Εξωσωματική IVF

Κοριφολλιτροπίνη – α

Η κοριφολλιτροπίνη-α είναι μια νέα ανασυνδυασμένη γοναδοτροπίνη (FSH) που έχει σχεδιαστεί για τη διέγερση των ωοθηκών. Χορηγείται εφάπαξ σαν μια μόνο ένεση στην αρχική φάση της ωοθηκικής διέγερσης, και μπορεί να προκαλέσει και να διατηρήσει την ανάπτυξη πολλαπλών ωοθυλακίων έως 7 ημέρες.

Δείτε ακόμη: Το νέο φάρμακο – Κοριφολλιτροπίνη (corifollitropin-a)

 

«Ευγονία» - Μονάδα Εξωσωματικής Γονιμοποίησης
Κωσταντίνου Βεντήρη 7 (HILTON), 115 28 Αθήνα

  • Email: info@eugonia.com.gr
  • Τηλ.: 210 723 6333
  • Fax: 210 721 3623

Μέλος σε:

Φωτογραφικό υλικό

© Copyright 2021 «Ευγονία» - Μονάδα Εξωσωματικής Γονιμοποίησης στην Αθήνα Ανάπτυξη εφαρμογής NetValue. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.