Menu

Blog

 

 

 

Με την εκλογή του Δρ. Γεώργιου Λαϊνά ως Συντονιστή στον τομέα της Αναπαραγωγικής Ενδοκρινολογίας της ESHRE, η ομάδα της Ευγονίας δεν ακολουθεί απλώς τις εξελίξεις. Τις καθορίζει και τις συνδιαμορφώνει

 

Δρ. Γεώργιος Λαϊνάς

Co-ordinator Special Interest Group

of Reproductive Endocrinology ESHRE

Ο γυναικολόγος αναπαραγωγής της Ευγονίας Δρ. Γεώργιος Λαϊνάς, από τον Ιούνιο του 2019, εξελέγη Επικεφαλής (Co-ordinator) στην ομάδα ειδικού ενδιαφέροντος του τομέα Αναπαραγωγικής Ενδοκρινολογίας (Special Interest Group of Reproductive Εndocrinology) της ESHRE.

Μεταξύ των σημαντικών καθηκόντων του είναι ο καθορισμός των ομάδων κατευθυντήριων οδηγιών (guidelines) καθώς και η στελέχωσή τους με εξειδικευμένους επιστήμονες παγκοσμίου κύρους, η οργάνωση ESHRE Precongress courses και Campus courses σε διάφορες πόλεις της Ευρώπης, e-learning, καθώς και η κατάρτιση του πλήρους προγράμματος για το ετήσιο συνέδριο της ESHRE (πρόταση νέων θεμάτων, επιλογή Ομιλητών και Προέδρων διεθνούς κύρους με την έγκριση του Central Office της ESHRE)

 

 

Η ESHRE

Η European Society of Human Reproduction and Embryology (ESHRE) αποτελεί έναν Οργανισμό - Θεσμό παγκοσμίου εμβέλειας, ο οποίος καθορίζει, καθοδηγεί και τελικά διαμορφώνει τις εξελίξεις στον τομέα της Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής σε διεθνές επίπεδο.

Συνεργάζεται με πολιτικούς και ευρωπαϊκούς θεσμούς, προσφέροντας την εμπεριστατωμένη άποψη εμπειρογνωμόνων στους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής με δόγμα “Τίποτα για μας, χωρίς εμάς”. Αποτελείται από διαφορετικές ομάδες ειδικού ενδιαφέροντος (Special Interest Group SIGs), οι οποίες αντικατοπτρίζουν το επιστημονικό ενδιαφέρον των μελών τους.

 

Οι δραστηριότητες της ESHRE

Μεταξύ των σημαντικών δραστηριοτήτων της ESHRE συμπεριλαμβάνονται: Ετήσιο συνέδριο, Προσυνεδριακή ημερίδα, Eshre Campus, Ανάπτυξη Κατευθυντήριων Οδηγιών, Εκπαιδευτικές δράσεις, European IVF Monitoring Programme, Προγράμματα Πιστοποίησης και Διαπίστευσης, Έκδοση Επιστημονικών Περιοδικών (Human Reproduction, Human Reproduction Update, HR Open, MHR, Focus on Reproduction), Οργανισμός Fertility Europe. Μάθετε περισσότερα στο www.eshre.eu .

 

Γιατί η συμμετοχή της Ομάδας μας στην ESHRE είναι τόσο σημαντική για εσάς;

Για εσάς που έχετε αποφασίσει να επιλέξετε το δρόμο της εξωσωματικής γονιμοποίησης, είναι σημαντικό να μπορείτε να εμπιστευθείτε την καλύτερη δυνατή Ομάδα.

Η Επιστημονική Ομάδα της Ευγονίας έχει κερδίσει μια ξεχωριστή θέση στο παγκόσμιο γίγνεσθαι, αφού δύο μέλη της εξελέγησαν στην ESHRE, με βάση το Δημοσιευμένο Ερευνητικό μας Έργο, το οποίο δομήθηκε για να δίνει απαντήσεις και λύσεις στην καθημερινή Ιατρική πρακτική.

Επομένως, η Ομάδα της Ευγονίας δεν ακολουθεί απλώς τις εξελίξεις στην εξωσωματική γονιμοποίηση. Τις καθορίζει και τις συνδιαμορφώνει. Και αυτό είναι αρκετό, για να την εμπιστευθείτε και εσείς.

Για εμάς, η έρευνα δεν είναι απλώς μια διαδικασία. Είναι ο δρόμος για τη συνεχή βελτίωση του κλινικού μας έργου, έτσι ώστε κάθε χρόνο να βοηθάμε εκατοντάδες ανθρώπους να ζουν την πιο ευτυχισμένη στιγμή της ζωής τους. Τη στιγμή που γίνονται γονείς.

 

Η στρατηγική επιλογή του Δρ Τρύφωνα Λαϊνά να επενδύει διαρκώς στην έρευνα δικαιώνεται με την τιμητική εκλογή του Δρ Γ. Λαϊνά ως Co-ordinator του Special Interest Group "Αναπαραγωγική Ενδοκρινολογία" (SIG-RE) της ESHRE.

Το πρωτοποριακό Δημοσιευμένο Ερευνητικό Έργο της Ευγονίας σχεδιάστηκε προσεκτικά, με σκοπό να δώσει τεκμηριωμένες απαντήσεις σε καθημερινά κλινικά ερωτήματα, έτσι ώστε να παρέχονται ποιοτικώς αναβαθμισμένες υπηρεσίες Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής  με βάση τη Διεθνή τεκμηριωμένη Ιατρική πρακτική (evidence - based medicine), την οποία η Μονάδα μας συνδιαμορφώνει με τη συμμετοχή της στις Ομάδες που δημιουργούν τις κατευθυντήριες οδηγίες (guidelines).

 

 

Δημοσιεύσεις σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά

 

The importance of follicular flushing in optimizing oocyte retrieval.
George Lainas Trifon Lainas and Efstratios Kolibianakis
CURRENT OPINION Obstet Gynecol 2023,35:000–000 DOI:10.1097/GCO.0000000000000870

 


 

The HERA (Hyper-response Risk Assessment) Delphi consensus definition of hyper-responders for in-vitro fertilization.
Feferkorn I, Ata B, Esteves SC, La Marca A, Paulson R, Blockeel C, Conforti A, Fatemi HM, Humaidan P, Lainas GT, Mol BW, Norman RJ, Orvieto R, Polyzos NP, Santos-Ribeiro S, Sunkara SK, Tan SL, Ubaldi FM, Urman B, Velasco JG, Weissman A, Yarali H, Dahan MH
.J Assist Reprod Genet. 2023 Mar 18. doi: 10.1007/s10815-023-02757-4. Online ahead of print.PMID: 36933094
See the publication

 


 

Follitropin Alpha for assisted reproduction: an analysis based on a non-interventional study in Greece.
Fragoulakis V, Mantis A, Christoforidis N, Dovas D, Deftereos S, Lainas T, Mantoudis E, Paraschos T, Sakellariou D, Makrakis E.
Curr Med Res Opin. 2022 Dec;38(12):2227-2235. doi: 10.1080/03007995.2022.2131303. Epub 2022 Oct 13.PMID: 36193626
See the publication


 

The Maribor consensus: report of an expert meeting on the development of performance indicators for clinical practice in ART.
ESHRE Clinic PI Working Group, Vlaisavljevic V, Apter S, Capalbo A, D'Angelo A, Gianaroli L, Griesinger G, Kolibianakis EM, Lainas G, Mardesic T, Motrenko T, Pelkonen S, Romualdi D, Vermeulen N, Tilleman K.
Hum Reprod Open. 2021 Jul 3;2021(3):hoab022.
See the publication

