Ανθρώπινη Αναπαραγωγή

Ωχρό σωμάτιο

Είναι ο σχηματισμός που προκύπτει μετά την ωοθυλακιορρηξία, από το ωοθυλάκιο το οποίο γεμίζει αρχικά με αίμα και στη συνέχεια με μια κιτρινωπή ουσία.

Μετά τη ρήξη του ωοθυλακίου, τα κοκκιώδη κύτταρα συνθέτουν στεροειδείς ορμόνες και κυρίως προγεστερόνη, που τα επίπεδά της αυξάνουν προοδευτικά φθάνοντας τα 25 ng/ml περίπου 7-8 ημέρες μετά την ωοθυλακιορρηξία. Η προγεστερόνη έχει ποικίλες βιολογικές δράσεις, με κυριότερη την προετοιμασία του ενδομητρίου για να υποδεχθεί το έμβρυο. Η αύξηση της προγεστερόνης ακολουθείται από μείωση της FSH και LH. H FSH αυξάνεται στο τέλος της ωχρινικής φάσης (1-2 ημέρες πριν την έμμηνο ρύση), ως αποτέλεσμα της πτώσης των επιπέδων προγεστερόνης και οιστρογόνων από το εκφυλιζόμενο ωχρό σωμάτιο. Η διάρκεια ζωής του ωχρού σωματίου σε περίπτωση απουσίας γονιμοποίησης είναι 14±2 ημέρες. Στη συνέχεια, το ωχρό σωμάτιο εκφυλίζεται και ονομάζεται λευκό σωμάτιο. Εάν επέλθει εγκυμοσύνη, το ωχρό σωμάτιο συνεχίζει τη λειτουργία του για 6-8 εβδομάδες, υποστηριζόμενο από την έκκριση χοριακής γοναδοτροπίνης από την συγκυτιοτροφοβλάστη και ονομάζεται ωχρό σωμάτιο της κυήσεως.

Στην περίοδο αυτή παράγει προγεστερόνη, ενώ στη συνέχεια την ορμονική υποστήριξη της κυήσεως αναλαμβάνει ο πλακούντας.

«Ευγονία» - Μονάδα Εξωσωματικής Γονιμοποίησης
Κωσταντίνου Βεντήρη 7 (HILTON), 115 28 Αθήνα

  • Email: info@eugonia.com.gr
  • Τηλ.: 210 723 6333
  • Fax: 210 721 3623

Φωτογραφικό υλικό

Πιστοποιήσεις

SWISS_9001.png
SWISS_15224.png
UKAS.png
ESYD.png
eaiya.png
© Copyright 2018 «Ευγονία» - Μονάδα Εξωσωματικής Γονιμοποίησης στην Αθήνα Ανάπτυξη εφαρμογής NetValue. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.