Menu

Φυσικός Κύκλος – Τροποποιημένος Φυσικός Κύκλος (M.N.C)

Φυσικός Κύκλος και Τροποποιημένος Φυσικός Κύκλος σε Εξωσωματική Γονιμοποιήση
Φυσικός Κύκλος – Τροποποιημένος Φυσικός Κύκλος (M.N.C)

Στο φυσικό κύκλο εξωσωματικής δε γίνεται διέγερση ωοθηκών με φάρμακα, αλλά παρακολουθούμε με σειρά υπερηχογραφημάτων και ορμονικών προσδιορισμών την πρόοδο ανάπτυξης του μοναδικού (κυρίαρχου) ωοθυλακίου και το ενδομήτριο.

Λόγω του υψηλού ποσοστού πρόωρης και άκαιρης ωοθυλακιορρηξίας και αποτυχίας λήψης ωαρίου έχει αντικατασταθεί με τον τροποποιημένο φυσικό κύκλο (MNC modified natural cycle). Ο φυσικός κύκλος έχει χαμηλό κόστος και ελάχιστη σωματική ταλαιπωρία, όμως συνοδεύεται από χαμηλά ποσοστά επιτυχίας και μεγάλη πιθανότητα ακύρωσης του κύκλου. Για τους λόγους αυτούς προτιμάται σπάνια.

Στον τροποποιημένο φυσικό κύκλο εξωσωματικής (MNC) χρησιμοποιούνται χαμηλές δόσεις φαρμάκων κατά τη διάρκεια ενός φυσικού ωορρηκτικού κύκλου. Στόχος είναι η συλλογή ενός ωαρίου, αλλά με μειωμένη πιθανότητα ακύρωσης του κύκλου.

Με την προσθήκη των φαρμάκων συγκεκριμένες ημέρες του κύκλου, τη σωστή παρακολούθηση, τις μετρήσεις της ορμόνης LH που ευθύνεται για την πρόωρη ωορρηξία, αποφεύγεται σε μεγάλο βαθμό η ακύρωση του κύκλου που έχει δυσάρεστες συνέπειες για την γυναίκα.

Ο Τροποποιημένος Φυσικός Κύκλος μπορεί να περιλαμβάνει τη χορήγηση φαρμάκων όπως του GnRH ανταγωνιστή για την αποφυγή πρόωρης αιχμής της LH, των γοναδοτροπινών και της hCG για την πρόκληση της τελικής ωρίμανσης του ωαρίου, και υποστήριξης του ωχρού σωματίου.

Για τον χειρισμό του Τροποποιημένου Φυσικού Κύκλου είναι προϋπόθεση η καλή γνώση και εμπειρία του πρωτοκόλλου των Ανταγωνιστών. Στην Ευγονία έχουμε  δημοσιεύσει σειρά μελετών σε έγκυρα διεθνή επιστημονικά περιοδικά για το συγκεκριμένο πρωτόκολλο και διαθέτουμε μεγάλη εμπειρία στην εφαρμογή του.

Η μέθοδος αυτή αποτελεί τη συχνότερη μορφή φυσικού κύκλου εξωσωματικής. Χρησιμοποιείται όταν η γυναίκα δεν επιθυμεί να λάβει υψηλές δόσεις φαρμάκων, ενώ πρόσφατες μελέτες δείχνουν ότι ο τροποποιημένος φυσικός κύκλος συνδέεται με υψηλότερα ποσοστά επιτυχίας στις γυναίκες με πτωχή απόκριση των ωοθηκών.

Στα πλεονεκτήματα των φυσικών κύκλων εντάσσονται μεταξύ άλλων η απουσία φαρμακευτικής διέγερσης των ωοθηκών, η έλλειψη παρενεργειών και επιπλοκών, η μικρή χρονική διάρκεια, το μικρό κόστος κ.α.

Στα μειονεκτήματα είναι ότι ελπίζουμε στο ένα ωοθυλάκιο από το οποίο θα παραλάβουμε ένα ωάριο, που πρέπει να είναι ώριμο να γονιμοποιηθεί, να διαιρεθεί, να δημιουργήσει ένα έμβρυο καλής ποιότητας, χρωμοσωματικά ομαλό, με καλή δυναμική, ικανό να εμφυτευτεί στη μήτρα και να δώσει εγκυμοσύνη. Έτσι μειονέκτημα θεωρείται η μείωση των ποσοστών επιτυχίας κυήσεως.

Ενδείξεις αποτελούν η πτωχή ανταπόκριση των ωοθηκών (που δεν σχετίζεται πάντα με την ηλικία της γυναίκας), οι πολλαπλές αποτυχημένες προσπάθειες, η επιθυμία αποφυγής φαρμάκων και κάποιες εξαιρετικά σπάνιες αντενδείξεις φαρμακευτικής διέγερσης.

Στην Ευγονία διαθέτουμε μακρόχρονη πείρα και εξειδίκευση στον τροποποιημένο φυσικό κύκλο, σύμφωνα με τις παραπάνω ενδείξεις, με αξιόλογα ποσοστά επιτυχίας κύησης.

 

H συμβολή της Ευγονίας

Η ομάδα της Ευγονίας δημοσίευσε μελέτη σύμφωνα με την οποία ο τροποποιημένος φυσικός κύκλος σχετίζεται με 4-πλάσια πιθανότητα γεννήσεων σε σύγκριση με συμβατικό πρωτόκολλο και χρήση υψηλών δόσεων γοναδοτροπινών σε γυναίκες με πτωχή ανταπόκριση των ωοθηκών.

Live birth rates after modified natural cycle compared with high-dose FSH stimulation using GnRH antagonists in poor responders.

Lainas TG, Sfontouris IA, Venetis CA, Lainas GT, Zorzovilis IZ, Tarlatzis BC, Kolibianakis EM.
Human Reproduction 2015;30:2321-30. Δείτε την δημοσίευση

«Ευγονία» - Μονάδα Εξωσωματικής Γονιμοποίησης
Κωσταντίνου Βεντήρη 7 (HILTON), 115 28 Αθήνα

  • Email: info@eugonia.com.gr
  • Τηλ.: 210 723 6333
  • Fax: 210 721 3623

Μέλος σε:
eshre asrm esge

Google Reviews
Covid
Η μονάδα μας λειτουργεί με βάση λεπτομερές πρωτόκολλο ασφαλείας, τηρώντας όλα τα μέτρα προστασίας σύμφωνα με τις οδηγίες του ΕΟΔΥ και της ΕΑΙΥΑ όσον αφορά τον Covid-19

Φωτογραφικό υλικό

© Copyright 2024 «Ευγονία» - Μονάδα Εξωσωματικής Γονιμοποίησης στην Αθήνα Ανάπτυξη εφαρμογής NetValue. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.
Menu