Menu

Εξωσωματική IVF

Πρωτόκολλο ανταγωνιστών

 

Η εφαρμογή του πρωτοκόλλου των ανταγωνιστών

Στο πρωτόκολλο γοναδοτροπινών και ανταγωνιστών, η διέγερση με γοναδοτροπίνες αρχίζει τη 2η ή 3η ημέρα του κύκλου, ενώ η καταστολή με τη χρησιμοποίηση του ανταγωνιστικού αναλόγου της GnRH έπεται.

Η διάρκεια του πρωτοκόλλου γοναδοτροπινών και ανταγωνιστών υπολογίζεται περίπου σε 8 -12 ημέρες.

Η έναρξη χορήγησης του ανταγωνιστή μπορεί να γίνει είτε «τυφλά» σε συγκεκριμένη ημέρα της διέγερσης ( 5η ή 6η και σπανίως 1η ) με γοναδοτροπίνες, είτε ελεγχόμενα, βάσει υπερηχογραφικών και ορμονικών κριτηρίων κατά τη διάρκεια της ροής του προγράμματος.

Δείτε τη δημοσίευση μας: flexible antagonist protocol, Lainas et al, 2005.

 

Τα πλεονεκτήματα του πρωτοκόλλου ανταγωνιστών

Τα πρωτόκολλα ανταγωνιστών είναι φιλικά στον ασθενή (patient friendly) διότι έχουν:

 • Λιγότερες ενέσεις
 • Μικρότερη διάρκεια θεραπείας (τουλάχιστον 12-15 λιγότερες ημέρες σε σχέση με το μακρό πρωτόκολλο)
 • Μικρότερη συνολική δόση γοναδοτροπινών
 • Μικρότερη πιθανότητα επιπλοκών, όπως το ΣΥΩ (στατιστικά σημαντική)
 • Μικρότερη διάρκεια αναλόγου της GnRH

Δεν έχουν παρενέργειες (εξάψεις, εφιδρώσεις, νευρικότητα, αϋπνία, κ.λπ.), προσφέρονται για τροποποιημένους φυσικούς κύκλους (M.N.C.)   και για την εφαρμογή πρωτοκόλλων ήπιας διέγερσης.

 

Η όψιμη επικράτηση του πρωτοκόλλου των ανταγωνιστών

Η ιδέα των ερευνητών και της φαρμακευτικής βιομηχανίας να δημιουργήσουν φιλικά πρωτόκολλα σύντομης διάρκειας που να μειώνουν τη σωματική καταπόνηση δεν έγινε εύκολα αποδεκτή από τη διεθνή κοινότητα.

Οι αιτίες της μειωμένης αποδοχής των ανταγωνιστών από τους γυναικολόγους της εξωσωματικής έναντι του παραδοσιακού μακρού πρωτοκόλλου ήταν πολλές, όπως:

 • Η δυσκολία στην καμπύλη εκμάθησης.
 • Η αρχική χρησιμοποίηση του σε δύσκολες περιπτώσεις και προηγούμενες αποτυχημένες προσπάθειες.
 • Οι αρχικές μεταναλύσεις μελετών (Al Inany et al 2002) που έδειχναν υπεροχή του μακρού στις κλινικές κυήσεις και αποπροσανατόλισαν την διεθνή γνώμη.

Η μεταστροφή αρχίζει να γίνεται το 2006 από τον Kolibianakis και ολοκληρώνεται το 2011 με μια Cochrane review του Al Inany που καταλήγει με τη φράση: “move away from the long protocol”.

Έτσι μετά από 12 χρόνια τα πρωτόκολλα ανταγωνιστών τείνουν να γίνουν η πρώτη επιλογή διεθνώς.

Αισθανόμαστε δικαιωμένοι όσοι υποστηρίξαμε την υπεροχή τους με το ερευνητικό μας έργο και τις δημοσιεύσεις μας.