 


 

Reply: Questionable recommendation for LPS for IVF/ICSI in ESHRE guideline 2019: ovarian stimulation for IVF/ICSI.
Broekmans F, Humaidan P, Lainas G, Töyli M, Le Clef N, Vermeulen N. Hum
Reprod Open. 2021 Mar 3;2021(1):hoab006.
See the publication

 


 

How frequent is severe ovarian hyperstimulation syndrome after GnRH agonist triggering in high-risk women? A systematic review and meta-analysis.
Ioannidou PG, Bosdou JK, Lainas GT, Lainas TG, Grimbizis GF, Kolibianakis EM.
Reprod Biomed Online. 2021 Mar;42(3):635-650.
See the publication

 


 

Erratum: ESHRE guideline: ovarian stimulation for IVF/ICSI.
ESHRE Guideline Group on Ovarian Stimulation, Bosch E, Broer S, Griesinger G, Grynberg M, Humaidan P, Kolibianakis E, Kunicki M, Marca A, Lainas G, Clef NL, Massin N, Mastenbroek S, Polyzos N, Sunkara SK, Timeva T, Töyli M, Urbancsek J, Vermeulen N, Broekmans F.
Hum Reprod Open. 2020 Dec 29;2020(4):hoaa067.
See the publication

 


 

Female Infertility and Cardiovascular Risk - A Hype or an Underestimated Reality?
Bosdou JK, Anagnostis P, Lainas GT, Kolibianakis EM.
Curr Pharm Des. 2020;26(43):5551
See the publication

 


 

Is the probability of pregnancy after ovarian stimulation for IVF associated with serum estradiol levels on the day of triggering final oocyte maturation with hCG? A systematic review and meta-analysis.
Karatasiou GI, Bosdou JK, Venetis CA, Zepiridis L, Chatzimeletiou K, Tarlatzi TB, Lainas G, Tarlatzis BC, Grimbizis G, Kolibianakis EM.
J Assist Reprod Genet. 2020 Jul;37(7):1531-1541.
See the publication

 


 

Risk of gestational diabetes mellitus in women achieving singleton pregnancy spontaneously or after ART: a systematic review and meta-analysis.
Bosdou, J.K., Anagnostis, P., Goulis, D.G., Lainas, G.T., Tarlatzis, B.C., Grimbizis, G.F. and Kolibianakis, E.M.
Hum Reprod Update. 2020 Jun 18;26(4):514-544.
See the publication

 


 

A decision-making algorithm for performing or cancelling embryo transfer in patients at high-risk for ovarian hyperstimulation syndrome (OHSS) after triggering final oocyte maturation with hCG.
Lainas GT,  Lainas TG, Sfontouris IA, Venetis CA, Kyprianou MA, Petsas GK, Tarlatzis BC, Kolibianakis EM.
Human Reproduction Open 2020

 


 

ESHRE guideline: ovarian stimulation for IVF/ICSI.
Ovarian Stimulation, T.E.G.G.O., Bosch, E., Broer, S., Griesinger, G., Grynberg, M., Humaidan, P., Kolibianakis, E., Kunicki, M., La Marca, A., Lainas, G. and Le Clef, N.,
Human Reproduction Open, 2020(2), p.hoaa009.
See the publication

 


 

Association between body mass index and oocyte maturation in patients triggered with GnRH agonist who are at high risk for severe ovarian hyperstimulation syndrome: an observational cohort study
Lainas GT,  Lainas TG, Sfontouris IA, Venetis CA, Bosdou JK, Chatzimeletiou A, Grimbizis GF, Tarlatzis BC, Kolibianakis EM.
Reproductive BioMedicine Online, 2019, 40(1), 168-175.
Δείτε τη δημοσίευση

 


 

Is oocyte maturation rate associated with triptorelin dose used for triggering final oocyte maturation in patients at high risk for severe ovarian hyperstimulation syndrome?
Lainas GT, Lainas TG, Sfontouris IA, Chatzimeletiou A, Venetis CA, Bosdou JK, Tarlatzis BC, Grimbizis GF, Kolibianakis EM.
Human Reproduction, 2019, 34(9), 1770-1777.
Δείτε τη δημοσίευση

 


 

Ultrasound and hematological early-luteal-phase predictors of severe ovarian hyperstimulation syndrome in high-risk patients following triggering of final oocyte maturation with human chorionic gonadotropin.
Sfontouris I, Lainas G, Lainas T, Venetis C, Makris A, Tarlatzis B, Kolibianakis E.
Ultrasound Obstet Gynecol. 2018 Oct;52(4):556.
See the publication

 


 

Complex chromosomal aberrations in a fetus originating from oocytes with smooth endoplasmic reticulum (SER) aggregates.
Sfontouris IA, Lainas GT, Lainas TG, Faros E, Banti M, Kardara K, Anagnostopoulou K, Kontos H, Petsas GK, Kolibianakis EM.
Syst Biol Reprod Med. 2018 Aug;64(4):283-290 .
Δείτε τη δημοσίευση

 


 

Ultrasound and hematological changes during early luteal phase in women at high risk for developing ovarian hyperstimulation syndrome.
Lainas GT, Lainas TG, Venetis CA, Sfontouris IA, Zorzovilis IZ, Alexopoulou E, Tarlatzis BC, Kolibianakis EM.
Ultrasound Obstet Gynecol. 2018 Jan;51(1):126-133.
Δείτε τη δημοσίευση

 


 

Blastocyst utilization rates after continuous culture in two commercial single-step media: a prospective randomized study with sibling oocytes.
Sfontouris IA, Kolibianakis EM, Lainas GT, Venetis CA, Petsas GK, Tarlatzis BC, Lainas TG.
J Assist Reprod Genet. 2017 Oct;34(10):1377-1383.
Δείτε τη δημοσίευση

 


 

Blastocyst Development in a Single Medium Compared to Sequential Media: A Prospective Study with Sibling Oocytes.
Sfontouris IA, Kolibianakis EM, Lainas GT, Petsas GK, Tarlatzis BC, Lainas TG.
Reproductive Sciences, 2017 Sep;24(9):1312-1318.                        
Δείτε τη δημοσίευση

 


 

Basal serum progesterone and history of elevated progesterone on the day of hCG are significant predictors of late follicular progesterone elevation in GnRH antagonist IVF cycles.
Venetis CA, Kolibianakis EM, Bosdou JK, Lainas GT, Sfontouris IA, Tarlatzis BC, Lainas TG.
Human Reproduction, 2016 Aug;31(8):1859-65.
Δείτε τη δημοσίευση

 


 

Reply: Modified natural cycles for poor responders: addressing misconceptions and fallacies.
Kolibianakis EM, Lainas TG, Venetis CA.
Hum Reprod. 2016 Jan;31(1):222-3.
Δείτε τη δημοσίευση

 


 

Live birth rates after modified natural cycle compared with high-dose FSH stimulation using GnRH antagonists in poor responders.
Lainas TG, Sfontouris IA, Venetis CA, Lainas GT, Zorzovilis IZ, Tarlatzis BC, Kolibianakis EM.
Human Reproduction 2015 Oct;30(10):2321-30.
Δείτε τη δημοσίευση

 


 

Live birth rates using conventional in vitro fertilization compared to intracytoplasmic sperm injection in Bologna poor responders with a single oocyte retrieved.
Sfontouris IA, Kolibianakis EM, Lainas GT, Navaratnarajah R, Tarlatzis BC, Lainas TG.
J Assist Reprod Genet 2015 May;32(5):691-7 .
Δείτε τη δημοσίευση

 


 

