Menu

Κατάψυξη ωαρίων

Όσες γυναίκες επιθυμούν να γίνουν μητέρες σε μεγαλύτερη ηλικία έχουν πλέον την ευκαιρία να παρακάμψουν το εμπόδιο του χρόνου, αξιοποιώ- ντας τη δυνατότητα της κατάψυξης των ωαρίων τους.

Η διαφύλαξη της γονιμότητας επιτυγχάνεται με την κρυοσυντή- ρηση των ωαρίων στους -196°C, διατηρώντας έτσι τη βιολογική ηλικία της γυναίκας ακριβώς τη στιγμή της κατάψυξης.

Η ηλικία παίζει και εδώ σημαντικό ρόλο. Δηλαδή, όσο νεότερη είναι η γυναίκα, τόσο καλύτερη είναι η ποιότητα και μεγαλύτερος ο αριθμός των ωάριων που παράγονται, με κατ’επέκταση περισσότερες πιθανότητες για μια μελλοντική εγκυμοσύνη.

Η κατάψυξη ωαρίων ενδείκνυται ως μέθοδος διαφύλαξης της γονιμότητας για γυναίκες που επιθυμούν να αναβάλλουν την προσπάθεια τεκνοποίησης για το μέλλον:

  • Για κοινωνικούς λόγους
  • Σε απειλούμενη πρόωρη ωοθηκική ανεπάρκεια
  • Πριν τη χημειοθεραπεία - ακτινοθεραπεία
  • Σε περιπτώσεις απουσίας σπερματοζωαρίων στο σπερματικό δείγμα ή μετά από βιοψία όρχεως του συντρόφου την ημέρα της ωοληψίας

 

Στην Ευγονία, ακολουθώντας τις παγκόσμιες επιστημονικές εξελίξεις, εφαρμόζουμε τη μέθοδο της υαλοποίησης (vitrification) για την κατάψυξη ωαρίων με απόλυτη ασφάλεια και υψηλά ποσοστά επιτυχία

 

 

 

Πώς γίνεται η διαδικασία;

Η κατάψυξη ωαρίων πραγματοποιείται στα πλαίσια ενός κύκλου εξωσωματικής γονιμοποίησης με λήψη φαρμακευτικής αγωγής για διέγερση των ωοθηκών.

Για την κατάψυξη ωαρίων είναι απαραίτητη η διέγερση των ωοθηκών με σκοπό τη λήψη πολλών ωαρίων κατά την ωοληψία, όπως ακριβώς και σε έναν τυπικό κύκλο εξωσωματικής γονιμοποίησης. Η μόνη διαφορά είναι ότι, μετά την ωοληψία, δεν πραγματοποιείται γονιμοποίηση των ωάριων από το σπέρμα, ούτε εμβρυομεταφορά. Τα ωάρια που συλλέγονται ελέγχονται για την ωριμότητά τους και στη συνέχεια τα ώριμα (γονιμοποιήσιμα) ωάρια καταψύχονται με τη μέθοδο της υαλοποίησης και φυλάσσονται σε υγρό άζωτο, σε θερμοκρασία -196°C, μέχρι η ασθενής να ζητήσει την απόψυξη και γονιμοποίησή τους. Υπενθυμίζεται ότι, τα ανώριμα ωάρια δεν μπορούν να γονιμοποιηθούν. Σύμφωνα με την Ελληνική Νομοθεσία, η διάρκεια της κρυοσυντήρησης των ωαρίων είναι 5 έτη, με δυνατότητα παράτασης μέχρι το ανώτατο όριο των 20 ετών.

Στην Ευγονία, χρησιμοποιούμε πρωτόκολλα ήπιας ελεγχόμενης διέγερσης των ωοθηκών που είναι πιο φιλικά γιατί χαρακτηρίζονται από λιγότερες ενέσεις, μικρότερη συνολική δόση, σύντομη διάρκεια, λιγότερη δυσφορία. Η όλη διαδικασία κρατάει 8 -10 ημέρες και περιλαμβάνει υπερηχογραφήματα και εξετάσεις αίματος ανά 2 - 3 ημέρες, ενώ μετά την ωοληψία οι γυναίκες επιστρέφουν στις δραστηριότητές τους ακόμα και την ίδια ημέρα.

Στην Ευγονία χρησιμοποιείται ειδική φαρμακευτική αγωγή για την τελική ωρίμανση των ωαρίων που εξασφαλίζει μεγαλύτερο ποσοστό ώριμων ωαρίων, λιγότερη δυσφορία και αυξημένη ασφάλεια με ολοσχερή εξάλειψη του Συνδρόμου Υπερδιέγερσης Ωοθηκών.

 

Είναι ασφαλής η κατάψυξη ωαρίων; 

Η κατάψυξη ωαρίων παρέμενε για πολλά χρόνια μια πρόκληση για τον τομέα της υποβοηθούμενης αναπαραγωγής, καθώς η χαμηλή επιβίωση και χαμηλή γονιμοποίηση των ωαρίων με τη χρήση παλαιότερων τεχνικών, είχε ως επακόλουθο τα χαμηλά ποσοστά κυήσεων.

Πρόσφατα, με την εφαρμογή της υαλοποίησης (vitrification), η κατάψυξη των ωαρίων συνοδεύεται από υψηλά ποσοστά επιβίωσης, γονιμοποίησης, εμβρυϊκής ποιότητας, σχηματισμού βλαστο- κύστεων, τα οποία βέβαια έχουν ως αποτέλεσμα και υψηλότερα ποσοστά κύησης.

Σύμφωνα με τη βιβλιογραφία, οι επιπλοκές κατά τη διάρκεια της κύησης, καθώς και η υγεία των παιδιών που γεννήθηκαν από κατεψυγμένα και νωπά ωάρια φαίνεται να είναι παρόμοια.

Όσον αφορά την ασφάλεια των γυναικών που λαμβάνουν ορμονική διέγερση, σύμφωνα με μεγάλες επιδημιολογικές μελέτες σε εκατοντάδες χιλιάδες γυναικών που έλαβαν αγωγή με ορμόνες και υποβλήθηκαν σε πρόγραμμα εξωσωματικής γονιμοποίησης καθώς και σε γυναίκες που δεν έλαβαν ορμόνες, δεν παρατηρήθηκε διαφορά στην επίπτωση καρκίνου του μαστού. Βέβαια, οι ορμόνες θα πρέπει να χορηγούνται στις μικρότερες δυνατές δόσεις και για τη μικρότερη δυνατή διάρκεια, όπως πρεσβεύουν οι σύγχρονες τάσεις στον τομέα της Ενδοκρινολογίας της Αναπαραγωγής.

 

 

 

«Ευγονία» - Μονάδα Εξωσωματικής Γονιμοποίησης
Κωσταντίνου Βεντήρη 7 (HILTON), 115 28 Αθήνα

  • Email: info@eugonia.com.gr
  • Τηλ.: 210 723 6333
  • Fax: 210 721 3623

Μέλος σε:
eshre asrm esge

Google Review

Φωτογραφικό υλικό

© Copyright 2023 «Ευγονία» - Μονάδα Εξωσωματικής Γονιμοποίησης στην Αθήνα Ανάπτυξη εφαρμογής NetValue. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.
Menu