Εξωσωματική IVF

Προϋποθέσεις δωρεάς ωαρίων και εμβρύων

Σύμφωνα με το ισχύον ελληνικό νομικό πλαίσιο, ένα πρόγραμμα δωρεάς ωαρίων και εμβρύων λειτουργεί υπό ορισμένες προϋποθέσεις.

  • Διαφύλαξη της υγείας των ληπτών: Αυτό σημαίνει ότι οι δότες ωαρίων και εμβρύων πρέπει να έχουν υποβληθεί σε μια σειρά κλινικών και εργαστηριακών ελέγχων (πρέπει να έχει ελεγχθεί π.χ. η απουσία μολύνσεως από τον ιό του AIDS, των ιών ηπατίτιδας, κ.λπ.). Όλα τα ζευγάρια που εντάσσονται στο πρόγραμμα εξωσωματικής γονιμοποίησης στην “Ευγονία” υποβάλλονται στους ελέγχους αυτούς.
  • Ανωνυμία της δωρεάς: Σύμφωνα με το ισχύον ελληνικό νομικό πλαίσιο είναι υποχρεωτική η διαφύλαξη της ανωνυμίας των δοτών και των ληπτών γαμετών και εμβρύων. Επίσης, τηρείται ένα απόρρητο αρχείο των δωρεών, το οποίο δεν κοινοποιείται ούτε στους δότες, ούτε στους λήπτες, αλλά μπορεί να χρησιμεύσει μελλοντικά, εάν και εφ’όσον κάτι τέτοιο απαιτηθεί διά νόμου. Η ανωνυμία και εν γένει το ιατρικό απόρρητο των δωρεών διαφυλάσσεται απολύτως: εάν έχετε αποδεχθεί την δωρεά ωαρίων ή εμβρύων, δεν θα σας ενημερώσουμε με κανένα τρόπο για την έκβαση της προσπάθειας των ληπτών. Αντιστοίχως, οι λήπτες δεν θα μάθουν κανένα στοιχείο σχετικό με την ταυτότητά σας ή τον ιατρικό σας φάκελο, πλην των πληροφοριών που σχετίζονται άμεσα με την υγεία τους (π.χ. ομάδες αίματος-Rhesus, “στίγμα” Μεσογειακής αναιμίας κ.λπ.).
  • Ηλικία: Σύμφωνα με το νόμο, η δότρια ωαρίων πρέπει να μην έχει υπερβεί το 35ο έτος της ηλικίας της, ενώ η δότρια εμβρύων να μην έχει υπερβεί το 40ο έτος.
  • Απαγορεύεται η διάθεση ωαρίων ή εμβρύων με οποιοδήποτε αντάλλαγμα προς τη δότρια.
  • Ηθική πλευρά της δωρεάς: Οι δωρεές, όταν πραγματοποιούνται, είναι λύσεις ανάγκης, με 'ιερό σκοπό’ την χαρά της τεκνοποιίας. Θεωρούμε ότι το ζευγάρι πριν αποφασίσει να δωρίσει ή να δεχθεί ωάρια ή έμβρυα, πρέπει να έχει ενημερωθεί λεπτομερώς και συγκατατεθεί. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίον χορηγούμε σχετικά έντυπα από τις πρώτες κιόλας συναντήσεις μας. Πιστεύουμε ότι είναι υποχρέωσή μας να σας δώσουμε όλον τον απαιτούμενο χρόνο για να συζητήσετε το θέμα μεταξύ σας και να αποφασίσετε ελεύθερα και υπεύθυνα. Η δωρεά ωαρίων και εμβρύων είναι ύψιστη έκφραση αλληλεγγύης προς κάποιο άλλο ζευγάρι που βρίσκεται αντιμέτωπο με το ίδιο πρόβλημα: την ατεκνία. Η αλληλεγγύη αυτή δεν νοείται, εάν δεν είναι αποτέλεσμα της ελεύθερης επιλογής σας. Η απόφασή σας να δωρίσετε ωάρια/έμβρυα ή όχι δεν πρόκειται με κανένα τρόπο και σε καμία περίπτωση να επηρεάσει την πορεία της θεραπείας σας.
  • Συγκατάθεση των δοτών και των ληπτών: Η πολιτική μας στον τομέα αυτόν είναι απόλυτη. Θεωρούμε αδιανόητη την δωρεά ωαρίων ή εμβρύων χωρίς την έγγραφη συγκατάθεση των τεσσάρων εμπλεκομένων: οι δότες καλούνται να υπογράψουν ένα ειδικό έντυπο, με το οποίο εξουσιοδοτούν την θεραπευτική ομάδα να προχωρήσει στην δωρεά οι λήπτες υπογράφουν ένα αντίστοιχο έντυπο, με το οποίο δηλώνουν ότι αποδέχονται την δωρεά. Τα έντυπα αυτά προσυπογράφονται και από έναν υπεύθυνο της θεραπευτικής ομάδος και τηρούνται στο απόρρητο αρχείο.

Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

για να να γίνετε δότρια ωαρίων

«Ευγονία» - Μονάδα Εξωσωματικής Γονιμοποίησης
Κωσταντίνου Βεντήρη 7 (HILTON), 115 28 Αθήνα

  • Email: info@eugonia.com.gr
  • Τηλ.: 210 723 6333
  • Fax: 210 721 3623

Μέλος σε:

Φωτογραφικό υλικό

© Copyright 2023 «Ευγονία» - Μονάδα Εξωσωματικής Γονιμοποίησης στην Αθήνα Ανάπτυξη εφαρμογής NetValue. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.