Menu

Η Ευγονία πρωτοπορεί στην ασφάλεια της εξωσωματικής γονιμοποίησης

Image

Στην Ευγονία έχουμε σήμερα τη γνώση και την εμπειρία να εξαλείψουμε το Σύνδρομο Υπερδιέγερσης των Ωοθηκών και να το μετατρέψουμε σε μια επιπλοκή του παρελθόντος.

Τι είναι το ΣΥΩ

Το Σύνδρομο Υπερδιέγερσης των Ωοθηκών (ΣΥΩ) είναι η σοβαρότερη επιπλοκή των προγραμμάτων Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής. Το ΣΥΩ προκαλείται από τη χορήγηση εξωγενούς χοριακής γοναδοτροπίνης (hCG - τελευταία ένεση του προγράμματος) και συνήθως σχετίζεται με την παραγωγή μεγάλου αριθμού ωοθυλακίων (>18) κατά την ωοθηκική διέγερση. Τα συμπτώματα με τα οποία εμφανίζεται, είναι διόγκωση και πόνος στην κοιλιά, πόνος στο στομάχι, τάση για έμετο, αύξηση του σωματικού βάρους και ελαττωμένη αποβολή ούρων.

Το ΣΥΩ διακρίνεται σε ελαφράς, μέτριας και σοβαρής μορφής, ανάλογα με τη βαρύτητα των συμπτωμάτων και περαιτέρω σε πρώιμο και όψιμο. Η πρώιμη έναρξη (early onset) εμφανίζεται 3-7 ημέρες μετά την ωοληψία και την εξωγενή χορήγηση hCG, ενώ η όψιμη έναρξη (pregnancy induced) 12-17 ημέρες μετά την ωοληψία. Η όψιμη μορφή πυροδοτείται από την ενδογενή hCG, η οποία παράγεται σε περίπτωση επίτευξης κύησης, ιδίως πολύδυμης. Η επερχόμενη κύηση δεν απειλείται από το Σύνδρομο. Το ΣΥΩ, όμως, πυροδοτείται και ενισχύεται από την παρουσία της κυήσεως.

Νεότερα δεδομένα στην πρόληψη και αντιμετώπιση του ΣΥΩ

Στην «Ευγονία» έχουμε σήμερα τη γνώση και την εμπειρία να εξαλείψουμε το Σύνδρομο Υπερδιέγερσης των Ωοθηκών (ΣΥΩ) και να το μετατρέψουμε σε μια επιπλοκή του παρελθόντος.

Ήδη από το 2010, οι νέες και υποσχόμενες στρατηγικές που εφαρμόζονται διεθνώς, αλλά και στη Μονάδα μας, για την πρόληψη και αντιμετώπιση του ΣΥΩ, σε γυναίκες υψηλού κινδύνου για σοβαρό ΣΥΩ (Lainas et al. Human Reproduction 2013) είναι:

α) η αποκλειστική χρήση πρωτοκόλλου ανταγωνιστή,

β) η αντικατάσταση της χοριακής γοναδοτροπίνης (hCG) με αγωνιστή της ορμόνης GnRH και κατάψυξη όλων των εμβρύων ή ωαρίων

γ) η χορήγηση GnRH ανταγωνιστή στην ωχρινική φάση, σε ασθενείς με εγκατεστημένο σοβαρό ΣΥΩ.

Η ανεύρεση της βέλτιστης δόσης GnRH αγωνιστή για triggering, σε γυναίκες υψηλού κινδύνου για σοβαρό ΣΥΩ, (Lainas et al. 2019 Human Reproduction), όπως και η συσχέτιση σταθερής δόσης GnRH αγωνιστή με τον δείκτη μάζας σώματος (ΔΜΣ-ΒΜΙ), (Lainas et al. 2019 RBMOnline 2019), αποτελούν αντικείμενο δημοσιευμένων μελετών της «Ευγονίας», καθώς και το θέμα της Διδακτορικής Διατριβής του κ. Γεωργίου Λαϊνά στο ΑΠΘ. Σχετικές μελέτες, με σύγκριση της τρισδιάστατης υπερηχογραφικής απεικόνισης σε σχέση με την κλασσική δισδιάστατη, σε γυναίκες υψηλού κινδύνου για σοβαρό ΣΥΩ, έχουν ήδη ανακοινωθεί στο ετήσιο Συνέδριο της ESHRE.

Το παρόν και το μέλλον στην αντιμετώπιση του ΣΥΩ
Παράγοντες κινδύνου
Yπάρχει η πιθανότητα εμφάνισης σοβαρού ΣΥΩ, μετά από τη χορήγηση αγωνιστή;
Aντιμετώπιση - θεραπεία του εγκατεστημένου σοβαρού ΣΥΩ

Η συμμετοχή της Ευγονίας στην αντιμετώπιση του ΣΥΩ

Αντιμετωπίζουμε ολοκληρωμένα το ΣΥΩ εξαλείφοντας τις πιθανότητες ανάπτυξής του αλλά και θεραπεύοντάς το σε περίπτωση που εμφανιστεί.
2020: Δημοσιεύεται ένα χρήσιμο, προγνωστικό μοντέλο για την πρόβλεψη του σοβαρού ΣΥΩ.

