Πιστοποιήσεις

Πιστοποίηση Διασφάλισης Ποιότητας

Ευγονία – Πρωτοπόρα στην πιστοποίηση κατά ΕΝ 15224

Η «ΕΥΓΟΝΙΑ» είναι η πρώτη Μονάδα Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής  στην Ελλάδα που πιστοποιείται  για το νέο πρότυπο στο χώρο της Υγείας ΕΝ 15224:2012

Πρόκειται για νέο ευρωπαϊκό πρότυπο πιστοποίησης στον χώρο της υγείας, το οποίο αφορά την αναβάθμιση των συστημάτων ποιότητας, της ασφάλειας των ασθενών και της αποτελεσματικότητας των θεραπειών. Η διαδικασία της πιστοποίησης της Ευγονίας ήταν  εξαιρετικά απαιτητική και έγινε παρουσία 5 επιθεωρητών: δηλαδή 2 από το φορέα SWISS APPROVAL, 2 από το Βρετανικό Σύστημα Διαπίστευσης (UKAS- United Kingdom Accreditation Service) και 1 του Ελληνικού Εθνικού Συστήματος Διαπίστευσης (ΕΣΥΔ).

Το πρότυπο ΕΝ 15224:2012 αφορά μεταξύ άλλων τη μελέτη, την εκτίμηση και την διαχείριση οποιουδήποτε κλινικού ή μη κλινικού παράγοντα κινδύνου που μπορεί να οδηγήσει σε αρνητική επίπτωση, και πρόκειται να γίνει πλέον υποχρεωτικό για τις όλες ΜΙΥΑ της χώρας από τον πρόσφατο νόμο. Είναι επίσης ένα καλό διαβατήριο διεθνούς εμβέλειας για τον ιατρικό τουρισμό, γιατί πιστοποιεί ιατρικές υπηρεσίες υψηλών προδιαγραφών. Η εξέλιξη αυτή επιβεβαιώνει τη δέσμευση των ειδικών Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής της ΕΥΓΟΝΙΑΣ, να παρέχουν ότι πιο προηγμένο στα ζευγάρια που τους εμπιστεύονται, προκειμένου να γίνουν γονείς, απ’ όποια χώρα του κόσμου κι αν προέρχονται.

Δείτε το video από την ημέρα της βράβευσης της Ευγονίας

Δείτε την ομιλία του κ Λαϊνά

 

Ευγονία – Πιστοποίηση κατά ISO 9001

Η Ευγονία είναι μια από τις πρώτες Μονάδες εξωσωματικής γονιμοποίησης που απέκτησαν επίσημη πιστοποίηση ISO 9001:2008 για υπηρεσίες Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής από φορέα διεθνώς αναγνωρισμένο και διαπιστευμένο.

Η πιστοποίηση ISO 9001:2008 αποκτήθηκε μετά από λεπτομερή επιθεώρηση του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας της Μονάδας μας τον Ιανουάριο 2010.

Η απόκτηση του ISO εκφράζει τον συνεχή ποιοτικό έλεγχο σε όλα τα επίπεδα λειτουργίας της Ευγονίας, κλινικό, εργαστηριακό και διοικητικό, με στόχο τη διατήρηση αλλά και βελτίωση των ποσοστών επιτυχίας, του συνόλου των παρεχομένων υπηρεσιών και την ικανοποίηση των ασθενών μας. 

«Ευγονία» - Μονάδα Εξωσωματικής Γονιμοποίησης
Κωσταντίνου Βεντήρη 7 (HILTON), 115 28 Αθήνα

  • Email: info@eugonia.com.gr
  • Τηλ.: 210 723 6333
  • Fax: 210 721 3623

Μέλος σε:

Φωτογραφικό υλικό

© Copyright 2019 «Ευγονία» - Μονάδα Εξωσωματικής Γονιμοποίησης στην Αθήνα Ανάπτυξη εφαρμογής NetValue. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.