Εξωσωματική IVF

Κρυοσυντήρηση εμβρύων

Κατά την προσπάθεια εξωσωματικής γονιμοποίησης, συνηθέστερα στα νέα ζευγάρια, συχνά προκύπτει μεγάλος αριθμός εμβρύων. Επιλέγεται για εμβρυομεταφορά ένας περιορισμένος αριθμός από έμβρυα της καλύτερης ποιότητας, αλλά δεν είναι σπάνιο να υπάρχουν υπεράριθμα έμβρυα καλής ποιότητας. Τα έμβρυα αυτά είναι δυνατόν να καταψυχθούν και να διατηρηθούν, ώστε να μεταφερθούν στη μήτρα αργότερα. Η βαθιά κατάψυξη και κρυοσυντήρηση γίνεται σε ειδικούς χώρους του εμβρυολογικού εργαστηρίου με την κατάλληλη υποδομή, είτε με ένα ειδικό μηχάνημα που επιτρέπει την προοδευτική μείωση της θερμοκρασίας με προγραμματισμένο τρόπο, είτε με την πιο πρόσφατη μέθοδο ταχείας κατάψυξης, που ονομάζεται υαλοποίηση (vitrification). Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας κατάψυξης, τα έμβρυα τοποθετούνται μέσα σε υγρό άζωτο (θερμοκρασία -196οC) και φυλάσσονται στις αποθήκες Dewar (πρόκειται για μεγάλα δοχεία τύπου «θερμός» χωρητικότητας δεκάδων λίτρων).

Εκτός από έμβρυα, είναι δυνατόν να καταψυχθούν και να κρυοσυντηρηθούν ωάρια, σπέρμα, ορχικός ιστός προερχόμενος από βιοψία όρχεως, και τμήματα φλοιού της ωοθήκης που περιέχουν αρχέγονα ωοθυλάκια.

Δείτε περισσότερα:

«Ευγονία» - Μονάδα Εξωσωματικής Γονιμοποίησης
Κωσταντίνου Βεντήρη 7 (HILTON), 115 28 Αθήνα

  • Email: info@eugonia.com.gr
  • Τηλ.: 210 723 6333
  • Fax: 210 721 3623

Μέλος σε:

Φωτογραφικό υλικό

© Copyright 2021 «Ευγονία» - Μονάδα Εξωσωματικής Γονιμοποίησης στην Αθήνα Ανάπτυξη εφαρμογής NetValue. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.