Εξωσωματική IVF

Φάρμακα στην εξωσωματική

Έχει αποδειχθεί ότι τα ποσοστά επιτυχίας κυήσεων στην εξωσωματική γονιμοποίηση αυξάνουν όταν μεταφέρονται στη μήτρα περισσότερα του ενός έμβρυα καλής ποιότητας. Έτσι στις περισσότερες περιπτώσεις σε ένα πρόγραμμα εξωσωματικής χορηγούνται φάρμακα για την παραγωγή πολλαπλών ωαρίων και επομένως πολλαπλών εμβρύων. Σε αυτή την ενότητα θα βρείτε όλες τις πληροφορίες για τα είδη φαρμάκων που χρησιμοποιούνται στην εξωσωματική γονιμοποίηση.

«Ευγονία» - Μονάδα Εξωσωματικής Γονιμοποίησης
Κωσταντίνου Βεντήρη 7 (HILTON), 115 28 Αθήνα

  • Email: info@eugonia.com.gr
  • Τηλ.: 210 723 6333
  • Fax: 210 721 3623

Μέλος σε:

Φωτογραφικό υλικό

© Copyright 2021 «Ευγονία» - Μονάδα Εξωσωματικής Γονιμοποίησης στην Αθήνα Ανάπτυξη εφαρμογής NetValue. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.