΣΕΙΣ : > 12 εβδ. με θετική καρδιακή λειτουργία

Στον πίνακα 2, στις γυναίκες ηλικίας <35 το θετικό τεστ ήταν 65% ενώ το ποσοστό των τοκετών έφτασε το 48% ανά εμβρυομεταφορά.
Στις γυναίκες ηλικίας 35-39 το θετικό τεστ ήταν 53,27% ενώ το ποσοστό των τοκετών έφτασε το 34,87% ανά εμβρυομεταφορά.
Τέλος, στις γυναίκες ηλικίας >40 ετών το θετικό τεστ ήταν 27,81% ενώ το ποσοστό των τοκετών έφτασε το 12,30% ανά εμβρυομεταφορά.

EUGONIA chart 2 GR

Πίνακας 3: Ποσοστά επιτυχίας κατεψυγμένων εμβρύων

Αφορά πρόγραμμα κρυοσυντηρημένων εμβρύων 2ης, 3ης και 5ης-6ης ημέρας.

Τα κριτήρια για την κρυοσυντήρηση εμβρύων στη μονάδα μας είναι αυστηρά. Η συνήθης πρακτική των τελευταίων ετών είναι να καλλιεργούνται τα υπεράριθμα έμβρυα ως το στάδιο της βλαστοκύστης και να καταψύχονται με βάση συγκεκριμένα ποιοτικά κριτήρια.

Σηµειωτέον ότι δεν έγινε καµµία επιλογή ασθενών σχετικά µε το αίτιο και τη διάρκεια της υπογονιµότητας, τον αριθµό προηγούµε νων προσπαθειών και την µέθοδο γονιµοποίησης (κλασική εξωσωµατική – µικρογονιµοποίηση).

 

Βίντεο: Ποσοστά επιτυχίας Εξωσωματικής Γονιμοποίησης και Ηλικία

Δείτε επίσης:
Τα ευρωπαϊκά ποσοστά εξωσωματικής γονιμοποιήσης
Πώς εκφράζονται τα ποσοστά επιτυχίας
Τι είναι η εξωσωματική

«Ευγονία» - Μονάδα Εξωσωματικής Γονιμοποίησης
Κωσταντίνου Βεντήρη 7 (HILTON), 115 28 Αθήνα

  • Email: info@eugonia.com.gr
  • Τηλ.: 210 723 6333
  • Fax: 210 721 3623

Μέλος σε:

Φωτογραφικό υλικό

© Copyright 2021 «Ευγονία» - Μονάδα Εξωσωματικής Γονιμοποίησης στην Αθήνα Ανάπτυξη εφαρμογής NetValue. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.