Υστεροσκόπηση – Λαπαροσκόπηση

Υστεροσκοπική χειρουργική

Η υστεροσκοπική χειρουργική έχει καθιερωθεί διεθνώς σαν ελάχιστα επεμβατική θεραπεία (minimally invasive surgery).

Με την εφαρμογή της υστεροσκοπικής χειρουργικής στις παθολογικές καταστάσεις της μήτρας παρατηρείται κατακόρυφη αύξηση στα ποσοστά επιτυχίας κυήσεων.

Η ομάδα των γιατρών της Ευγονίας έχει κάνει περισσότερες από 5.000 υστεροσκοπήσεις με άριστα αποτελέσματα, βοηθώντας τα ζευγάρια να συλλάβουν φυσιολογικά ή βελτιώνοντας τη πιθανότητα σύλληψης στα προγράμματα υποβοηθούμενης αναπαραγωγής.

 

«Ευγονία» - Μονάδα Εξωσωματικής Γονιμοποίησης
Κωσταντίνου Βεντήρη 7 (HILTON), 115 28 Αθήνα

  • Email: info@eugonia.com.gr
  • Τηλ.: 210 723 6333
  • Fax: 210 721 3623

Μέλος σε:

Φωτογραφικό υλικό

© Copyright 2023 «Ευγονία» - Μονάδα Εξωσωματικής Γονιμοποίησης στην Αθήνα Ανάπτυξη εφαρμογής NetValue. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.