Authors’ reply.
Lainas TG, Kolibianakis EM.
BJOG. 2015 Mar;122(4):585-6.
Δείτε τη δημοσίευση

 


 

Estimating the net effect of progesterone elevation on the day of hCG on live birth rates after IVF: a cohort analysis of 3296 IVF cycles.
Venetis CA, Kolibianakis EM, Bosdou JK, Lainas GT, Sfontouris IA, Tarlatzis BC, Lainas TG.
Hum Reprod 2015 Mar;30(3):684-91.
Δείτε τη δημοσίευση

 


 

Serum vascular endothelial growth factor levels following luteal gonadotrophin-releasing hormone antagonist administration in women with severe early ovarian hyperstimulation syndrome.
Lainas GT, Kolibianakis EM, Sfontouris IA, Zorzovilis IZ , Petsas GK, Lainas TG, Tarlatzis BC.
BJOG 2014 Jun;121(7):848-55.
Δείτε τη δημοσίευση

 


 

No evidence that embryo selection by near-infrared spectroscopy in addition to morphology is able to improve live birth rates: results from an individual patient data meta-analysis.
Vergouw CG, Heymans MW, Hardarson T, Sfontouris IA, Economou KA, Ahlström A.,  Rogberg L, Lainas TG, Sakkas D, Kieslinger DC, Kostelijk EH, Hompes PG, Schats R, Lambalk CB.
Human Reproduction 2014 Mar;29(3):455-61
Δείτε τη δημοσίευση

 


 

Pregnancy and neonatal outcomes following luteal GnRH antagonist administration in patients with severe early OHSS.
Lainas GT., Kolibianakis EM., Sfontouris IA., Zorzovilis IZ., Petsas GK., Lainas TG., Tarlatzis BC.
Hum Reprod. 2013 Jul;28(7):1929-42.
Δείτε τη δημοσίευση

 


 

Non-invasive metabolomic analysis using a commercial NIR instrument for embryo selection.
Sfontouris I A., Lainas GT., Sakkas D., Zorzovilis IZ., Petsas GK., Lainas TG.
J Hum Reprod Sci. 2013 Apr;6(2):133-9.
Δείτε τη δημοσίευση

 


 

Outpatient management of severe early OHSS by administration of GnRH antagonist in the luteal phase: an observational cohort study.
Lainas GT, Kolibianakis EM, Sfontouris IA, Zorzovilis IZ, Petsas GK, Tarlatzi TB, Tarlatzis BC, Lainas TG.Reprod Biology  Endocrinol. 2012 Aug 31;10:69.
Δείτε τη δημοσίευση

 


 

Flexible GnRH antagonist protocol versus GnRH agonist long protocol in patients with polycystic ovary syndrome treated for IVF: a prospective randomised controlled trial (RCT).
LainasTG, Sfontouris IA, Zorzovilis IZ, Petsas GK, Lainas GT, Alexopoulou E, Kolibianakis EM.
Hum  Reprod. 2010 Mar;25(3):683-9.
Δείτε τη δημοσίευση

 


 

Live births after management of severe OHSS by GnRH antagonist administration in the luteal phase.
Lainas TG, Sfontouris IA, Zorzovilis IZ, Petsas GK, Lainas GT, Alexopoulou E, Kolibianakis EM.
Reprod BioMed Online. 2009 Dec;19(6):789-95.
Δείτε τη δημοσίευση

 


 

Management of severe OHSS using GnRH antagonist and blastocyst cryopreservation in PCOS patients treated with long protocol.
Lainas TG, Sfontouris IA, Zorzovilis IZ, Petsas GK, Lainas GT, Iliadis GS, Kolibianakis EM.
Reprod BioMed Online. 2009 Jan;18(1):15-20.
Δείτε τη δημοσίευση

 


 

Flexible GnRH antagonist versus flare-up GnRH agonist protocol in poor responders treated by IVF: a randomized controlled trial.
LainasTG, Sfontouris IA, Papanikolaou EG, Zorzovilis IZ, Petsas GK, Lainas GT, Kolibianakis EM.
Hum Reprod. 2008 Jun;23(6):1355-8.
Δείτε τη δημοσίευση

 


 

Management of severe early ovarian hyperstimulation syndrome by re-initiation of GnRH antagonist.
Lainas TG, Sfontouris IA, Zorzovilis IZ, Petsas GK, Lainas GT, Kolibianakis EM.
Reprod BioMed Online.2007 Oct;15(4):408-12.
Δείτε την δημοσίευση

 


 

Initiation of GnRH antagonist on Day 1 of stimulation as compared to the long agonist protocol in PCOS patients. A randomized controlled trial: effect on hormonal levels and follicular development.
Lainas TG, Petsas GK, Zorzovilis IZ, Iliadis GS, Lainas GT, Cazlaris HE, Kolibianakis EM.
Hum Reprod.  2007 Jun;22(6):1540-6.
Δείτε τη δημοσίευση

 


 

In a flexible antagonist protocol, earlier, criteria-based initiation of GnRH antagonist is associated with increased pregnancy rates in IVF.
Lainas T., Zorzovilis I., PetsasG., Stavropoulou G., Cazlaris H.,Daskalaki V., Lainas G., Alexopoulou E.
Hum Reprod. 2005 Sep;20(9):2426-33.
Δείτε τη δημοσίευση

 


 

Osseous metaplasia: case report and review.
Lainas T, Zorzovilis I, Petsas G, Alexopoulou E, Lainas G, Ioakimidis T.
Fertil Steril., 2004 Nov;82(5):1433-5.
Δείτε τη δημοσίευση

   


 

Administration of methylprednisolone to prevent severe ovarian hyperstimulation syndrome in patients undergoing in vitro fertilization.
Lainas T, Petsas G, Stavropoulou G, Alexopoulou E, Iliadis G, Minaretzis D.
Fertil Steril. 2002 Sep;78(3):529
Δείτε τη δημοσίευση

 

 

 

Ανακοινώσεις σε διεθνή και ελληνικά συνέδρια

 

 

Πανδημία Covid 19 στη Μονάδα Υποβοήθουμενης Αναπαραγωγής.
G.Lainas
Invited speaker: EEE 25-27 Νοεμβρίου 2022

 


 

Έκβαση παιδιών με PGT.
G. Lainas
Invited speaker: ΕΕΓΣ: Εξελίξεις στην Ιατρικώς Υποβοηθούμενη Αναπαραγωγή 10 Δεκεμβρίου 2022

 


 

Controversies in Human Reproduction - Cost Effectiveness of Recombinant FSH.
G. Lainas
Invited speaker: 6th SSHR Meeting. 14-16 October 2022

 


 

Improved prediction of the number of oocytes retrieved using automated-3D ultrasound compared to manual-2D ultrasound on the day of triggering final oocyte maturation
G Lainas, T Lainas, A Makris, M Xenariou, G Petsas, I Zorzovilis, P Ioannidou, J Bosdou, E Kolibianakis
Poster Presentation: 38th Hybrid Annual Meeting of the ESHRE, Milan Italy, 3–6 July

 


 

Prediction of oocyte maturity via automated volumetric follicle measurements on the day of triggering final oocyte maturation. An observational cohort study
A. Makris1 , G. Lainas, T. Lainas, M. Xenariou , G. Petsas,I. Zorzovilis , E. Kolibianakis
Poster Presentation: 38th Hybrid Annual Meeting of the ESHRE, Milan Italy, 3–6 July

 


 

A higher probability of ongoing pregnancy is present by using the fixed as compared to the flexible GnRH antagonist protocol
P Ioannidou, J Bosdou, E Kolibianaki, G Lainas, T Lainas, G Grimbizis, E Kolibianakis
Poster Presentation: 38th Hybrid Annual Meeting of the ESHRE, Milan Italy, 3–6 July

