Γονιμότητα – Υπογονιμότητα

Ενδομητρίτιδα

VIDEO: Ενδομητρίτιδα.

Η ενδομητρίτιδα μπορεί να συνδέεται με ανεξήγητη υπογονιμότητα (ποσοστό 14,3%) ή επανειλημμένες αποβολές (ποσοστό 22,6%), (Hamou, 1991). Πρόκειται για φλεγμονή του ενδομητρίου με χαρακτηριστική υστεροσκοπική εμφάνιση. Μετά την υστεροσκοπική διάγνωσή της χορηγούνται αντιβιοτικά.

«Ευγονία» - Μονάδα Εξωσωματικής Γονιμοποίησης
Κωσταντίνου Βεντήρη 7 (HILTON), 115 28 Αθήνα

  • Email: info@eugonia.com.gr
  • Τηλ.: 210 723 6333
  • Fax: 210 721 3623

Μέλος σε:

Φωτογραφικό υλικό

© Copyright 2023 «Ευγονία» - Μονάδα Εξωσωματικής Γονιμοποίησης στην Αθήνα Ανάπτυξη εφαρμογής NetValue. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.