 

Η συμβολή της «Ευγονίας» στο πρωτόκολλο ανταγωνιστών

Η επιστημονική ομάδα της «Ευγονίας» έχει δημοσιεύσει σειρά μελετών σε έγκυρα διεθνή επιστημονικά περιοδικά.

Οι δημοσιευμένες μελέτες μας περιλαμβάνουν βελτίωση των νέων φαρμακευτικών πρωτοκόλλων, προσφέρουν πρωτοποριακή θεραπεία επιπλοκών και δύο απ’ αυτές είναι οι μεγαλύτερες στη διεθνή βιβλιογραφία. Ειδικότερα:

 • Μειώνουν σημαντικά τον κίνδυνο εμφάνισης ΣΥΩ* κατά 20% σε γυναίκες με πολυκυστικές ωοθήκες σε σχέση με το παραδοσιακό μακρό (Lainas et al 2010 και 2007)

 

1. Γυναίκες με σύνδρομο πολυκυστικών ωοθηκών

Σύγκριση μακρού με ευέλικτο πρωτοκόλλο ανταγωνιστών

Η μελέτη μας είναι η μεγαλύτερη σε αριθμό ασθενών στη διεθνή βιβλιογραφία. Είναι μια τυχαιοποιημένη προοπτική μελέτη που συγκρίνει το μακρό (long) με το ευέλικτο πρωτόκολλο ανταγωνιστών (Flexible GnRH antagonist protocol).

Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι τα ποσοστά κυήσεως είναι παρόμοια και στα δύο πρωτόκολλα ενώ διαπιστώνεται σημαντική μείωση (κατά 20%) του σοβαρού συνδρόμου υπερδιέγερσης ωοθηκών όταν εφαρμόζουμε το πρωτόκολλο ανταγωνιστών.

Το πρωτόκολλο ανταγωνιστών προτείνεται σαν πρωτόκολλο εκλογής για γυναίκες με πολυκυστικές ωοθήκες. Τα συμπεράσματα της μελέτης υιοθετούνται από ανεξάρτητους κριτές διεθνών οργανισμών (Faculty of 1000 Medicine) ή τιμητικά επιλέγονται στο “Editor’s choice” από τον εκδότη του επιστημονικού περιοδικού Human Reproduction τον καθηγητή Andre Van Steirteghem.

Το κολακευτικό σχόλιο ότι το προτεινόμενο πρωτόκολλο μπορεί να αλλάξει την καθημερινή κλινική πρακτική έχει να κάνει με τη διαπίστωση ότι το ευέλικτο πρωτόκολλο ανταγωνιστών, είναι το ασφαλέστερο πρωτόκολλο για γυναίκες με πολυκυστικές ωοθήκες χωρίς να μειώνει τα ποσοστά κυήσεως.

Δείτε το 1000 Medicine

Δείτε το Editors choice

Δείτε τη δημοσίευσή μας

Δεν είναι τυχαίο, ότι το πρωτόκολλο ανταγωνιστή έχει υιοθετηθεί διεθνώς στα πλαίσια του «OHSS-free clinic» ως το ενδεδειγμένο πρωτόκολλο σε γυναίκες με υψηλή ανταπόκριση των ωοθηκών που βρίσκονται σε υψηλό κίνδυνο για εμφάνιση ΣΥΩ.

 

Γυναίκες με πτωχή ανταπόκριση (poor responders)

Στη μελέτη μας αυτή πετύχαμε αύξηση των ποσοστών κύησης με τη χρησιμοποίηση ευέλικτου πρωτοκόλλου ανταγωνιστή σε γυναίκες με πτωχή ανταπόκριση. Είναι με διαφορά η μεγαλύτερη σε αριθμό ασθενών τυχαιοποιημένη προοπτική μελέτη στην παγκόσμια βιβλιογραφία που αφορά τις γυναίκες με πτωχή ανταπόκριση που υπεβλήθησαν σε εξωσωματική. Η μελέτη συγκρίνει το εύκαμπτο πρωτόκολλο ανταγωνιστών με το βραχύ (short – flare up GnRH agonist protocol) και συμπεραίνει ότι τα ποσοστά των εξελισσόμενων κυήσεων είναι σημαντικά μεγαλύτερα όταν χρησιμοποιείται ευέλικτο πρωτόκολλο ανταγωνιστών.