 


 

Improved prediction of the number of oocytes retrieved using automated-3D ultrasound compared to manual-2D ultrasound on the day of triggering final oocyte maturation.
G.Lainas et al.
Poster Presentation: 38th Hybrid Annual Meeting of the ESHRE, Milan Italy, 3–6 July

 


 

Improved prediction of the number of oocytes retrieved using automated-3D ultrasound compared to manual-2D ultrasound on the day of triggering final oocyte maturation.
G.Lainas et al.
Poster Presentation: 38th Hybrid Annual Meeting of the ESHRE, Milan Italy, 3–6 July

 


 

Prediction of oocyte maturity via automated volumetric follicle measurements on the day of triggering . An observational cohort study.
Makris A., Lainas G., Lainas T., Xenariou M., Petsas G., Zorzovilis I., Kolibianakis E.
Poster Presentation: 38th Hybrid Annual Meeting of the ESHRE, Milan Italy, 3–6 July

 


 

Is flushing during oocyte retrieval unnecessary? 

G. Lainas

Oral presentation: 38th Annual Meeting of ESHRE, Milan, Italy, 03-06 July 2022

 


 

Ορισμός και πρόβλεψη ανεξήγητης υπογονιμότητας.
G.Lainas
Invited speaker: : 5ο Συνέδριο ΕΛΕΙΥΑ, 16-18 ιουλίου 2022

 


Poor responders: Υψηλές δόσεις γοναδοτροφινων. Φυσικός Κύκλος ή duo stim;
T.Lainas
Invited speaker: 5ο Συνέδριο ΕΛΕΙΥΑ, 16-18 ιουλίου 2022

 


 

Chronic endometritis: when to search for, how to diagnose and how to treat
G.Lainas
Invited speaker: ECW by SIG RE, 5-7 Μαΐου 2022

 


 

Individualisation of Ovarian Stimulation via A.I. – Guided FSH Dose Regimen.
G.Lainas
Invited speaker: The Annual Congress of the Chinese Society of Reproductive Medicine 16 April 2022

 


 

OHSS – Evidence based approach
G.Lainas
Invited speaker: master's  in Democritus Univ Thrace 1 Σεπτεμβρίου 2021

 


 

The highs and lows of IVF. Low responders:  High gonadotropin dose or natural cycle?
G.Lainas
Invited speaker: 34th ESHRE Virtual Annual Meeting, 26-01 June-July 2020

 


 

Πως μπορούμε να εξαλείψουμε τον κίνδυνο εμφάνισης συνδρόμου υπερδιέγερσης ωοθηκών;
T.Lainas
Invited speaker: 6ο Πανελλ Συνέδριο EΕΓΣ: 28-30 Μαΐου 2021

 


 

Πρόκληση της τελικής ωοθυλακικής ωρίμανσης. Ποια είναι η βέλτιστη επιλογή;
G.Lainas
Invited speaker: 6ο Πανελλ Συνέδριο EΕΓΣ: 28-30 Μαϊου 2021

 


 

GnRH Analogues – Evolution and current use. Optimization of Ovarian Stimulation protocols.
G.Lainas
Invited speaker: Master's  in Aristotle university of Thessaloniki, 1 April 2021

 


 

The golden trigger for final oocyte maturation.
G.Lainas
Invited speaker: ECW by SIG RE, 01 January 2021

 


 

Uterine polyps, adenomyosis, leiomyomas: Effect on endometrial receptivity
G.Lainas
Invited speaker: ECW by SIG RE, 01 October 2020

 


 

The real place of IVF in PCOS
G.Lainas
Invited speaker: 36th ESHRE Virtual Annual Meeting, 05-08 July 2020

 


 

Revisited and novel fertilization biomarkers for embryo quality
I.Sfontouris
Invited speaker: 36th ESHRE Virtual Annual Meeting, 05-08 July 2020

 


 

Association between levels of testosterone /DHEAS at initiation of ovarian stimulation for in vitro-fertilization and the probability of pregnancy: a systematic review and meta-analysis.
Christoforaki, J. Bosdou, G. Lainas, T. Lainas, A. Kalpatsanidis, A. Mouza, G. Grimbizis, E. Kolibianakis
Oral presentation: 36th ESHRE Virtual Annual Meeting, 05-08 July 2020

 


 

Optimization of oocyte retrieval rate in women undergoing ovarian stimulation for in-vitro fertilization using hCG or GnRH agonist for triggering final oocyte maturation.
Bosdou, E. Deligeoroglou, O. Pavlidi, A. Makedos, A. Mitsoli, G. Lainas, T. Lainas, I. Sfontouris, M. Malandri, T. Tarlatzi, D. Sabbaidou, A. Chatzimeletiou, L. Zepiridis, G. Grimbizis, E. Kolibianakis
Poster presentation: 36th ESHRE Virtual Annual Meeting, 05-08 July 2020

 


 

Severe OHSS after GnRH-agonist triggering is not eliminated if hCG is co-administered at triggering and/or during the luteal phase: a systematic review and meta-analysis.
Ioannidou, J. Bosdou, G. Lainas, T. Lainas, N. Michaleli, G. Grimbizis, E. Kolibianakis
Poster presentation: 36th ESHRE Virtual Annual Meeting, 05-08 July 2020

 


 

Prediction of oocyte maturity via automated volumetric follicle measurements on the day of triggering final oocyte maturation. An observational cohort study.

Makris A., Lainas G., Lainas T., Xenariou M., Petsas G., Zorzovilis I., Kolibianakis E.

Poster presentation: 38th Annual Meeting of ESHRE, Milan, Italy, 03-06 July 2022

 


 

Improved prediction of the number of oocytes retrieved using automated-3D ultrasound compared to manual-2D ultrasound on the day of triggering final oocyte maturation. 

Lainas G., Lainas T., Makris A., Xenariou M., Petsas G., Zorzovilis I., Ioannidou P., Bosdou J., Kolibianakis E.

Poster presentation: 38th Annual Meeting of ESHRE, Milan, Italy, 03-06 July 2022

 


 

The higher the number of times follicular flushing is repeated, the lower the probability of oocyte maturation, without an effect on fertilization and embryo cleavage.

Makris A., Lainas G., Lainas T., Sfontouris I., Apergi M., Zorzovilis I, Venetis C., Kolibianakis E.

Poster presentation: 35th Annual Meeting of ESHRE, Vienna, Austria, 23-26 June 2019

 


 

BMI is not associated with oocyte recovery rate or maturation rate in high-risk for severe OHSS patients triggered with GnRH-agonist for final oocyte maturation.

Sfontouris I., Lainas G., Lainas T., Bosdou J., Chatzimeletiou A., Grimbizis G., Kolibianakis E.

Poster presentation: 35th Annual Meeting of ESHRE, Vienna, Austria, 23-26 June 2019

 


 

Is oocyte maturation rate associated with the dose of triptorelin used for triggering final oocyte maturation in high-risk for severe OHSS patients, undergoing ovarian stimulation.

Lainas T.G. , Lainas G., Sfontouris I., Venetis C., Bosdou J., Chatzimeletiou A., Tarlatzis B., Grimbizis G., Kolibianakis E.

Poster presentation: 35th Annual Meeting of ESHRE, Vienna, Austria, 23-26 June 2019

 


 

A randomized controlled trial comparing the number of mature oocytes following automated-3D versus manual-2D ultrasound follicle assessment, in high-risk for OHSS patients triggered with GnRH-agonist.

