Εξωσωματική IVF

Διέγερση ωοθηκών

Η ελεγχόμενη διέγερση ωοθηκών (COS) αποτελεί την πρωταρχική αιτία αύξησης των ποσοστών επιτυχίας κυήσεων στην εξωσωματική γονιμοποίηση τις τρεις τελευταίες δεκαετίες. Λέγοντας ελεγχόμενη διέγερση εννοούμε τη δημιουργία φαρμακευτικών πρωτοκόλλων (συνδυασμού φαρμάκων) τα οποία επιτρέπουν, αφενός, την παράλληλη ανάπτυξη πολλαπλών ωοθυλακίων, αφετέρου, όμως, αποτρέπουν την πρόωρη και άκαιρη ρήξη των ωοθυλακίων (ωοθυλακιορρηξία) πριν την ωοληψία και την απώλεια των ωαρίων. Υπάρχουν πολλά πρωτόκολλα διέγερσης που είναι λιγότερο ή περισσότερο αποτελεσματικά σε διαφορετικές περιπτώσεις. Γι'αυτό το λόγο είναι εξαιρετικής σημασίας η εμπειρία του γιατρού ώστε να διαμορφώνει και να εξατομικεύει το πρωτόκολλο διέγερσης σας, βάσει πάντα των τελευταίων ερευνητικών δεδομένων.

Δείτε περισσότερα:

«Ευγονία» - Μονάδα Εξωσωματικής Γονιμοποίησης
Κωσταντίνου Βεντήρη 7 (HILTON), 115 28 Αθήνα

  • Email: info@eugonia.com.gr
  • Τηλ.: 210 723 6333
  • Fax: 210 721 3623

Μέλος σε:

Φωτογραφικό υλικό

© Copyright 2021 «Ευγονία» - Μονάδα Εξωσωματικής Γονιμοποίησης στην Αθήνα Ανάπτυξη εφαρμογής NetValue. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.