Menu

Γονιμότητα – Υπογονιμότητα

Σπερμοδιάγραμμα

Image

Το σπερμοδιάγραμμα στην Ευγονία

Αυτή η εξέταση είναι ιδανική αν προσπαθείτε να αποκτήσετε ένα μωρό τώρα ή σκέφτεστε να προσπαθήσετε στο μέλλον. Τα αποτελέσματά σας θα είναι διαθέσιμα μόλις λίγες ώρες μετά την εξέταση.

Γιατί να μας επιλέξετε;

Σας προσφέρουμε ένα από τα πιο ολοκληρωμένα πακέτα εξέτασης της ανδρικής γονιμότητας. Σε αντίθεση με άλλα κέντρα τα οποία εξειδικεύονται μόνο στο σπέρμα, η Ευγονία είναι μονάδα εξωσωματικής, που σημαίνει ότι εδώ μπορούμε να αξιολογήσουμε και να έχουμε μια πιο σφαιρική άποψη για τη γονιμοποιητική ικανότητα του σπέρματος. Επιπλέον, στην Ευγονία η ανάλυση σπέρματος διεξάγεται από έμπειρους κλινικούς εμβρυολόγους εξειδικευμένους στην εξωσωματική γονιμοποίηση και όχι από μηχάνημα αυτοματοποιημένης ανάλυσης, το οποίο χρησιμοποιείται σε ορισμένα κέντρα. Κατ’ αυτόν τον τρόπο αποφεύγεται το μεγάλο ποσοστό λάθους που φέρει η αυτοματοποιημένη ανάλυση.

Για να κλείσετε τη δική σας εξέταση σπέρματος ή για περισσότερες πληροφορίες καλέστε μας στο 210-7236333 ή επικοινωνήστε μαζί μας.

 

Τι περιλαμβάνει μια εξέταση για την ανάλυση σπέρματος;

Σπερμοληψία (συλλογή σπέρματος)

Θα επισκεφθείτε τον χώρο που είναι ειδικά διαμορφωμένος για την σπερμοληψία. Επίσης, υπάρχει η δυνατότητα να φέρετε το δείγμα σας από το σπίτι κατόπιν ραντεβού.

Ανάλυση σπέρματος

Κάνουμε ανάλυση σπέρματος για να εξετάσουμε την ποιότητά του.

Αναλύουμε:

 • τον όγκο
 • τη γλοιότητα / ρευστοποίηση: πόσο γρήγορα υγροποιείται το σπέρμα σας
 • την πυκνότητα / συγκέντρωση: πόσο σπέρμα έχετε
 • την κινητικότητα: τι ποσοστό των σπερματοζωαρίων σας κινείται
 • την πρόοδο: πόσο γρήγορα και με ποιο τρόπο κινούνται τα σπερματοζωάριά σας
 • τη μορφολογία: τι ποσοστό από φυσιολογικές ή άτυπες μορφές έχετε
 • τα κύτταρα: παρουσία λευκών αιμοσφαιρίων που πιθανόν να υποδηλώνουν την ύπαρξη μόλυνσης και
 • τις συγκολλήσεις: κινούμενα σπερματοζωάρια που κολλάνε μεταξύ τους.

Η ανάλυση σπέρματος στην Ευγονία γίνεται από έμπειρους εμβρυολόγους.

Ενεργοποίηση σπέρματος

Η ενεργοποίηση σπέρματος περιλαμβάνει την προετοιμασία του σπέρματος, όπως ακριβώς γίνεται κατά τη διάρκεια μιας σπερματέγχυσης ή εξωσωματικής γονιμοποίησης. Η μέθοδος περιλαμβάνει μια σειρά φυγοκεντρήσεων, κατά τις οποίες χρησιμοποιείται ένα πυκνόρρευστο κολλοειδές διάλυμα για το διαχωρισμό των σπερματοζωαρίων. Η ποιότητα του σπέρματος αναλύεται αμέσως μετά την προετοιμασία. Με την προετοιμασία του σπέρματος ενεργοποιούνται τα σπερματοζωάρια in vitro και απομακρύνονται οι προσταγλαδίνες, οι φλεγμονώδεις παράγοντες και οι αντιγονικές πρωτεΐνες που υπάρχουν στο σπέρμα. Με αυτό τον τρόπο μπορούμε να εξετάσουμε την καλύτερη γονιμοποιητική ικανότητα του σπέρματος.