Lainas G., Lainas T., Sfontouris I., Kyriaki S., Zorzovilis I.,Bosdou J.,Grimbizis G.,  Chatzimeletiou A.,  Venetis C., Kolibianakis E.

Poster presentation: 35th Annual Meeting of ESHRE, Vienna, Austria, 23-26 June 2019

 


 

GnRH antagonist administration in the luteal phase for the prevention and management of severe OHSS: A systematic review and meta-analysis.
Lainas T.G., Lainas G., Sfontouris I., Prodromidou A., Venetis C., Zorzovilis I.,Tarlatzis B., Kolibianakis E.
Poster presentation: 34th Annual Meeting of ESHRE, Barcelona, Spain, 1-4 July 2018

 


 

Follicular flushing is associated with a significantly higher oocyte recovery rate compared to no flushing: A randomized controlled trial.
Lainas G., Sfontouris I., Lainas T., Makris A., Venetis C., Zorzovilis I., Petsas G., Tarlatzis B, Kolibianakis E.
Poster presentation: 34th Annual Meeting of ESHRE, Barcelona, Spain, 1-4 July 2018

 


 

Χορήγηση  GnRH ανταγωνιστή στην ωχρινική φάση για την πρόληψη και διαχείριση σοβαρού  ΣΥΩ: Συστηματική ανασκόπηση και μετανάλυση.
Λαϊνάς Γ., Προδρομίδου Α., Λαϊνάς Τ., Σφοντούρης Γ., Μακρής Α., Πέτσας Γ., Ταρλατζής Β., Κολυμπιανάκης Σ.
Oral presentation : 14ο Πανελλήνιο συνέδριο Μαιευτικής και Γυναικολογίας, Αθήνα,Ελλάδα,31 Μαΐου- 3 Ιουνίου 2018

 


 

Η επίδραση του αριθμού των μεταφερόμενων εμβρύων στις εξελισσόμενες κυήσεις γυναικών  ≥40 ετών με τουλάχιστον τέσσερα γονιμοποιημένα ωάρια.
Λαϊνάς Γ., Μακρής Α., Λαϊνάς Τ., Σφοντούρης Γ., Ζορζοβίλης Ι., Ταρλατζής Β., Κολυμπιανάκης Σ.
Oral presentation : 14ο Πανελλήνιο συνέδριο Μαιευτικής και Γυναικολογίας, Αθήνα,Ελλάδα,31 Μαΐου- 3 Ιουνίου 2018

 


 

Ultrasound and haematological early-luteal-phase predictors of severe ovarian hyperstimulation syndrome (OHSS) in high-risk patients following triggering of final oocyte maturation with human chorionic gonadotrophin (HCG).
Sfontouris I., Lainas G., Lainas T, Venetis C., Makris A., Tarlatzis B, Kolibianakis E..
Poster presentation: 14th ISUOG International Symposium, Athens, Greece, 20-22 April 2018.

 


 

Administration of FSH 8 hours post-triggering of final oocyte maturation with hCG does not improve oocyte maturation rate in normal responders undergoing ICSI.
Sfontouris I., Lainas G., Lainas T., Venetis C., Petsas G., Zorzovilis I.,  Tarlatzis B., Kolibianakis E.
Poster presentation: 33rd Annual Meeting of ESHRE, Geneva, Switzerland, 2-5 July 2017.

 


 

Recombinant vs. urinary human chorionic gonadotrophin (hCG) for triggering final oocyte maturation in patients at risk for ovarian hyperstimulation syndrome OHSS: a randomized clinical trial.
Lainas G., Lainas T., Venetis C., Sfontouris I., Zorzovilis I., Petsas G., Bosdou J., Tarlatzis B., Kolibianakis E.
Poster presentation: 32nd Annual Meeting of ESHRE, Helsinki, Finland, 3-6 July 2016

 


 

Embryo development after continuous culture in two commercial single-step media: a prospective randomized study with sibling oocytes.
Sfontouris IA, Kolibianakis EM, Lainas GT, Banti M, Venetis C, Petsas GK, Zorzovilis IZ, Lainas TG.
Poster presentation: 32nd Annual Meeting of ESHRE, Helsinki, Finland, 3-6 July 2016

 


 

Elevated progesterone on the day of triggering final oocyte maturation significantly predicts its reoccurrence in a subsequent IVF cycle.
Venetis C., Kolibianakis E., Bosdou J., Lainas G., Sfontouris I., Tarlatzis B., Lainas T.
Oral presentation: 32nd Annual Meeting of ESHRE, Helsinki, Finland, 3-6 July 2016

 


 

GnRH agonist for triggering final oocyte maturation in patients with PCO at high risk for severe OHSS: factors predicting live birth in subsequent FRET cycles.
Tarlatzi T., Bosdou J., Venetis C., Lainas G., Sfontouris I., Makedos A., Chatzimeletiou K., Zepiridis L., Mitsoli A., Savaidou D., Lainas T., Tarlatzis B., Kolibianakis E.
Oral presentation: 32nd Annual Meeting of ESHRE, Helsinki, Finland, 3-6 July 2016

 


 

Similar implantation and pregnancy rates using a single medium versus sequential media for embryo culture: a randomized controlled trial.
Sfontouris IA, Kolibianakis EM, Lainas GT, Zorzovilis IZ, Petsas GK, Lainas TG
Poster presentation: 31st  Annual Meeting of ESHRE, Lisbon, Portugal, 14-17 June 2015

 


 

The optimal dose of triptorelin for triggering final oocyte maturation in patients at high-risk for OHSS: a randomized clinical trial.
Lainas G.T., Bosdou J.K., Venetis C.A., Sfontouris I.A., Chatzimeletiou K., Zepiridis L., Makedos A., Daniilidis A., Mitsoli A., Savvaidou D., Lainas T.G., Tarlatzis B.C., Kolibianakis E.M.
Oral presentation: 31st Annual Meeting of ESHRE, Lisbon, Portugal, 14-17 June 2015

 


 

Blastocyst development in single-step versus sequential culture media: a prospective randomized study with sibling oocytes.
Sfontouris IA, Kolibianakis EM, Lainas GT, Zorzovilis IZ, Petsas GK, Lainas TG.
Oral presentation: 30th Annual Meeting of ESHRE, Munich, Germany, 29 June – 2 July 2014

 


 

Are pregnancy outcomes affected by the presence of hysteroscopic findings in asymptomatic women undergoing in vitro fertilization treatment?
Lainas, GT; Navaratnarajah, R; Sfontouris, IA; Venetis, C; Zorzovilis, IZ; Lainas TG
Oral presentation: 23rd Annual Meeting of ESGE, Brussels, 24-26 September 2014

 


 

Basal progesterone levels represent the only independent risk factor prior to initiation of stimulation for elevated progesterone on the day of hCG.
Venetis CA, Kolibianakis EM, Lainas GT, Sfontouris IA,  Tarlatzis BC, Lainas TG.
Poster Presentation: 70th Annual Meeting of ASRM, Hawaii, USA, 18-22 October 2014.

 


 

The true impact of elevated progesterone on the day of hCG on pregnancy rates after IVF: a cohort analysis of more than 3,600 cycles.
Venetis CA, Kolibianakis EM, Lainas GT, Sfontouris IA,  Tarlatzis BC, Lainas TG.
Poster Presentation: 70th Annual Meeting of ASRM, Hawaii USA, 18-22 October 2014.