Δείτε τη δημοσίευσή μας.

 • Η χορήγηση ανταγωνιστή με εξατομικευμένα κριτήρια συνδέεται με αυξημένα ποσοστά κυήσεων (Lainas et al 2005).

 

Η χορήγηση ανταγωνιστού με εξατομικευμένα κριτήρια αυξάνει τα ποσοστά κυήσεως

Όταν η χορήγηση του ανταγωνιστού γίνεται βάσει εξατομικευμένων κριτηρίων, συνδέεται με στατιστικώς σημαντικά υψηλότερα ποσοστά επιτυχίας κυήσεως.

Σχετική ερευνητική μελέτη μας δημοσιεύτηκε στο επίσημο επιστημονικό περιοδικό της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Ανθρώπινης Αναπαραγωγής και Εμβρυολογίας (ESHRE, European Society of Human Reproduction and Embryology) με τίτλο «In a flexible antagonist protocol earlier, criteria-based initiation of GnRH antagonist is associated with increased pregnancy rates in ΙVF» (Lainas et al., Hum Reprod 2005;20(9):2426-2433).

Γενικώς, η εφαρμογή πρωτοκόλλων με βάση εξατομικευμένα κριτήρια μεγιστοποιεί την πιθανότητα επιτυχίας της προσπάθειας.

Δείτε τη δημοσίευσή μας

 • Η χορήγησή τους στην ωχρινική φάση αποτελεί πρωτοποριακή θεραπεία του εγκατεστημένου σοβαρού ΣΥΩ  χωρίς ανάγκη νοσοκομειακής περίθαλψης (Lainas et al 2012, 2009a, 2009b, 2007).

 

Η χορήγηση ανταγωνιστού στην ωχρινική φάση αντιμετωπίζει το εγκατεστημένο σοβαρό ΣΥΩ

Δείτε τις δημοσιεύσεις μας:

Pregnancy and neonatal outcomes following luteal GnRH antagonist administration in patients with severe early OHSS

Serum vascular endothelial growth factor levels following luteal gonadotrophin-releasing hormone antagonist administration in women with severe early ovarian hyperstimulation syndrome.

Outpatient management of severe early OHSS by administration of GnRH antagonist in the luteal phase: an observational cohort study

Live births after management of severe OHSS by GnRH antagonist administration in the luteal phase

Management of severe OHSS using GnRH antagonist and blastocyst cryopreservation in PCOS patients treated with long protocol

Management of severe early ovarian hyperstimulation syndrome by re-initiation of GnRH antagonist

«Ευγονία» - Μονάδα Εξωσωματικής Γονιμοποίησης
Κωσταντίνου Βεντήρη 7 (HILTON), 115 28 Αθήνα

 • Email: info@eugonia.com.gr
 • Τηλ.: 210 723 6333
 • Fax: 210 721 3623

Μέλος σε:
eshre asrm esge

Google Reviews
Covid
Η μονάδα μας λειτουργεί με βάση λεπτομερές πρωτόκολλο ασφαλείας, τηρώντας όλα τα μέτρα προστασίας σύμφωνα με τις οδηγίες του ΕΟΔΥ και της ΕΑΙΥΑ όσον αφορά τον Covid-19

Φωτογραφικό υλικό

© Copyright 2024 «Ευγονία» - Μονάδα Εξωσωματικής Γονιμοποίησης στην Αθήνα Ανάπτυξη εφαρμογής NetValue. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.
Menu