Εξωσωματική IVF

Ανώμαλη γονιμοποίηση

Ένα σχετικώς μεγάλο ποσοστό ωαρίων που έρχονται σε επαφή με τα σπερματοζωάρια στην εξωσωματική γονιμοποίηση είτε δεν σχηματίζουν προπυρήνες, είτε σχηματίζουν ένα προπυρήνα (1PN) είτε πολλαπλούς προπυρήνες (3PN, 4PN κ.λπ.)

Η παρουσία περισσοτέρων των δύο προπυρήνων σημαίνει ότι το ωάριο γονιμοποιήθηκε από περισσότερα του ενός σπερματοζωάρια (τρεις προπυρήνες όταν έχουν διεισδύσει δύο σπερματοζωάρια, τέσσερεις προπυρήνες για τρία σπερματοζωάρια, κ.ο.κ.). Τα έμβρυα αυτά ονομάζονται πολυσπερμικά και προφανώς περιέχουν υπεράριθμα χρωμοσώματα. Τα πολυσπερμικά έμβρυα δεν πρέπει να μεταφερθούν στη μήτρα, αφού ενοχοποιούνται για παθολογικές κυήσεις (αποβολές, μύλη κύηση).

Ένας προπυρήνας
Δείτε: Ανθρώπινη Αναπαραγωγή » Ένας προπυρήνας.

Πολλαπλοί προπυρήνες
Δείτε: Ανθρώπινη Αναπαραγωγή » Πολλαπλοί προπυρήνες.

Χρωμοσωματικές ανωμαλίες σε δύο προπυρήνες
Δείτε: Ανθρώπινη Αναπαραγωγή » Δύο προπυρήνες με χρωμοσωματικές ανωμαλίες.

«Ευγονία» - Μονάδα Εξωσωματικής Γονιμοποίησης
Κωσταντίνου Βεντήρη 7 (HILTON), 115 28 Αθήνα

  • Email: info@eugonia.com.gr
  • Τηλ.: 210 723 6333
  • Fax: 210 721 3623

Φωτογραφικό υλικό

Πιστοποιήσεις

SWISS_9001.png
SWISS_15224.png
UKAS.png
ESYD.png
eaiya.png
© Copyright 2018 «Ευγονία» - Μονάδα Εξωσωματικής Γονιμοποίησης στην Αθήνα Ανάπτυξη εφαρμογής NetValue. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.