 


 

Triggering of final oocyte maturation with gonadotrophin releasing hormone agonist in patients with polycystic ovaries undergoing in vitro fertilization.
Tarlatzi TB, Kolibianakis EM, Bosdou JK, Venetis CA, Makedos A, Chatzimeletiou K, Zepiridis L, Lainas G, Sfontouris IA,  Lainas T, Tarlatzis BC.
Poster Presentation: 70th Annual Meeting of ASRM, Hawaii USA, 18-22 October 2014.

 


 

Effect of granulocyte-macrophage colony-stimulating factor (GM-CSF) on pregnancy rates in patients with multiple unsuccessful IVF attempts.
Sfontouris IA, Lainas GT, Anagnostara K, Kolibianakis EM,  Lainas TG.
Oral presentation: 29th Annual Meeting of ESHRE, London, UK 7-10 July 2013.

 


 

Triggering of final oocyte maturation with GnRH agonist in patients with polycystic ovaries undergoing IVF.
Makedos A., Kolibianakis EM., Venetis C.A, Masouridou S., Chatzimeletiou K., Zepiridis L., Mitsoli A., Lainas G., Sfontouris I., Tzamtzoglou A., Kyrou D., Lainas T. Tarlatzis BC.
Poster presentation: 29th Annual Meeting of ESHRE, London, UK 7-10 July 2013

 


 

Triggering final oocyte maturation with GnRH agonist in patients with polycystic ovaries undergoing IVF.
Kolibianakis EM, Kyrou D, Venetis CA, Sfontouris I.A., Lainas T.G., Tarlatzis B.C.
Poster presentation: 68th Annual Meeting of ASRM, San Diego, California, 20-24 October 2012

 


 

Πρόκληση της τελικής ωοθυλακικής ωρίμανσης με χορήγηση GnRH αγωνιστή σε γυναίκες με πολυκυστικές ωοθήκες που υποβάλλονται σε εξωσωματική γονιμοποίηση.
Μασουρίδου Σ., Κολυμπιανάκης Ε., Κύρου Δ., Σφοντούρης Ι., Βενέτης Χ., Λαϊνάς Γ., Ζεπειρίδης Λ., Μπίλη Ε., Γκριμπίζης Γ., Μιτσόλη Α., Σανοπούλου Θ., Πάγκου Θ., Λαϊνάς Τ., Ταρλατζής Β.
Ομιλία: 12o Πανελλήνιο Συνέδριο στη Μαιευτική και Γυναικολογία, Θεσσαλονίκη, 17-20 Μαΐου 2012

 


 

Assessment of embryo selection using non-invasive metabolomic analysis as an adjunct to morphology indicates improvement in implantation and fetal cardiac activity rates.
Sfontouris I.A.,Lainas G.T., Sakkas D., Iliadis G.S., Anagnostara K., Zorzovilis I.Z., Petsas G.K., Lainas T.G.
Oral presentation: 27th  Annual Meeting of ESHRE, Stockholm,Sweden,3-6 July 2011
Nominated for the "Fertility Society of Australia Exchange Award"

 


 

Treatment of peritoneal and ovarian endometriosis by using CO2 laser with or without 'swiftlase'.
Lainas T., Petsas G., Stathopoulos I.,  Bournas N.,Eliadis S.
4th Congress of the European Society for Gynaecological Endoscopy
Brussels, Belgium,6 - 9 December 1995.

 


 

Microsurgery in the treatment of tuboperitoneal infertility.
Sarris S., Lainas T.,  Alexandrakis G., Eliadis S., Comninos A.
III World Congress of Reproduction, Berlin 22-23 March 1981.

 


 

Tubercolosis of the female genital system.
Comninos A., Tsamanis E.,  Lainas T., Al-Achmant M., Sarris S.
XI World Congress on Fertility and Sterility Dublin, Ireland, 26 June-1 July 1983

 


 

Treatment of pelvic pain by ablation of the uterine nerve using Laser-Laparoscopic surgery (L.U.N.A.).
Lainas T., Petsas G., Zorzovilis I., Stathopoulos I., Iliadis S.
Hellenic Medical Congress, Athens, 5-9  May  1998

 


 

L.U.N.A.(Laser uterine nerve ablation) for the treatment of severe dysmenorrhea - dyspareunia.
Lainas, I. Zorzovilis, I. Gatos, G. Petsas, S. Iliadis, K. Bouzouni and A. Ioakimidis
7th Panhellenic Congress of Obstetrics and Gynaecology, Iraklio, Crete, 14-17 May 1997

 


 

Rectovaginal septum endometriosis. Diagnosis and treatment.
Lainas, S. Iliadis, I. Zorzovilis, I. Gatos, I. Stathopoulos, G. Petsas, N. Bournas
7th Panhellenic Congress of Obstetrics and Gynaecology, Iraklio, Crete, 14-17 May 1997

 


 

Bicornis-bicervical uterus with or without haematocolpos.
Lainas, I. Zorzovilis, V. Paschoudis, I. Stathopoulos, K. Kostaras, S. Iliadis
7th Panhellenic Congress of Obstetrics and Gynaecology, Iraklio, Crete 14-17 May 1997

 


 

Treatment of peritoneal and ovarian endometriosis using Swiftlase.
Lainas T., Zorzovilis I., Petsas G., Stathopoulos I., Ioakimidis A., Paraschos A., Iliadis S.
7th Panhellenic Congress of Obstetrics and Gynaecology, Iraklio, Crete 14-17 May 1997

 


 

Cervical sarcoma in a 15 year old girl diagnosed using hysteroscopy.
Lainas T., Petsas G., Ioakimidis A., Paschoudis V.
2nd Hellenic Congress of Child-Adolescent Gynaecology and Endocrinology, Athens, 6-9 December 1995

 


 

Pelvic infection disease and perihepatitis.
Lainas T., Iliadis S., Petsas G., Ioakimidis A., Stathopoulos A., Paschoudis V.
2nd Hellenic Congress of Infection, Athens, 28-29 January 1995

 


 

Two years experience of a laparoscopic surgery unit at Athens Maternity hospital (video).
Lainas T., Iliadis S., Petsas G., Ioakimidis A., Stathopoulos A., Paschoudis V.
6th Hellenic Congress of Obstetrics and Gynaecology, Athens, 23-26 November 1994

 


 

Laparoscopic management of ovarian cysts performed with the method of double suction using Nezhat probe without content spilage.
Lainas T., Iliadis S., Petsas G., Ioakimidis A., Stathopoulos A., Paschoudis V.
6th Hellenic Congress of Obstetrics and Gynaecology, Athens, 23-26 November 1994

 


 

Hysteroscopic diagnosis and treatment of endometrial cavity pathology.
Lainas T., Iliadis S., Paschoudis V., Hatzigiannis E., Ioakimidis A., Stathopoulos I., Tzigounis B.
6th Hellenic Congress of Obstetrics and Gynaecology, Athens, 23-26 November 1994

 


 

Laparoscopic diagnosis and treatment of subtle lesions of peritoneal endometriosis.
Lainas T., Iliadis S., Paschoudis V., Hatzigiannis E., Ioakimidis A., Stathopoulos I., Tzigounis B.
6th Hellenic Congress of Obstetrics and Gynaecology, Athens, 23-26 November 1994

 


 

Curtis-Fitz-Hugh syndrome and chlamydial pelvic infection.
Lainas T., Iliadis S., Paschoudis V., Ioakimidis A.,Stathopoulos I.
6th Hellenic Congress of Obstetrics and Gynaecology, Athens, 23-26 November 1994

 


 

Laparoscopic treatment of ectopic pregnancy.
Iliadis S., Lainas T., Hatzigiannis E., Ioakimidis A., Paschoudis V.,Stathopoulos I.
6th Hellenic Congress of Obstetrics and Gynaecology, Athens, 23-26 November 1994

