Εξωσωματική IVF

Πιθανή διακοπή της θεραπείας

Ροή προγράμματος

Ένα πολύ μικρό ποσοστό των γυναικών που αρχίζουν φάρμακα για εξωσωματική γονιμοποίηση είναι πιθανόν να χρειαστεί να διακόψουν το πρόγραμμα της θεραπείας. Η ακύρωση ενός θεραπευτικού κύκλου προτείνεται όταν η ανταπόκριση των ωοθηκών στα φάρμακα δεν είναι η αναμενόμενη. Στόχος είναι πάντοτε να δοθούν οι καλύτερες πιθανότητες επιτυχίας στον συγκεκριμένο κύκλο.

Η ακύρωση κατά τη διάρκεια της ροής του προγράμματος προτείνεται κυρίως στις εξής περιπτώσεις:

  • Στη φάση της διέγερσης με γοναδοτροπίνες είναι δυνατόν να διαπιστώσουμε μειωμένη ωοθηκική ανταπόκριση. Εάν μετά τη διόρθωση της ημερήσιας δόσης γοναδοτροπινών από τους ιατρούς της Μονάδας η ανταπόκριση των ωοθηκών εξακολουθεί να είναι χαμηλή ή ανύπαρκτη, προτείνεται η διακοπή της θεραπείας και η επανένταξη σε άλλο κύκλο, ίσως με διαφορετικό φαρμακευτικό σχήμα, ή με μεγαλύτερη δόση έναρξης των γοναδοτροπινών.
  • Στο μακρό πρωτόκολλο είναι πιθανό να διακοπεί η θεραπεία στη φάση της καταστολής, είτε λόγω ανάπτυξης κάποιας λειτουργικής κύστης, η οποία υποτροπιάζει μετά την παρακέντηση, είτε λόγω «ανεπαρκούς» καταστολής της ωοθηκικής λειτουργίας.
  • Στα πρωτόκολλα θεραπειών για την τοποθέτηση κρυοσυντηρημένων εμβρύων προτείνεται η διακοπή της αγωγής όταν το πάχος ή η ηχογένεια του ενδομητρίου κρίνονται μη ικανοποιητικά.
  • Επίσης, είναι δυνατόν το πρόγραμμα να μην φθάσει στο τελικό του στάδιο (εμβρυομεταφορά) για διαφόρους λόγους όπως είναι η ανεπιτυχής ωοληψία (δεν συλλέγονται ωάρια), η αποτυχία γονιμοποίησης, η έλλειψη αυλάκωσης των εμβρύων, ή ακόμη η μη επιβίωση όλων των κρυοσυντηρημένων εμβρύων κατά την απόψυξή τους. Ωστόσο, η πιθανότητα να συμβεί κάτι τέτοιο είναι εξαιρετικά σπάνια (της τάξης του 1-4% των κύκλων, ανάλογα κυρίως με την ηλικία της γυναίκας).

«Ευγονία» - Μονάδα Εξωσωματικής Γονιμοποίησης
Κωσταντίνου Βεντήρη 7 (HILTON), 115 28 Αθήνα

  • Email: info@eugonia.com.gr
  • Τηλ.: 210 723 6333
  • Fax: 210 721 3623

Μέλος σε:

Φωτογραφικό υλικό

© Copyright 2022 «Ευγονία» - Μονάδα Εξωσωματικής Γονιμοποίησης στην Αθήνα Ανάπτυξη εφαρμογής NetValue. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.