Menu

Εξωσωματική IVF

Εξωσωματική και ΕΟΠΠΥ

Σε αυτή τη σελίδα μπορείτε να βρείτε πληροφορίες για τις παροχές που δικαιούστε από τον ΕΟΠΥΥ σχετικά με  τη διαδικασία της εξωσωματικής γονιμοποίησης, την σπερματέγχυση  ή την χορήγηση θεραπείας σε ανδρική υπογονιμότητα.Σε κάθε περίπτωση είμαστε στη διάθεσή σας  για οποιαδήποτε διευκρίνιση σχετικά με τη διαδικασία.

Γενικές πληροφορίες

 • Για την διαδικασία της εξωσωματικής έχουν δικαίωμα να προσφύγουν στην επιτροπή γυναίκες έγγαμες ή άγαμες ηλικίας έως και 50 ετών.
 • Το ανώτερο ηλικιακό όριο για την πρόκληση ωορρηξίας και τη σπερματέγχυση είναι τα 45 έτη.
 • Η ασφαλισμένη πρέπει να παρίσταται αυτοπροσώπως στην Επιτροπή.
 • Εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις κάθε γυναίκα δικαιούται να υποβληθεί στη μέθοδο υποβοηθούμενης αναπαραγωγής μέχρι τέσσερις φορές συνολικά και ανά τετράμηνο τουλάχιστον. Εννοείται ότι η ασφαλισμένη  θα ξαναπεράσει από επιτροπή για τις υπόλοιπες δύο προσπάθειες, καθώς επίσης και ότι περνάει κάθε φορά από επιτροπή όταν οι προσπάθειες γίνονται ανά έτος.
 • Εάν η ασφαλισμένη έχει νέο βιβλιάριο θα πρέπει να προσκομίσει και το παλιό, διαφορετικά θα πρέπει να έχει βεβαίωση για το επίδομα (ότι δεν το έχει ξαναπάρει ή ότι το έχει πάρει μόνο 1 φορά)  από το τμήμα Παροχών του ΠΕΔΥ.  Αν έχει  ξαναπάρει έγκριση για 4 προσπάθειες εξωσωματικής στο παρελθόν δεν δικαιούται άλλη προσπάθεια.
 • Για τα σπερμοδιαγράμματα του συζύγου απαιτείται να μεσολαβούν 75 ημέρες το λιγότερο από το 1ο στο 2ο  και να είναι του τελευταίου έτους.
 • Σε περιπτώσεις αζωοσπερμίας ζητείται συνήθως να προηγηθεί διαγνωστική βιοψία.
 • Τα φάρμακα συνταγογραφούνται από τον γυναικολόγο ή από το κέντρο εξωσωματικής ηλεκτρονικά μετά την έγκριση από την επιτροπή. Ένα από τα βασικά φάρμακα των πρωτοκόλλων διέγερσης, οι γοναδοτροπίνες, χορηγούνται δωρεάν με ξεχωριστή συνταγή από το φαρμακείο του ΕΟΠΥΥ.
 • Οι ασφαλισμένοι/ες θα φροντίζουν να έχουν τα δικαιολογητικά τους σε φάκελο προσερχόμενοι/ες την ημέρα που έχουν κλείσει ραντεβού.
 • Επισημαίνεται το γεγονός ότι οι ασφαλισμένοι, προσερχόμενοι στις Επιτροπές, οφείλουν να έχουν πλήρη φάκελο με τα δικαιολογητικά καθώς και συμπληρωμένο το αντίστοιχο ειδικό έντυπο παραπομπής. Η ορθή ετοιμασία του φακέλου και η προσκόμιση όλων των απαραίτητων δικαιολογητικών διασφαλίζει την εύρυθμη λειτουργία των Επιτροπών καθώς και την αποφυγή της ταλαιπωρίας των ασφαλισμένων.
 • Οι Επιτροπές Εξωσωματικής εξετάζουν κατά προτεραιότητα (χωρίς ραντεβού) μόνο ειδικές περιπτώσεις ή επείγοντα περιστατικά (πχ περιπτώσεις διέγερσης ωοθηκών για κρυοσυντήρηση εμβρύων ή ωαρίων σε γυναίκες που πάσχουν από καρκίνο).
 • Οι Επιτροπές δέχονται τα πρωτότυπα δικαιολογητικά τα οποία και παραμένουν στο φάκελο κάθε ασφαλισμένου και δεν επιστρέφονται

Πώς να κλείσετε ραντεβού

Το πρώτο βήμα είναι να συγκεντρώσετε τα δικαιολογητικά που απαιτούνται  και το επόμενο να κλείσετε ένα ραντεβού με την αρμόδια επιτροπή γιατρών .Επιτροπές έχουν συσταθεί σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας για να εξυπηρετούνται οι ασφαλισμένοι. Δείτα αναλυτικά τις περιοχές που συνεδριάζουν οι επιτροπές , τη διεύθυνση και τα τηλέφωνα που μπορείτε να επικοινωνήσετε.