 


 

Laparoscopic treatment of peritoneal and ovarian endometriosis using Laser CO2.
Lainas T., Iliadis S., Paschoudis V., Ioakimidis A.,Stathopoulos I.
6th Hellenic Congress of Obstetrics and Gynaecology, Athens, 23-26 November 1994

 


 

Referral frequency for obstetric ultrasound, pregnancy DOPPLER and biophysical profile.
Stathopoulos I., Tzeferakos A., Christopoulos I., Lainas T.
6th Hellenic Congress of Obstetrics and Gynaecology, Athens, 23-26 November 1994

 


 

Delay of labour initiation and biophysical profile.
Stathopoulos I., Iliadis S., Lainas T., Paschoudis V.,Gogas K.
6th Hellenic Congress of Obstetrics and Gynaecology, Athens, 23-26 November 1994

 


 

Diagnosis of vaginal adenosis using the microhysteroscope Hamou II.
Lainas T., Iliadis S., Ioakimidis A.,Paschoudis V., Stathopoulos I.
1st Hellenic Congress of Child-Adolescent Gynaecology and Endocrinology, Kastri, Athens, 8-11 December 1993

 


 

Tuberculosis of the female reproductive system.
Komninos A., Tsamanis E., Lainas T., Al-Ahmar M., Sarris S.
Joint Meeting of the Greek Society of Fertility and Sterility and British Fertility Society, Rhodes, 29-30 April 1983

 


 

Microsurgical treatment of tuboperitoneal infertility.
Sarris S., Verikios N., Lainas T., Komninos A.
2nd Hellenic Congress of Perinatal Medicine, Athens, 24-25 October 1981

 


 

Haematological changes during normal gestation.
Mavrelos K., Lainas T., Primikiris D., Antonopoulos M., Komninos A.
2nd Hellenic Congress of Perinatal Medicine, Athens, 24-25 October 1981

 


 

The value of laparoscopy in the investigation of female infertility.
Sarris S., Komninos A., Lainas T., Iliadis S.
7th Hellenic Medical Congress, Athens, 7-10 May 1981

 


 

Microsurgical treatment of female infertility.
Sarris S., Komninos A., Lainas T., Iliadis S.
6th Hellenic Medical Congress, Athens, 8-11 May 1980

 


 

Laparoscopic investigation of 270 cases of female infertility.
Komninos A., Sarris S., Lainas T.
6th Hellenic Medical Congress, Athens 8-11 May 1980

 

Η επιστημονική ομάδα της «Ευγονίας» με επικεφαλής τον Δρα Τρύφωνα Γ. Λαϊνά έχει να επιδείξει πλούσιο ερευνητικό έργο σε μορφή δημοσιευμένων άρθρων (μελετών) σε έγκριτα διεθνή επιστημονικά περιοδικά ή ελεύθερων ανακοινώσεων σε διεθνή και ελληνικά συνέδρια. Μεγάλο μέρος βρίσκεται στο στάδιο της επεξεργασίας και συγγραφής.

Τα έντυπά μας

 

Όλα όσα χρειάζεται να ξέρετε.

 

Το βιβλίο μας

Α΄ ΤΟΜΟΣ

Η ΕΞΩΣΩΜΑΤΙΚΗ ΜΕ ΑΠΛΑ ΛΟΓΙΑ (Συνοπτικό μέρος 4.9mb) PDF

ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ (Αναλυτικό μέρος 1.8mb) PDF

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΕΜΒΡΥΟΛΟΓΙΑΣ & ΑΤΛΑΣ (Παράρτημα 4.3mb) PDF

 • Συνοπτική ιστορία της εμβρυολογίας και της υποβοηθούμενης
  αναπαραγωγής
  Δείτε αναλυτικά
 • Το ανθρώπινο έμβρυο: φωτογραφικός άτλας από τη γονιμοποίηση έως τη γέννηση
  Δείτε αναλυτικά

Β΄ ΤΟΜΟΣ

ΥΠΟΓΟΝΙΜΟΤΗΤΑ (Αναλυτικό μέρος 2mb) PDF

ΕΞΩΣΩΜΑΤΙΚΗ ΓΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗ (Αναλυτικό μέρος 3.1mb) PDF

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΥΣΤΕΡΟΣΚΟΠΗΣΗΣ – ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΥΠΟΓΟΝΙΜΟΤΗΤΑ (Αναλυτικό μέρος 1.8mb) PDF

Το ιδανικό εμβρυολογικό μας εργαστήριο

Η Επιστημονική Ομάδα της Ευγονίας έχει αφιερώσει σημαντικό χρόνο και πόρους σε μια πολυπαραγοντική προσπάθεια προσομοίωσης του περιβάλλοντος του σώματος (in vivo) στο εμβρυολογικό εργαστήριο IVF με πρωταρχικό στόχο να προσφέρουμε στα έμβρυα τις βέλτιστες συνθήκες για την ανάπτυξή τους.

Αυτό το επιτυγχάνουμε κυρίως με:

 • τους ακριβείς χειρισμούς των Εμβρυολόγων
 • τη χρήση εξειδικευμένων καλλιεργητικών υγρών
 • εξοπλισμό υψηλών προδιαγραφών
 • δείκτες ποιότητας (KPIs)
 • διαδικασίες ταυτοποίησης (witnessing) και ιχνηλάτησης
 • λεπτομερή πρωτόκολλα (SOPs)

 
Το εμβρυολογικό εργαστήριο της Ευγονίας είναι εφοδιασμένο με τον πλέον σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό και με άριστα εκπαιδευμένους και έμπειρους Εμβρυολόγους

Στον εξοπλισμό του εμβρυολογικού εργαστηρίου ξεχωρίζουν:

 • Σύγχρονοι επωαστικοί κλίβανοι με τεχνολογία "time-lapse" για την καλλιέργεια και ταυτόχρονη παρακολούθηση των εμβρύων.
 • Υπερσύγχρονο σύστημα μικροσκοπίου - μικροχειριστηρίων τύπου Integra 3, που προσφέρει άριστη ακρίβεια και έλεγχο κατά τη μικρογονιμοποίηση.
 • Σύστημα laser για μικροχειρουργικές επεμβάσεις, όπως βιοψία εμβρύων και υποβοηθούμενη εκκόλαψη.
 • Σύστημα 24ωρης συνεχούς παρακολούθησης όλων των εργαστηριακών συνθηκών τελευταίας τεχνολογίας της Octax (θερμοκρασία επωαστικών κλιβάνων, ψυγείων, χώρων, pH καλλιεργητικών υγρών, επίπεδα αερίων CO2 και N2 εντός των επωαστικών κλιβάνων, επίπεδα υγρού αζώτου των δοχείων φύλαξης γεννητικού υλικού στην Τράπεζα Κρυοσυντήρησης).
 • Σχεδιασμός με τη φιλοσοφία “clean room. Η απόλυτη καθαρότητα αέρα του εργαστηρίου, απαλλαγμένου από μικροοργανισμούς, μικροσωματίδια και πτητικές οργανικές ουσίες (VOCs),
 • επιτυγχάνεται με κεντρική τοποθέτηση ειδικών φίλτρων HEPA και ειδικούσυστήματος εξαερισμού με θετική πίεση αέρα.
 • Ειδικοί θάλαμοι νηματικής ροής με θερμαινόμενες επιφάνειες εντός των οποίων εκτελούνται όλοι οι χειρισμοί των ωαρίων και εμβρύων υπό άσηπτες συνθήκες.

