Εξωσωματική IVF

Εμβρυομεταφορά

Το τελευταίο στάδιο που ολοκληρώνει την προσπάθεια εξωσωματικής γονιμοποίησης είναι η εμβρυομεταφορά.  Πρόκειται για μια σχετικά απλή αλλά ιδιαίτερα σημαντική διαδικασία καθότι με αυτήν τοποθεοτείται ένα ή περισσότρα έμβρυα στην μήτρα της γυναίκας.

Δείτε περισσότερα:

«Ευγονία» - Μονάδα Εξωσωματικής Γονιμοποίησης
Κωσταντίνου Βεντήρη 7 (HILTON), 115 28 Αθήνα

  • Email: info@eugonia.com.gr
  • Τηλ.: 210 723 6333
  • Fax: 210 721 3623

Μέλος σε:

Φωτογραφικό υλικό

© Copyright 2023 «Ευγονία» - Μονάδα Εξωσωματικής Γονιμοποίησης στην Αθήνα Ανάπτυξη εφαρμογής NetValue. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.