Κατάψυξη σπέρματος

Στην Ευγονία προσφέρουμε κατάψυξη σπέρματος για τη διαφύλαξη της ανδρικής υπογονιμότητας στις ακόλουθες περιπτώσεις:

 • Σε περίπτωση κινδύνου απώλειας της αναπαραγωγικής ικανότητας στον άνδρα (όπως περιπτώσεις αφαίρεσης όρχεων για θεραπευτικούς σκοπούς, προγραμματιζόμενης χημειοθεραπείας, ακτινοθεραπείας κ.λπ.).
 • Σε περίπτωση απουσίας του συζύγου την ημέρα της ωοληψίας ή της σπερματέγχυσης, για επαγγελματικούς λόγους (π.χ. ναυτικά ή στρατιωτικά επαγγέλματα).
 • Σε χειρουργική λήψη σπέρματος, όταν υπάρχει περίσσεια, ώστε να αποφευχθεί νέα βιοψία σε πιθανή επόμενη προσπάθεια.
 • Σε λήψη σπέρματος με ηλεκτροδιέγερση (περίσσεια).
 • Σε δυσκολία σπερμοληψίας για ψυχολογικούς λόγους.
 • Σε προοδευτική πτώση των παραμέτρων του σπέρματος.
 • Σε επιθυμητή στειροποίηση άνδρα με απολίνωση του σπερματικού πόρου.

Τα δείγματα κατεψυγμένου σπέρματος τοποθετούνται σε υγρό άζωτο και φυλάσσονται κάτω από αυστηρά ελεγχόμενες συνθήκες στον εξειδικευμένο χώρο της Τράπεζας Κρυοσυντήρησης της Ευγονίας, η οποία είναι αδειοδοτημένη από την Εθνική Αρχή Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής.

Αποτελέσματα και συμβουλευτική

Τα αποτελέσματά σας θα είναι έτοιμα την ίδια ημέρα. Σε περίπτωση που λάβετε μη αναμενόμενα αποτελέσματα, θα σας δοθεί ένα προαιρετικό ραντεβού 15 λεπτών με έναν γιατρό ή εμβρυολόγο, ο οποίος μπορεί να σας βοηθήσει στην ερμηνεία των αποτελεσμάτων σας.

Γενικά για το σπερμοδιάγραμμα

Σπερματοζωάρια όπως απεικονίζονται στο μικροσκόπιο (μεγέθυνση x 500, αρχείο ΕΥΓΟΝΙΑΣ).
Σπερματοζωάρια όπως απεικονίζονται στο μικροσκόπιο (μεγέθυνση x 500, αρχείο ΕΥΓΟΝΙΑΣ).

Ο συνολικός όγκος του σπέρματος διαμορφώνεται ως εξής: οι σπερματοδόχοι κύστεις εκκρίνουν 2-2,5ml (50-80%), ο προστάτης 0,5ml (15-33%), οι ουρηθραίοι και βολβοουρηθραίοι αδένες 0,1 –0,2ml (3%) ενώ τα σπερματοζωάρια μαζί με τις εκκρίσεις των επιδιδυμίδων και των σπερματικών ληκύθων αποτελούν περίπου το 7% του όγκου του σπέρματος.

Στο σπερμοδιάγραμμα εκτός των δημογραφικών στοιχείων του ανδρός, αναγράφονται οι ημέρες αποχής, η ημερομηνία και στοιχεία που αφορούν τον τρόπο συλλογής, τον χρόνο ρευστοποίησης κ.λπ. Για αντικειμενική εκτίμηση, θεωρείται απαραίτητος ο έλεγχος δύο ή τριών δειγμάτων σε διάστημα 2-3 συνεχόμενων μηνών, ιδίως εάν ο πρώτος έλεγχος δείξει μειωμένες τιμές σε σχέση με τις φυσιολογικές. Κατά το σπερμοδιάγραμμα, το σπέρμα εξετάζεται μακροσκοπικά, μικροσκοπικά και βιοχημικά.

Μακροσκοπική και βιοχημική ανάλυση

Όγκος

Κυμαίνεται φυσιολογικά από 1,5-6 ml.

Ο μεγάλος όγκος σπέρματος συνήθως δεν υποκρύπτει τίποτα ιδιαίτερο, αν και μπορεί να συνδέεται με μακρά περίοδο σεξουαλικής αποχής.

Ο μικρός όγκος σπέρματος μπορεί να οφείλεται:

 • σε απώλεια μέρους του δείγματος κατά τη συλλογή του
 • σε λοίμωξη των επικουρικών αδένων και ειδικότερα των σπερματοδόχων κύστεων
 • σε συγγενή αγενεσία των εκφορητικών οδών (επιδιδυμίδες, σπερματικοί πόροι, σπερματοδόχοι κύστεις, λήκυθοι)
 • σε απόφραξη εκσπερματικών πόρων, σε υπογοναδισμό και σε παλίνδρομη εκσπερμάτιση. 
Ρευστοποίηση
pH
Χροιά
Βιοχημικός έλεγχος

Μικροσκοπική εξέταση σπέρματος

Αριθμός σπερματοζωαρίων

Ο αριθμός των σπερματοζωαρίων εκφράζεται συνήθως σε εκατομμύρια ανά ml.

Ολιγοσπερμία χαρακτηρίζεται όταν ο αριθμός των σπερματοζωαρίων είναι μικρότερος των 15 εκατομμυρίων ανά ml (WHO). 