 

Η διασφάλιση της ασφάλειας των εμβρύων και του γενετικού υλικού με συναίσθηση για την ευαισθησία και μοναδικότητα του κάθε περιστατικού είναι απόλυτη προτεραιότητα για εμάς.

Το εργαστήριο της Ευγονίας τηρεί λεπτομερή και σαφή πρωτόκολλα για όλες τις εργαστηριακές διαδικασίες καθώς και αυστηρή διαδικασία διπλού ελέγχου-ταυτοποίησης από μάρτυρα (witnessing) για όλες τις κλινικές και εργαστηριακές πράξεις. Επίσης, ακολουθούνται αυστηρά πρότυπα ταυτοποίησης και ιχνηλασιμότητας γαμετών και εμβρύων κάθε ζευγαριού σε κάθε βήμα της εργαστηριακής διαδικασίας, καθ’ όλη τη διάρκεια της θεραπείας, εξασφαλίζοντας την απόλυτη ασφάλεια, διαφάνεια και προπαντός την εμπιστοσύνη των ασθενών μας. Τέλος, διατηρείται βάση δεδομένων με λεπτομερείς κλινικές και εμβρυολογικές πληροφορίες.

Η επιτυχία του εργαστηρίου μας στηρίζεται στους εμβρυολόγους μας που διαθέτουν πολυετή πείρα σε όλες τις τεχνικές της κλινικής εμβρυολογίας και πλούσιο ερευνητικό έργο που οδηγεί σε δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά διεθνούς κύρους.

Βασικό πιστεύω ολόκληρης της επιστημονικής ομάδας της Ευγονίας είναι ότι μέσω της έρευνας και της διαρκούς αναζήτησης μπορούμε να προσφέρουμε την πιο έγκυρη και αποτελεσματική υπηρεσία και αυτό αντανακλάται στα αυξημένα ποσοστά επιτυχίας μας.

Γνωρίστε τους εμβρυολόγους μας:

Εμβρυολόγοι

Η καλλιέργεια των εμβρύων αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα εργαστηριακά στάδια, συμβάλλοντας καθοριστικά στην επιτυχία μιας προσπάθειας  εξωσωματικής γονιμοποίησης.

Οι βέλτιστες συνθήκες καλλιέργειας εξασφαλίζουν στα έμβρυα το κατάλληλο περιβάλλον, έτσι ώστε να καταστεί εφικτή η αξιοποίηση του δυναμικού τους στο μέγιστο δυνατόν.

Ο επωαστής/κλίβανος δεν αποτελεί απλώς ένα κομμάτι εξοπλισμού υπεύθυνο στο να διατηρεί μόνο τη θερμοκρασία των εμβρύων και των γαμετών (ωαρίων και σπερματοζωαρίων) αλλά λειτουργεί και ως ρυθμιστής ενός πλήθους άλλων παραμέτρων (CO2, O2, υγρασία) καθιστώντας το αναπόσπαστο μέρος του συστήματος καλλιέργειας.

Τα τελευταία χρόνια, έχει σημειωθεί σημαντική βελτίωση στα συστήματα επωαστών που χρησιμοποιούνται στην εξωσωματική γονιμοποίηση. Μεγάλοι επωαστές (large box incubators), ή πιο εκλεπτυσμένα μοντέλα πάγκου (benchtop incubators) μπορούν πλέον να διατηρήσουν τη θερμοκρασία και την ποιότητα του αέρα, καθόλη την διάρκεια του 24ώρου, στα βέλτιστα επίπεδα. Επιπλέον, η ανάπτυξη και η εξέλιξη των επωαστών time-lapse τα τελευταία χρόνια μας παρέχει νέες δυνατότητες.

Η επιλογή ενός επωαστή είναι καίριας σημασίας τόσο για την εύρυθμη λειτουργία του εργαστηρίου εμβρυολογίας αλλά και την εξασφάλιση βέλτιστων αποτελεσμάτων.

Η ύπαρξη διαφορετικών τύπων επωαστών στο εργαστήριο βοηθά στο να καλύψουμε όλες τις ανάγκες και να έχουμε όλες τις επιλογές διαθέσιμες

ανά πάσα στιγμή, αφού ο σχεδιασμός κάθε επωαστή συνοδεύεται από

τα δικά του πλεονεκτήματα και τις ενδεδειγμένες χρήσεις.

Είμαστε μια ομάδα διακεκριμένων Επιστημόνων που στέκεται δίπλα στην προσπάθειά σας να τεκνοποιήσετε, με ειλικρίνεια, επαγγελματισμό, σεβασμό στον άνθρωπο και τη ζωή, δίνοντάς σας λόγους για τους οποίους αξίζει να μας εμπιστευθείτε:

 

Η επιλογή Μονάδας Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής αποτελεί μια σημαντική, δική σας απόφαση. Τα κριτήρια είναι αντικειμενικά αλλά και υποκειμενικά. Έχουν σχέση με την αποτελεσματικότητα και τις προδιαγραφές της μονάδας αλλά και με την προσωπική σχέση εμπιστοσύνης με τους ανθρώπους της.

 

Εμείς σας προσφέρουμε όλη την ενημέρωση που χρειάζεστε και τους λόγους για τους οποίους αξίζει να μας εμπιστευθείτε:

 

Μια Μονάδα που μπορείτε να εμπιστευθείτε, αφού διαθέτει:

-Αδειοδότηση από την ΕΑΙΥΑ (Εθνική Αρχή Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής) για τη Μονάδα Εξωσωματικής και Τράπεζα Κρυοσυντήρησης

-Πιστοποίηση ΕΝ 15224 (το νέο Ευρωπαϊκό Πρότυπο Πιστοποίησης) 

-GDPR Ασφάλεια και ιδιωτικότητα προσωπικών δεδομένων

-SOP’s Λεπτομερείς διαδικασίες λειτουργίας

-Εξελιγμένο τεχνολογικό εξοπλισμό

-Ενημερωμένη βάση δεδομένων

-International Patients Department - Υποδοχή και εξυπηρέτηση ασθενών από το εξωτερικό

 

Μια Μονάδα που συνεργάζεται με κορυφαία Ελληνικά και ξένα Πανεπιστήμια

Η «Ευγονία» έχει αναπτύξει μόνιμες ερευνητικές συνεργασίες με Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της Ελλάδας και του Εξωτερικού με σκοπό την εκπόνηση πρωτότυπων ερευνητικών μελετών που μπορούν να βελτιώσουν την ασφάλεια και την αποτελεσματικότητα της θεραπείας:

 

- Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

- Barts & Royal London University Hospital

- University of New South Wales

 

Τα εξαιρετικά υψηλά ποσοστά επιτυχίας κυήσεων επαληθεύουν την επιστημονική επάρκεια και την εμπειρία της Ομάδας μας

 

 

«Ευγονία» - Μονάδα Εξωσωματικής Γονιμοποίησης
Κωσταντίνου Βεντήρη 7 (HILTON), 115 28 Αθήνα

 • Email: info@eugonia.com.gr
 • Τηλ.: 210 723 6333
 • Fax: 210 721 3623

Μέλος σε:
eshre asrm esge

Google Reviews
Covid
Η μονάδα μας λειτουργεί με βάση λεπτομερές πρωτόκολλο ασφαλείας, τηρώντας όλα τα μέτρα προστασίας σύμφωνα με τις οδηγίες του ΕΟΔΥ και της ΕΑΙΥΑ όσον αφορά τον Covid-19

Φωτογραφικό υλικό

© Copyright 2024 «Ευγονία» - Μονάδα Εξωσωματικής Γονιμοποίησης στην Αθήνα Ανάπτυξη εφαρμογής NetValue. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.
Menu