Η φιλοσοφία μας

Η φιλοσοφία μας

Πιστεύουμε στην αποστολή μας, επικεντρώνοντας την προσοχή μας στην παροχή υπηρεσιών υψηλού επιστημονικού επιπέδου και τη λειτουργία μιας ποιοτικής Μονάδας Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής.

Βασιζόμαστε:

Φροντίζουμε:

  • Το κλίμα εμπιστοσύνης και η ζεστή, ανθρώπινη επικοινωνία της ομάδας με το ζευγάρι να μειώνει δραστικά την όποια ψυχολογική επιβάρυνση.
  • Η προσδοκώμενη επιτυχής έκβαση της προσπάθειας σας να είναι εφικτή με το χαμηλότερο ψυχικό, σωματικό και οικονομικό κόστος.

«Ευγονία» - Μονάδα Εξωσωματικής Γονιμοποίησης
Κωσταντίνου Βεντήρη 7 (HILTON), 115 28 Αθήνα

  • Email: info@eugonia.com.gr
  • Τηλ.: 210 723 6333
  • Fax: 210 721 3623

Μέλος σε:

Φωτογραφικό υλικό

© Copyright 2021 «Ευγονία» - Μονάδα Εξωσωματικής Γονιμοποίησης στην Αθήνα Ανάπτυξη εφαρμογής NetValue. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.