Ποιες παθολογικές καταστάσεις διαγιγνώσκονται

Η εξέταση χρησιμεύει για τη διάγνωση της φυσιολογίας ή της παθολογίας της κοιλότητας της μήτρας και του ενδομητρίου.

Οι πιθανές παθολογικές καταστάσεις που διαγιγνώσκονται περιλαμβάνουν (Εικ. 1 – Εικ.9):

Εικ.1 – Ενδομητρικές Συμφύσεις. (υστεροσκοπική εικόνα)
Εικ.2 – Ενδομητρικός πολύπους. (υστεροσκοπική εικόνα)
Εικ.3 – Υποβλεννογόνιο ινομύωμα μήτρας. (υστεροσκοπική εικόνα)
Εικ.4 – Διάφραγμα μήτρας. (υστεροσκοπική εικόνα)
Εικ.5 – Μονόκερως μήτρα (υστεροσκοπική εικόνα)
Εικ.6 – Ενδομητρίτις (χαρακτηριστική υστεροσκοπική εικόνα)
Εικ.7 – Αδενομύωση. (υστεροσκοπική εικόνα)
Εικ.8 – Αδενομύωση. (υστεροσκοπική εικόνα)
Εικ.9 – Οστική μετάπλαση. (υστεροσκοπική εικόνα)