Μορφολογία σπερματοζωαρίων
Άλλες ιστολογικές παρατηρήσεις

Φυσιολογικές τιμές και σχόλια επί των αποκλίσεων

Στον παρακάτω πίνακα συνοψίζονται οι κυριότερες φυσιολογικές παράμετροι του σπερμοδιαγράμματος. Σε κάθε περίπτωση, η αξιολόγηση πρέπει να γίνεται μόνον από τον ιατρό.

Παράμετρος Φυσ. τιμή Παθολογικές τιμές και σχόλια
Μακροσκοπική εξέταση
Όγκος 1,5-6 ml < 1,5 ml
pH 7,2-8,0 Το φυσιολογικό pH του σπέρματος είναι ελαφρώς αλκαλικό. Το όξινο pH (< 7,0) σε αζωοσπερμικό δείγμα μπορεί να υποδηλώνει απόφραξη ή συγγενή απουσία των σπερματικών οδών.
Μικροσκοπική εξέταση
Συγκέντρωση σπερματοζωαρίων > 15X106/ml Όταν η συγκέντρωση είναι μικρότερη από 20X106/ml, σε συνδυασμό με άλλα ευρήματα.
Ολικός αριθμός σπερματοζωαρίων > 39X106 Όταν ο ολικός αριθμός είναι μικρότερος από 40 εκατομμύρια.
Κινητικότητα (30-60 λεπτά) στους 37˚C > 32% Η κινητικότητα χωρίζεται σε 4 κατηγορίες: (α) πρόσθια προωθητική, (β) πρόσθια μέτρια και όχι ευθύγραμμη, (γ) επιτόπια ή τρομώδης και (δ) μηδενική (ακίνητα σπερματοζωάρια). Το άθροισμα (α+β) πρέπει να είναι τουλάχιστον 32% και το άθροισμα (α+β+γ) πρέπει να είναι τουλάχιστον 40%, την πρώτη ώρα.
Μορφολογία > 4% Μετά από κυτταρολογική εξέταση ενός επιχρίσματος (μονιμοποίηση και χρώση) πρέπει τουλάχιστον το 4% των σπερματοζωαρίων να έχουν φυσιολογική μορφολογία σύμφωνα με τα κριτήρια της WHO. Εάν χρησιμοποιούνται τα αυστηρά κριτήρια, το ποσοστό φυσιολογικών σπερματοζωαρίων πρέπει να είναι > 14%, αλλά το σπέρμα παραμένει γόνιμο έστω και με ποσοστό 4-6%, ενώ με ποσοστά ακόμη μικρότερα συνιστάται IVF ή ICSI.
Ζωτικότητα > 58% Εάν η ζωτικότητα είναι < 58% σε ολιγοσπερμία, συνιστάται ICSI.
Στρογγυλά κύτταρα < 1X106/ml Τα στρογγυλά κύτταρα μπορεί να είναι πολυμορφοπύρηνα λευκά αιμοσφαίρια. Αυτό εξετάζεται με ειδική χρώση και θεωρούμε ότι υπάρχει φλεγμονή όταν αυτά τα «πυοσφαίρια» είναι > 1X106/ml.
MAR test < 50% Το ειδικό αυτό τεστ ανιχνεύει τα αντισπερματικά αντισώματα. Εάν η τιμή είναι > 10%, μπορεί να υπάρχει υπογονιμότητα ανοσολογικής αιτιολογίας, ενώ η τιμή >50% υποδεικνύει σημαντική παρουσία αντισπερματικών αντισωμάτων.
 
Βίντεο: Κινητά σπερματοζωάρια όπως φαίνονται στο μικροσκόπιο.

Για να ενημερωθείτε για τη διαδικασία του σπερμοδιάγραμματος ή να κλείσετε ραντεβού πατήστε εδώ.

Δείτε επίσης: Σπερμοληψία

Ενεργοποίηση σπέρματος

Καλλιέργεια σπέρματος

Κατάψυξη σπέρματος


Σπερματέγχυση

Εξωσωματική γονιμοποίηση τι είναι

Εξωσωματική σε φυσικό κύκλο

Ποσοστά επιτυχίας εξωσωματικής γονιμοποίησης

«Ευγονία» - Μονάδα Εξωσωματικής Γονιμοποίησης
Κωσταντίνου Βεντήρη 7 (HILTON), 115 28 Αθήνα

 • Email: info@eugonia.com.gr
 • Τηλ.: 210 723 6333
 • Fax: 210 721 3623

Μέλος σε:
eshre asrm esge

Google Reviews
Covid
Η μονάδα μας λειτουργεί με βάση λεπτομερές πρωτόκολλο ασφαλείας, τηρώντας όλα τα μέτρα προστασίας σύμφωνα με τις οδηγίες του ΕΟΔΥ και της ΕΑΙΥΑ όσον αφορά τον Covid-19

Φωτογραφικό υλικό

© Copyright 2024 «Ευγονία» - Μονάδα Εξωσωματικής Γονιμοποίησης στην Αθήνα Ανάπτυξη εφαρμογής NetValue. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.
Menu