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται πρέπει να είναι πρωτότυπα και να κατατεθούν στην επιτροπή από την ίδια την ασφαλισμένη .

 1. Παραπεμπτικό (προς την επιτροπή) από γυναικολόγο
 2. Βιβλιάριο υγείας
 3. Αστυνομική ταυτότητα/διαβατήριο
 4. Ληξιαρχική πράξη γάμου τελευταίου εξαμήνου ή συμβολαιογραφική πράξη σε περίπτωση άγαμου ζεύγους
 5. Εξετάσεις και των δύο για (HIV-1, HIV-2), ηπατίτιδα Β και C και σύφιλη (VDRL ή RPR).
 6. Ορμονικές εξετάσεις της γυναίκας
 7. Δύο πλήρη σπερμοδιαγράμματα του συζύγου
 8. Βεβαίωση από ουρολόγο σε περίπτωση παθολογικού σπερμοδιαγράμματος
 9. Μία υστεροσαλπιγγογραφία τελευταίας 5ετίας ή έκθεση λαπαροσκόπησης
 10. Υπερηχογράφημα τελευταίου εξαμήνου
 11. Βεβαίωση για το αίτιο υπογονιμότητας από τη μονάδα

Δείτε αναλυτικά

Παραπεμπτικό

Το παραπεμπτικό είναι το τελευταίο έντυπο που συμπληρώνεται από γυναικολόγο πριν το ραντεβού με την επιτροπή. Ο παραπέμπων γιατρός ελέγχει προσεκτικά όλα τα δικαιολογητικά που προσκομίζει η ασθενής και μετά συμπληρώνει όλα τα αντίστοιχα πεδία.

Ραντεβού με  την επιτροπή και έγκριση

Η κρίση της επιτροπής θα αφορά δύο προσπάθειες οι οποίες δεν μπορούν να απέχουν μεταξύ τους λιγότερο από 4 μήνες ούτε περισσότερο από έτος.Σε περίπτωση αρνητικής απόφασης της επιτροπής εξωσωματικής γονιμοποίησης, η ασφαλισμένη μπορεί να ζητήσει νέο ραντεβού μετά από 6 μήνες.Μετά την έγκριση η ασφαλισμένη μπορεί να απευθυνθεί στον θεράποντα ιατρό έτσι ώστε να συνταγογραφηθούν ηλεκτρονικά τα φάρμακα που αφορούν στην θεραπεία της. 

Δείτε για περισσότερες πληροφορίες τις αντίστοιχες εγκυκλίους:

«Διαδικασίες έγκρισης εξωσωματικής γονιμοποίησης και πρόκλησης ωοθυλακιορρηξίας-Xoρήγηση γοναδοτροπινών σε άνδρες»

«Διευκρινίσεις σχετικά με τις διαδικασίες έγκρισης εξωσωματικής  γονιμοποίησης, πρόκλησης ωοθυλακιορρηξίας και χoρήγησης γοναδοτροπινών σε άνδρες»

«Ευγονία» - Μονάδα Εξωσωματικής Γονιμοποίησης
Κωσταντίνου Βεντήρη 7 (HILTON), 115 28 Αθήνα

 • Email: info@eugonia.com.gr
 • Τηλ.: 210 723 6333
 • Fax: 210 721 3623

Μέλος σε:
eshre asrm esge

Google Reviews
Covid
Η μονάδα μας λειτουργεί με βάση λεπτομερές πρωτόκολλο ασφαλείας, τηρώντας όλα τα μέτρα προστασίας σύμφωνα με τις οδηγίες του ΕΟΔΥ και της ΕΑΙΥΑ όσον αφορά τον Covid-19

Φωτογραφικό υλικό

© Copyright 2024 «Ευγονία» - Μονάδα Εξωσωματικής Γονιμοποίησης στην Αθήνα Ανάπτυξη εφαρμογής NetValue. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.
Menu