Εξωσωματική IVF

Είναι ασφαλής η μέθοδος

Η διαδικασία θεωρείται ασφαλής. Η συσσωρευμένη εμπειρία από την ανθρώπινη υποβοηθούμενη αναπαραγωγή είναι μεγάλη. Σε διεθνείς επιδημιολογικές μελέτες χιλιάδων κυήσεων που επιτεύχθηκαν με κρυοσυντηρημένα έμβρυα δεν έχει παρατηρηθεί αύξηση του ποσοστού συγγενών ανωμαλιών ή άλλων βλαβών στα τέκνα που έχουν γεννηθεί. Αντίστοιχες μελέτες υπάρχουν και σε περιπτώσεις χρήσης κατεψυγμένου σπέρματος δότου. Επομένως η κρυοσυντήρηση κρίνεται ασφαλής.

«Ευγονία» - Μονάδα Εξωσωματικής Γονιμοποίησης
Κωσταντίνου Βεντήρη 7 (HILTON), 115 28 Αθήνα

  • Email: info@eugonia.com.gr
  • Τηλ.: 210 723 6333
  • Fax: 210 721 3623

Μέλος σε:

Φωτογραφικό υλικό

© Copyright 2023 «Ευγονία» - Μονάδα Εξωσωματικής Γονιμοποίησης στην Αθήνα Ανάπτυξη εφαρμογής NetValue. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.