Προεμφυτευτική γενετική διάγνωση

Η προεμφυτευτική γενετική διάγνωση (PGD) είναι μέθοδος που επιτρέπει την ανίχνευση γενετικών ανωμαλιών του εμβρύου, όπως η β-μεσογειακή αναιμία, η κυστική ίνωση, το σύνδρομο Down κ.α., όσο αυτό αναπτύσσεται σε συνθήκες καλλιέργειας στο εμβρυολογικό εργαστήριο. Με αυτόν τον τρόπο είναι δυνατή η επιλογή προς εμβρυομεταφορά μόνο υγιών εμβρύων, χωρίς γενετικές ανωμαλίες.

Διαβάστε περισσότερα για την προεμφυτευτική γενετική διάγνωση (PGD), και τη νέα μέθοδο array-CGH για τον έλεγχο όλων των χρωμοσωμάτων κάθε εμβρύου, που εφαρμόζονται επιτυχώς στην Ευγονία.