Αδειοδότηση

Αδειοδότηση

Η Ευγονία είναι αδειοδοτημένη Μονάδα Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής (ΜΙΥΑ) και Τράπεζα Κρυοσυντήρησης (ΤΚ) (ΦΕΚ 1677 Β / 16-05-2017, ΦΕΚ 3959 Β / 10-11-2017) από την Εθνική Αρχή Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής, πληρώντας όλες τις προδιαγραφές που ορίζονται από την κείμενη Εθνική νομοθεσία.

«Ευγονία» - Μονάδα Εξωσωματικής Γονιμοποίησης
Κωσταντίνου Βεντήρη 7 (HILTON), 115 28 Αθήνα

  • Email: info@eugonia.com.gr
  • Τηλ.: 210 723 6333
  • Fax: 210 721 3623

Μέλος σε:

Φωτογραφικό υλικό

© Copyright 2023 «Ευγονία» - Μονάδα Εξωσωματικής Γονιμοποίησης στην Αθήνα Ανάπτυξη εφαρμογής NetValue. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.