Κρυοσυντήρηση εμβρύων

Κατάψυξη εμβρύων στη Ευγονία

Κατά την προσπάθεια εξωσωματικής γονιμοποίησης, συχνά προκύπτει μεγάλος αριθμός εμβρύων, από τα οποία μόνο τα (ένα ή δύο) καλύτερα έμβρυα επιλέγονται για εμβρυομεταφορά.

Ειδικά με την πρόοδο των συνθηκών καλλιέργειας των εμβρύων, και συγκεκριμένα έως το στάδιο της βλαστοκύστης, μπορούμε σήμερα τα επιτύχουμε την ανάπτυξη πολλών εμβρύων υψηλής ποιότητας στο εργαστήριο. Σε συνδυασμό με τη νέα μέθοδο της υαλοποίησης (vitrification), τα υπεράριθμα αυτά έμβρυα μπορούν να καταψυχθούν και να διατηρηθούν με μεγάλη επιτυχία, μέχρι την απόψυξη και χρήση τους σε μελλοντικό κύκλο.

Στην Ευγονία προσφέρουμε ένα επιτυχημένο πρόγραμμα κατάψυξης εμβρύων, συνήθως στο στάδιο της βλαστοκύστης, χρησιμοποιώντας τη μέθοδο της υαλοποίησης. Η επιβίωση των εμβρύων μετά την απόψυξη είναι εντυπωσιακή και ξεπερνά το 90%, ενώ τα ποσοστά εγκυμοσύνης είναι υψηλά και σχεδόν όμοια με των νωπών εμβρύων.

Τα κατεψυγμένα έμβρυα φυλάσσονται σε υγρό άζωτο κάτω από αυστηρά ελεγχόμενες συνθήκες στον εξειδικευμένο χώρο της Τράπεζας Κρυοσυντήρησης της Ευγονίας, η οποία είναι αδειοδοτημένη από την Εθνική Αρχή Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής.

«Ευγονία» - Μονάδα Εξωσωματικής Γονιμοποίησης
Κωσταντίνου Βεντήρη 7 (HILTON), 115 28 Αθήνα

  • Email: info@eugonia.com.gr
  • Τηλ.: 210 723 6333
  • Fax: 210 721 3623

Μέλος σε:

Φωτογραφικό υλικό

© Copyright 2021 «Ευγονία» - Μονάδα Εξωσωματικής Γονιμοποίησης στην Αθήνα Ανάπτυξη εφαρμογής NetValue. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.