Menu

Εξωσωματική IVF

Προϋποθέσεις δωρεάς ωαρίων και εμβρύων

Σύμφωνα με το ισχύον ελληνικό νομικό πλαίσιο, ένα πρόγραμμα δωρεάς ωαρίων και εμβρύων λειτουργεί υπό ορισμένες προϋποθέσεις.

 • Διαφύλαξη της υγείας των ληπτών: Αυτό σημαίνει ότι οι δότες ωαρίων και εμβρύων πρέπει να έχουν υποβληθεί σε μια σειρά κλινικών και εργαστηριακών ελέγχων (πρέπει να έχει ελεγχθεί π.χ. η απουσία μολύνσεως από τον ιό του AIDS, των ιών ηπατίτιδας, κ.λπ.). Όλα τα ζευγάρια που εντάσσονται στο πρόγραμμα εξωσωματικής γονιμοποίησης στην “Ευγονία” υποβάλλονται στους ελέγχους αυτούς.
 • Ανωνυμία της δωρεάς:
  Σύμφωνα με την Ελληνική Νομοθεσία, η δωρεά ωαρίων αφορά τη διάθεση των ληφθέντων ωαρίων, μετά από ενυπόγραφη συγκατάθεση της δωρήτριας, για χρήση από μία ή περισσότερες λήπτριες. Σύμφωνα με το Νόμο 4958/2022-ΦΕΚ142/Α/21-7-2022, η ταυτότητα των δωρητριών, κατ’ επιλογή των προσώπων αυτών, μπορεί να είναι ανώνυμη, επώνυμη ή να γνωστοποιείται στο τέκνο μετά από την ενηλικίωσή του, κατόπιν αίτησης. Επιπλέον, οι λήπτες μπορούν να επιλέξουν αν επιθυμούν ανώνυμη ή επώνυμη δωρήτρια. Δωρεά γεννητικού υλικού μεταξύ συγγενών είναι επιτρεπτή μόνο μεταξύ συγγενών σε πλάγια γραμμή. Τέλος, η ταυτότητα του τέκνου, καθώς και των γονέων του δε γνωστοποιείται στους τρίτους δότες ή δωρήτριες γαμετών ή γονιμοποιημένων ωαρίων. Σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία είναι υποχρεωτική η τήρηση και η καταχώρηση όλων των δεδομένων που αφορούν τους δότες και λήπτες στο Εθνικό Αρχείο δοτών, ώστε να είναι δυνατή η ιχνηλασιμότητα του γεννητικού υλικού.
 • Ηλικία: Σύμφωνα με το νόμο, η δότρια ωαρίων πρέπει να μην έχει υπερβεί το 35ο έτος της ηλικίας της, ενώ η δότρια εμβρύων να μην έχει υπερβεί το 40ο έτος.
 • Απαγορεύεται η διάθεση ωαρίων ή εμβρύων με οποιοδήποτε αντάλλαγμα προς τη δότρια.
 • Ηθική πλευρά της δωρεάς: Οι δωρεές, όταν πραγματοποιούνται, είναι λύσεις ανάγκης, με 'ιερό σκοπό’ την χαρά της τεκνοποιίας. Θεωρούμε ότι το ζευγάρι πριν αποφασίσει να δωρίσει ή να δεχθεί ωάρια ή έμβρυα, πρέπει να έχει ενημερωθεί λεπτομερώς και συγκατατεθεί. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίον χορηγούμε σχετικά έντυπα από τις πρώτες κιόλας συναντήσεις μας. Πιστεύουμε ότι είναι υποχρέωσή μας να σας δώσουμε όλον τον απαιτούμενο χρόνο για να συζητήσετε το θέμα μεταξύ σας και να αποφασίσετε ελεύθερα και υπεύθυνα. Η δωρεά ωαρίων και εμβρύων είναι ύψιστη έκφραση αλληλεγγύης προς κάποιο άλλο ζευγάρι που βρίσκεται αντιμέτωπο με το ίδιο πρόβλημα: την ατεκνία. Η αλληλεγγύη αυτή δεν νοείται, εάν δεν είναι αποτέλεσμα της ελεύθερης επιλογής σας. Η απόφασή σας να δωρίσετε ωάρια/έμβρυα ή όχι δεν πρόκειται με κανένα τρόπο και σε καμία περίπτωση να επηρεάσει την πορεία της θεραπείας σας.
 • Συγκατάθεση των δοτών και των ληπτών: Η πολιτική μας στον τομέα αυτόν είναι απόλυτη. Θεωρούμε αδιανόητη την δωρεά ωαρίων ή εμβρύων χωρίς την έγγραφη συγκατάθεση των τεσσάρων εμπλεκομένων: οι δότες καλούνται να υπογράψουν ένα ειδικό έντυπο, με το οποίο εξουσιοδοτούν την θεραπευτική ομάδα να προχωρήσει στην δωρεά οι λήπτες υπογράφουν ένα αντίστοιχο έντυπο, με το οποίο δηλώνουν ότι αποδέχονται την δωρεά. Τα έντυπα αυτά προσυπογράφονται και από έναν υπεύθυνο της θεραπευτικής ομάδος και τηρούνται στο απόρρητο αρχείο.

 

Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

για να να γίνετε δότρια ωαρίων

«Ευγονία» - Μονάδα Εξωσωματικής Γονιμοποίησης
Κωσταντίνου Βεντήρη 7 (HILTON), 115 28 Αθήνα

 • Email: info@eugonia.com.gr
 • Τηλ.: 210 723 6333
 • Fax: 210 721 3623

Μέλος σε:
eshre asrm esge

Google Reviews
Covid
Η μονάδα μας λειτουργεί με βάση λεπτομερές πρωτόκολλο ασφαλείας, τηρώντας όλα τα μέτρα προστασίας σύμφωνα με τις οδηγίες του ΕΟΔΥ και της ΕΑΙΥΑ όσον αφορά τον Covid-19

Φωτογραφικό υλικό

© Copyright 2024 «Ευγονία» - Μονάδα Εξωσωματικής Γονιμοποίησης στην Αθήνα Ανάπτυξη εφαρμογής NetValue. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.
Menu