Εξωσωματική IVF

Τεστ καθετήρα

Πρόκειται για ανώδυνη διαδικασία, που μιμείται την εμβρυομεταφορά. Έτσι, καταγράφουμε με ακρίβεια τις ιδιαιτερότητες του τραχήλου της μήτρας και είμαστε ανάλογα προετοιμασμένοι για την ημέρα της εμβρυομεταφοράς. Συνήθως την ίδια ημέρα με τον έλεγχο της καταστολής στο μακρό πρωτόκολλο ή στην αρχή της διέγερσης στα άλλα πρωτόκολλα (ανταγωνιστών, βραχύ κ.λπ.) πραγματοποιείται έλεγχος της διαβατότητας του τραχήλου με έναν καθετήρα εμβρυομεταφοράς.

Καθετήρες εμβρυομεταφοράς τύπου Wallace (αρχείο ΕΥΓΟΝΙΑΣ).
Καθετήρες εμβρυομεταφοράς τύπου Wallace (αρχείο ΕΥΓΟΝΙΑΣ).

«Ευγονία» - Μονάδα Εξωσωματικής Γονιμοποίησης
Κωσταντίνου Βεντήρη 7 (HILTON), 115 28 Αθήνα

  • Email: info@eugonia.com.gr
  • Τηλ.: 210 723 6333
  • Fax: 210 721 3623

Φωτογραφικό υλικό

Πιστοποιήσεις

SWISS_9001.png
SWISS_15224.png
UKAS.png
ESYD.png
eaiya.png
© Copyright 2018 «Ευγονία» - Μονάδα Εξωσωματικής Γονιμοποίησης στην Αθήνα Ανάπτυξη εφαρμογής NetValue. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.