Νέος αλγόριθμος, χρήσιμος για τους κλινικούς γιατρούς για έγκαιρες παρεμβάσεις (ακύρωση ΕΤ και , κατάψυξη όλων των εμβρύων) (Lainas et al Human Reprod.Open).

2019: Στις δύο δημοσιευμένες μελέτες, παρατηρήθηκε ολοσχερής εξάλειψη του ΣΥΩ, με αντικατάσταση της χοριακής γοναδοτροπίνης (hCG) με αγωνιστή της ορμόνης GnRH και κατάψυξη όλων των εμβρύων ή ωαρίων, σε γυναίκες υψηλού κινδύνου για ανάπτυξη σοβαρού ΣΥΩ.
2018: Νέα προτεινόμενα αντικειμενικά κριτήρια διάγνωσης σοβαρού ΣΥΩ.
2007-2014: Χορήγηση ανταγωνιστή στην ωχρινική φάση για την αντιμετώπιση - θεραπεία του εγκατεστημένου σοβαρού ΣΥΩ.
2007, 2010: Η συμμετοχή μας στην αναθεώρηση του σκεπτικισμού για το πρωτόκολλο των ανταγωνιστών έναντι του μακρού περιλαμβάνονται στις πρόσφατες και παλαιότερες μεταναλύσεις.
2002: Xορήγηση μεθυλπρεδνιζολόνης σε ασθενείς υψηλού κινδύνου.

Οι μελέτες μας

A decision-making algorithm for performing or cancelling embryo transfer in patients at high-risk for ovarian hyperstimulation syndrome (OHSS) after triggering final oocyte maturation with Hcg, GT Lainas et al. Human Reproduction OPEN,2020.

The association of BMI with oocyte maturation 1 in high-risk for severe OHSS patients triggered with GnRH-agonist for final oocyte maturation: an observational cohort study, GT Lainas et al. Reprod BioMed, Oct 2019.

Is oocyte maturation rate associated with triptorelin dose used for triggering final oocyte maturation in patients at high risk for severe ovarian hyperstimulation syndrome?, GT Lainas et al. Human Reproduction, Sept 2019.

Ultrasound and hematological changes during early luteal phase in women at high risk for developing ovarian hyperstimulation syndrome, GT Lainas et al. Ultrasound Obstet Gynecol. Jan 2018.
Serum vascular endothelial growth factor levels following luteal gonadotrophin-releasing hormone antagonist administration in women with severe early ovarian hyperstimulation syndrome, GT Lainas et al. BJOG, Feb 2014.

Pregnancy and neonatal outcomes following luteal GnRH antagonist administration in patients with severe early OHSS, GT Lainas et al. Human Reproduction, Jul 2013.

Outpatient management of severe early OHSS by administration of GnRH antagonist in the luteal phase: an observational cohort study, GT Lainas et al. Reproductive Biology and Endocrinology, Aug 2012.

Flexible GnRH antagonist protocol versus GnRH agonist long protocol in patients with polycystic ovary syndrome treated for IVF: a prospective randomised controlled trial (RCT), TG Lainas et al. Human Reproduction, Mar 2013.

Live births after management of severe OHSS by GnRH antagonist administration in the luteal phase, TG Lainas et al. RBM Online, Dec 2009.

Management of severe OHSS using GnRH antagonist and blastocyst cryopreservation in PCOS patients treated with long protocol, TG Lainas et al. RBM Online, Jan 2009.

Managment of severe early ovarian hyperstimulation syndrome by re-initiation of GnRH antagonist, TG Lainas et al. RBM Online, Oct 2007.
Initiation of GnRH antagonist on Day 1 of stimulation as compared to the long agonist protocol in PCOS patients. A randomized controlled trial: effect on hormonal levels and follicular development, TG Lainas et al. Human Reproduction, Jun 2007.

In a flexible antagonist protocol, earlier, criteria-based initiation of GnRH antagonist is associated with increased pregnancy rates in IVF, TG Lainas et al. Human Reproduction, Jun 2005.

Administration of methylprednisolone to prevent severe ovarian hyperstimulation syndrome in patients undergoing in vitrofertilization,TG Lainas, et al. Fertil Steril, Sept 2002.

«Ευγονία» - Μονάδα Εξωσωματικής Γονιμοποίησης
Κωσταντίνου Βεντήρη 7 (HILTON), 115 28 Αθήνα

  • Email: info@eugonia.com.gr
  • Τηλ.: 210 723 6333
  • Fax: 210 721 3623

Μέλος σε:
eshre asrm esge

Google Reviews
Covid
Η μονάδα μας λειτουργεί με βάση λεπτομερές πρωτόκολλο ασφαλείας, τηρώντας όλα τα μέτρα προστασίας σύμφωνα με τις οδηγίες του ΕΟΔΥ και της ΕΑΙΥΑ όσον αφορά τον Covid-19

Φωτογραφικό υλικό

© Copyright 2024 «Ευγονία» - Μονάδα Εξωσωματικής Γονιμοποίησης στην Αθήνα Ανάπτυξη εφαρμογής NetValue. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.
Menu